www.LVTPR.nlwww.EVENTIVE.nlwww.marcommit.nlwww.lubbersdejong.nl
2488 volgers blijven op de hoogte!
Datum: (13 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: AxiCom

Voorlopige niet-geauditeerde resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2019

Plus500, aanbieder van een wereldwijd online platform voor de handel in contracts for differences (CFD’s), presenteert zijn voorlopige niet-gecontroleerde resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2019.

Belangrijkste financiële resultaten:

2019 was een jaar van twee duidelijke helften met een sterke verbetering in het tweede halfjaar van 2019:
Sterke prestaties op alle belangrijke gebieden in het tweede halfjaar van 2019 in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019. Dit was het gevolg van een extreem lage volatiliteit in het eerste kwartaal van 2019. De sterke prestaties in het tweede halfjaar van 2019 waren vooral te danken aan klanten die meer handelskansen zagen. Dit weerspiegelde de meer volatiele marktomstandigheden in de rest van het jaar:
 • De omzet steeg in het tweede halfjaar van 2019 met 40% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 tot $206,5 miljoen (eerste halfjaar 2019: $148,0 miljoen) (boekjaar 2019: $354,5 miljoen, boekjaar 2018: $720,4 miljoen);
 • De EBITDA[1] steeg in het tweede halfjaar van 2019 met 93% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 tot $126,7 miljoen (eerste halfjaar 2019: $65,6 miljoen) (boekjaar 2019: $192,3 miljoen, boekjaar 2018: $506,0 miljoen);
 • De nettowinst in het tweede halfjaar van 2019 is met 94% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 tot $100,1 miljoen (eerste halfjaar 2019: $51,6 miljoen) (boekjaar 2019: $151,7 miljoen dollar, boekjaar 2018: $379,0 miljoen);
2019 was het eerste volledige handelsjaar onder de nieuwe regelgeving die door de Europese toezichthouders is ingevoerd. De handelspatronen van klanten zijn in de loop van het jaar veranderd;

Handhaving van solide financiële positie:
Aanhoudende hoge operationele cashconversie[2] van 88% in 2019 (boekjaar 2018: 98%), met behulp van een efficiënt, sober en winstgevend bedrijfsmodel, resulteerde in $292,9 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar. Daarbij werd $148,3 miljoen aan aandeelhoudersrendementen uitgekeerd in de loop van het jaar;

Uitbetaling van aanzienlijke aandeelhoudersrendementen:
100% van de nettowinst van 2019 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders - voor een totaal van $151,7 miljoen, bestaande uit interim- en slotdividenden van in totaal $71,7 miljoen en $80 miljoen aan aandeleninkoopprogramma's:
 • Interim-dividend van $30,9 miljoen werd in november 2019 uitgekeerd en een in augustus 2019 aangekondigd aandeleninkoopprogramma van $50 miljoen is volledig uitgevoerd;
 • Slotdividend van $40,8 miljoen (financieel jaar 2018: $70,2 miljoen), $0,3767 per aandeel (financieel jaar 2018: $0,6191 per aandeel);
 • De Raad van Bestuur is van plan om in 2020 een nieuw aandeleninkoopprogramma op te zetten om maximaal $30 miljoen van de bedrijfsaandelen te kopen;
Belangrijkste operationele resultaten:
 • Gemiddeld ongeveer 3 miljoen klanttransacties per maand in 2019;
 • De gemiddelde storting per actieve klant[3] steeg met 19% op jaarbasis tot $5.116 (boekjaar 2018: $4.284). Dit tekent het blijvende en sterke vertrouwen van onze klanten in ons handelsplatform;
 • Voortdurende investeringen in technologie en innovatie om de klantenpropositie van de Groep verder te verbeteren. Dit gebeurt door nieuwe functies, handelsinstrumenten en -tools, ondersteuningskanalen en een verbeterde klanteninterface te introduceren;
Meer aandacht voor onze kernmarkten en verdere uitbreiding van onze wereldwijde activiteiten:
 • Succesvol behoud van marktleidersposities in kernmarkten, zoals de grootste CFD-aanbieder in het Verenigd Koninkrijk[4] , Duitsland[5] en Spanje[6]. En het best beoordeelde mobiele platform onder CFD-handelaren in Australië[7];
 • Na afronding van het boekjaar werd door de Financial Services Authority op de Seychellen een nieuwe vergunning voor effectenhandelaren afgegeven. Deze vergunning vormt een verdere aanvulling op de zeven bestaande wettelijke vergunningen van de Groep op internationaal niveau en getuigt van het solide regelgevende kader van de Groep;
Handelsactiviteit:
 • De positieve trend heeft zich in 2020 voortgezet. Dit is te wijten aan de toegenomen volatiliteit op de financiële markten als gevolg van mondiale gebeurtenissen;
 • De Raad van Bestuur behoudt zijn vertrouwen in de vooruitzichten van de Groep voor het komende jaar.
Asaf Elimelech, de CEO van Plus500:
“We hebben 2019 financieel en operationeel goed afgesloten na een periode van veranderingen in de sector. Hierdoor zijn de vooruitzichten op het gebied van regelgeving voor Plus500 en de sector als geheel zekerder geworden.

“We waren vooral blij met de sterke verbetering van de financiële prestaties in de tweede helft van 2019. We denken dat de handelspatronen van klanten zich nu hebben aangepast aan de veranderde regelgeving die vorig jaar in Europa is ingevoerd. Naar verwachting zullen in 2020 in Australië enkele productinterventiemaatregelen plaatsvinden. Dit houden we in de gaten en we bereiden ons hierop voor.

