Herken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlContentbureauwww.marcommit.nl
2502 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (48 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: AxiCom

Plus500 behaalt omzet van 564,2 miljard dollar in eerste helft van 2020

Plus500, een toonaangevend technologieplatform voor de internationale handel in Contracts for Difference ('CFD's'), maakt zijn tussentijdse resultaten bekend voor de zes maanden die op 30 juni 2020 zijn geëindigd.

Over de hele linie uitstekende prestaties in de eerste helft van 2020 en daardoor een aanzienlijk aandeelhoudersrendement:
Totale omzet van $564,2 miljoen en EBITDA[1] van $361,8 miljoen gedurende H1 2020, wat een groei van respectievelijk 281% en 452% op jaarbasis betekent. Dit is te danken aan de toegenomen volatiliteit in ongekende marktomstandigheden en de hoge kwaliteit en consistente prestaties van Plus500's technologieplatform.

Recordniveaus van de klanteninkomsten [2] van 556,9 miljoen dollar, een stijging van 218% ten opzichte van H1 2019. Dit benadrukt de sterke onderliggende prestaties, met meer dan 47 miljoen transacties van klanten tijdens de verslagperiode (H1 2019: 17,5 miljoen transacties van klanten), waarbij de handelsprestaties van klanten [3] slechts 1% van de totale inkomsten vertegenwoordigen.

Ongekend aantal Nieuwe Klanten[4] en Actieve Klanten[5], met klantendeposito's van $1.653,4 miljoen tijdens de eerste helft van 2020 (H1 2019: $467,1 miljoen). Dit vertegenwoordigt een groei van 254% ten opzichte van H1 2019. Bovendien zijn er relatief weinig klanten weggegaan.

Aantrekkelijke aandeelhoudersrendementen blijven in overeenstemming met het rendementsbeleid van de onderneming. 60% van de nettowinst [6] in de eerste helft van 2020 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop. De Raad van Bestuur overweegt ook om aan het einde van elk jaar speciale dividenden uit te keren.
 • Tussentijds dividend van $101,0 miljoen dat vandaag is gedeclareerd en dat $0,9531 per aandeel vertegenwoordigt, een stijging van 249% ten opzichte van het tussentijds dividend in het voorgaande jaar
 • Programma's voor de terugkoop van aandelen, voor een bedrag van 38,9 miljoen dollar, afgerond in de loop van H1 2020
 • Een nieuw aandeleninkoopprogramma van $67,3 miljoen dat vandaag is aangekondigd
Markt- en technologisch leiderschapsposities versterkt:
Marktleiderschapsposities versterkt in belangrijke regio's - Plus500 blijft de toonaangevende CFD-aanbieder in het Verenigd Koninkrijk[7], Duitsland[8] en Spanje[9].

Doorlopende investering in het Plus500-platform, inclusief verbeterde handelstools, nieuwe functies, nieuwe op maat gemaakte oplossingen en nieuwe financiële instrumenten die in de loop van H1 2020 zijn geïntroduceerd.

Plus500's eigen technologie formeel erkend als 'Preferred Technological Enterprise' na een uitgebreid proces van meer dan drie jaar.
 • Plus500 is een van de eerste bedrijven die deze accreditatie heeft gekregen onder het nieuwe belastingregime van de Israëlische Innovatie Autoriteit ('IIA') en de Israëlische Belastingdienst ('ITA').
 • Onmiddellijke en aanzienlijke voordelen voor Plus500 en zijn aandeelhouders met een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 12% (van het volledige belastingtarief van 23%). Dit moet zorgen voor terugbetalingen en besparingen in contanten van meer dan $100 miljoen, met een korting van ongeveer 47 miljoen dollar die al in juli 2020 is ontvangen.
 • Dit blijft van kracht tot het einde van het begrotingsjaar 2021 en kan daarna worden verlengd.
Plus500 is goed gepositioneerd voor toekomstige groei:
De financiële positie blijft uiterst robuust - Plus500 heeft nog steeds geen schulden, met een kassaldo van $587,8 miljoen aan het eind van H1 2020 (H1 2019: $327,3 miljoen) en een aanhoudend sterke operationele cashconversie[10] van 106% (H1 2019: 68%).

Verdere versterking en diversificatie van het bestuur:
 • David Zruia benoemd tot Chief Executive Officer van Plus500 zoals aangekondigd op 7 juli 2020
 • Voordracht voor benoeming in de komende jaarlijkse algemene vergadering ("AvA") van een extra Non-Executive Director, vandaag aangekondigd - Anne Grim
 • Nieuwe bestuurscommissie voor milieu, maatschappij en bestuur opgericht.
De Raad van Bestuur blijft vol vertrouwen over de vooruitzichten voor de onderneming, na de resultaten van H1 2020:
 • Het klanteninkomen is tot nu toe in H2 2020 meer dan het dubbele van dat van het voorgaande jaar.
 • Verhoogde marktvolatiliteit die naar verwachting in de loop van H2 2020 zal normaliseren.
 • Streven naar omzetgroei en een consistent niveau van liquiditeitsgroei op de middellange tot lange termijn.
image

[1] Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)
[2] Opbrengsten uit klantenspreads en overnight-kosten
[3] Winst/verlies op handelsposities van klanten
[4] Klanten die tijdens de verslagperiode voor de eerste keer geld op hun handeslrekening stortten
[5] Klanten die tijdens de verslagperiode minimaal één handelstransactie uitvoerden met echt geld
[6] Volgens het Israëlische zakelijke belastingtarief (23%)
[7] Op basis van het totale aantal relaties met Britse CFD-handelaren. Investment Trends 2020 UK Leverage Trading Report
[8] Op basis van het totale aantal klantrelaties. Investment Trends 2020 Germany Leverage Trading Report
[9] Op basis van het totale aantal klantrelaties. Investment Trends 2020 Spain Leverage Trading Report
[10] De conversie van de operationele winst in cashflow/EBITDA
[11] Average Revenue Per Active User, oftewel de gemiddelde omzet per actieve gebruiker
[12] Average User Acquisition Cost, oftewel de gemiddelde klantenwervingskosten per nieuwe gebruiker

David Zruia, Chief Executive Officer:
“Plus500 heeft in de eerste helft van het jaar uitstekende prestaties geleverd, dankzij de kracht en het onderscheidend vermogen van onze eigen technologie. Hierdoor konden ons bedrijf en onze klanten profiteren van de ongekende marktvolatiliteit en de marktomstandigheden die zich in die periode voordeden.”

“Ik wil graag onze mensen bedanken die hebben geholpen om deze prestatie te leveren. Zij hebben zich volledig ingezet om ervoor te zorgen dat we onze klanten in uitdagende omstandigheden een consistente hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden.”

“Naast onze prestaties in de eerste helft van 2020, gedreven door onze voortdurende prestaties op het gebied van klantenwerving en klanttevredenheid, zijn we blijven investeren in onze technologie. Hierbij ligt de nadruk op het stimuleren van de schaal, de efficiëntie en de aantrekkelijkheid ervan voor klanten. Dit proces van voortdurende verbetering en verfijning zorgt ervoor dat we op lange termijn duurzame groei zullen blijven realiseren.”

“Over het geheel genomen blijft de Raad van Bestuur zeer overtuigd van de vooruitzichten voor het bedrijf en van ons vermogen om op middellange tot lange termijn een duurzame groei van de omzet te realiseren, met een aanhoudend sterke kasstroomgeneratie.”

Over Plus500
Plus500 is de aanbieder van een online platform waarmee individuele beleggers op internationaal niveau kunnen handelen in contracts for difference (CFD’s). Dit is mogelijk voor meer dan 2.500 onderliggende financiële producten, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, opties, ETF’s, cryptografische en buitenlandse valuta, en in ruim 50 landen en in 32 talen. Het online handelsplatform is beschikbaar via een groot aantal besturingssystemen (iOS, Android en Windows Phone), tablet computers (iOS, Android en Surface) en web browsers.

Plus500 is in het bezit van licenties voor de financiële handel in gereguleerde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Israël, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika en de Seychellen. De zorg voor klanten staat centraal bij alles wat het bedrijf doet: zij kunnen niet meer geld verliezen dan zij inleggen. Plus500 maakt geen gebruik van ‘cold calling’ voor klantenwerving en biedt geen binaire opties aan. Plus500 biedt zijn klanten een onbeperkte demo-account en gratis toegang tot geavanceerde tools voor risicobeheer die hen grip bieden op hun handelsposities en hun winsten beschermen en verliezen beperken. Plus500 is onder het symbool PLUS genoteerd aan de main market van de London Stock Exchange. www.plus500.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze bekendmaking bevat uitspraken die toekomstgerichte uitspraken zijn of kunnen zijn. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten die in deze aankondiging zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn, inclusief uitspraken die betrekking hebben op de toekomstperspectieven, ontwikkelingen en strategieën van de onderneming. De vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door de pers of andere media wordt gemeld, noch voor de redelijkheid of adequaatheid van prognoses, standpunten of meningen die door de pers of andere media met betrekking tot de Groep worden geuit. Het Bedrijf doet geen uitspraken over de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of publicatie. 

Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen en uitdrukkingen zoals "geloven", "doelstellingen", "verwachten", "doel", "anticiperen", "projecten", "zouden", "kunnen", "voorzien", "schatten", "voornemen", "kunnen", "plannen", "zullen" of het negatieve van deze, variaties of vergelijkbare uitdrukkingen, met inbegrip van verwijzingen naar veronderstellingen. De toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, die welke in de risicofactoren worden beschreven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van dergelijke entiteit en de omgeving waarin elk van hen in de toekomst zal werken. Alle daaropvolgende mondelinge of schriftelijke toekomstgerichte verklaringen die worden toegeschreven aan de Vennootschap of aan personen die in haar naam handelen, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de bovenstaande waarschuwingsverklaring. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum van deze aankondiging. Behalve zoals vereist door de wet, wettelijke vereisten, de Listing Rules en de Disclosure Guidance and Transparency Rules, heeft noch de Vennootschap, noch enige andere partij de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of op een andere manier.
Laatste van Plus500  
Plus500 nieuwe hoofdsponsor Atalanta B.C.

Plus500 behaalt omzet van 564,2 miljard dollar in eerste helft van 2020

Plus500 sponsort Legia Warschau
Intus levert geavanceerde planning- en roostertool aan Luchtverkeersleiding Nederland

Qualys biedt uitgebreide Inventory Sync met ServiceNow Service Graph CMDB als onderdeel van het nieuwe Service Graph Connector Program

Lockdown zet aanzienlijk deel Nederlanders aan tot leren

Emerce trekt nieuw kapitaal aan, aandeelhouder Axivate stapt uit

BlueJeans en Microsoft bereiden zich voor op terugkeer naar het kantoor met cloud-video-interoperabiliteit

Webfleet Solutions wint Telematik Award 2020

Nederlandse online consumentenbestedingen stijgen in Q2 met 12% naar € 6,36 miljard
SoftApp breid het selfservice portaal van de cloud service The Voice of O365 uit met een ‘market place’ en ‘call detailed record’ (CDR) module

ChargePoint maakt beursgang bekend en breidt elektrisch oplaadnetwerk verder uit over Noord-Amerika en Europa

Sharp tekent Partnershipovereenkomst met Stichting Landschap Erfgoed Utrecht

HPE voltooit overname SD-WAN-leider Silver Peak

Poly benoemt Dave Shull tot President en Chief Executive Officer

Connected Conservation Foundation van start

Ruim één op de vijf organisaties heeft geen HR-strategie

NewEdge best verbonden netwerk voor cloud-native data-security

Red Hat maakt data zichtbaar en beschikbaar in hybrid cloud omgeving

VodafoneZiggo introduceert nieuwe CSR-strategie voor 2025: People Planet Progress

Covid-19 juist geen reden tot verhoging premie bij arbeidsongeschiktheid van de ICT'er

BlackBerry AtHoc Public Safety editie stelt lokale overheden en universiteiten in staat veilig en rechtstreeks te communiceren

Marjolein van de Veerdonk benoemd tot Algemeen Directeur WerkTalent Groep

Sana introduceert het eerste ERP-geïntegreerde, headless-ready B2B e-commerce platform

DLM Finance ontwikkelt 'Trade Manager'-app om investeren in opkomende economieën gemakkelijker te maken

iSHARE breidt dienstverlening uit naar mobiele apps
Geplaatst:
Verstreken tijd: 48 dagen
Plus500 contact  

Logo Plus500

Plus500 sociaal  


Plus500 tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo SoftApp
Logo Sam Media
Logo Inuits
Logo Xinno
Logo DeSoftware-Vergelijker.nl
Logo ITchannelPRO | Districomm
Logo Fundaments, Expert in Clouds
Logo Rubicon B.V.
Logo Winkelvrij
Logo INNOV8iON
Logo Fundaments, Expert in Clouds
Logo Techone B.V.
Logo Heliview Conferences & Training
Logo Linku
Logo Yenlo
Logo CloudSuite B.V.
Logo Techone B.V.
Logo CapX Nederland
Logo Botz4U
Logo CapX Nederland
Logo iQibt B.V.
Logo Software Improvement Group (SIG)
Logo Global Knowledge
Logo Boys with Brains
Logo Techone B.V.
Logo Frontline Solutions
Logo Frontline Solutions
Logo CLOUDOE BV
Logo Opleiding.nl
Logo EMERCE
Logo ChargePoint
Logo Sharp Electronics Nederland
Logo Aruba Nederland
Logo Poly
Logo NTT Ltd.
Logo Nextmoves
Logo Netskope
Logo Red Hat, Inc.
Logo Auth0
Logo Eaton
Logo Unit4
Logo Yellow Communications
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 89334 persberichten
- 5799 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 8766 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
Herken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.LVTPR.comwww.marcommit.nl