“Ik ben ook positief gestemd over de handelsdynamiek die we aan het einde van het jaar hebben laten zien. Dit is te danken aan de voortdurende optimalisering van onze marketinguitgaven, de verbetering van onze klantenservice, de verbeteringen in ons eigen technologieplatform en de optimalisering van bijkomende kosten.

“Verder zijn we verheugd dat we onze aandeelhouders een aanzienlijke meerwaarde kunnen bieden met een sterk rendement dat 100% van onze nettowinst voor 2019 vertegenwoordigt.

“Met het oog op 2020 hebben we vertrouwen in de vooruitzichten voor de Groep. We richten ons immers op de verdere versterking van ons klantenaanbod en onze marktposities, waardoor we groei en meer rendement voor de aandeelhouders kunnen realiseren.”

De informatie in deze bekendmaking wordt door Plus500 aangemerkt als insider-informatie in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (“MAR”). Met de publicatie van deze bekendmaking via de Regulatory Information Service (“RIS”) maakt deze insider-informatie van nu af aan deel uit van het publieke domein.

[1] EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)
[2] Operationele cashconversie – De conversie van de operationele winst in cashflow/EBITDA
[3] Actieve klanten – Klanten die tijdens de verslagperiode minimaal één handelstransactie uitvoerden met echt geld
[4] Gemeten naar het totale aantal relaties met Britse handelaars in CFD’s (Investment Trends 2019 UK Leverage Trading Report)
[5] Gemeten naar het totale aantal klantenrelaties. (Investment Trends 2019 Germany Leverage Trading Report)
[6] Gemeten naar het totale aantal klantenrelaties. (Investment Trends 2019 Spain Leverage Trading Report)
[7] Gebaseerd op de waarderingen door eigen klanten (Investment Trends 2018 Australia Leveraged Trading Report)

Over Plus500
Plus500 is de aanbieder van een online platform waarmee individuele beleggers op internationaal niveau kunnen handelen in contracts for difference (CFD’s). Dit is mogelijk voor meer dan 2.800 onderliggende financiële producten, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, opties, ETF’s, cryptografische en buitenlandse valuta, en in ruim 50 landen en in 32 talen. Het online handelsplatform is beschikbaar via een groot aantal besturingssystemen (iOS, Android en Windows Phone), tablet computers (iOS, Android en Surface) en web browsers.

Plus500 is in het bezit van licenties voor de financiële handel in gereguleerde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Israël, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika en de Seychellen. De zorg voor klanten staat centraal bij alles wat het bedrijf doet: zij kunnen niet meer geld verliezen dan zij inleggen. Plus500 maakt geen gebruik van ‘cold calling’ voor klantenwerving en biedt geen binaire opties aan. Plus500 biedt zijn klanten een onbeperkte demo-account en gratis toegang tot geavanceerde tools voor risicobeheer die hen grip bieden op hun handelsposities en hun winsten beschermen en verliezen beperken. Plus500 is onder het symbool PLUS genoteerd aan de main market van de London Stock Exchange. www.plus500.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze bekendmaking bevat uitspraken die toekomstgerichte uitspraken zijn of kunnen zijn. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten die in deze aankondiging zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn, inclusief uitspraken die betrekking hebben op de toekomstperspectieven, ontwikkelingen en strategieën van de onderneming.

De vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door de pers of andere media wordt gemeld, noch voor de redelijkheid of adequaatheid van prognoses, standpunten of meningen die door de pers of andere media met betrekking tot de Groep worden geuit. Het Bedrijf doet geen uitspraken over de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of publicatie.

Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen en uitdrukkingen zoals "geloven", "doelstellingen", "verwachten", "doel", "anticiperen", "projecten", "zouden", "kunnen", "voorzien", "schatten", "voornemen", "kunnen", "plannen", "zullen" of het negatieve van deze, variaties of vergelijkbare uitdrukkingen, met inbegrip van verwijzingen naar veronderstellingen. De toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, die welke in de risicofactoren worden beschreven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van dergelijke entiteit en de omgeving waarin elk van hen in de toekomst zal werken. Alle daaropvolgende mondelinge of schriftelijke toekomstgerichte verklaringen die worden toegeschreven aan de Vennootschap of aan personen die in haar naam handelen, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de bovenstaande waarschuwingsverklaring.

Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum van deze aankondiging. Behalve zoals vereist door de wet, wettelijke vereisten, de Listing Rules en de Disclosure Guidance and Transparency Rules, heeft noch de Vennootschap, noch enige andere partij de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of op een andere manier.
Laatste van Plus500  
Voorlopige niet-geauditeerde resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2019

Grote gebeurtenissen die online handel in 2020 een boost kunnen geven

Plus500’s recept voor succes is klantenservice
1 op 5 maakbedrijven kent financiële consequenties van achterblijvende digitalisering niet

Release of Remain Software Milestone Enhancements Boost Efficiency and Productivity for Organizations on IBM i and Multi-platform

Infor en Snowflake werken samen om geautomatiseerde datawarehouses te bouwen met Birst analytics- en BI-platform

Coronavirus stevent af op wereldwijde afvalberg

DATPROF en EPI-USE Labs maken consistent data anonimiseren mogelijk in SAP en non-SAP

Registratie voor eSports Platform Planet9 is geopend tijdens IEM in Katowice

Proofpoint introduceert eerste geïntegreerde oplossingen voor Business Email Compromise (BEC) en Email Account Compromise (EAC)

Fortinet lanceert FortiGate 1800F met NP7-processor voor datacenters

Miguel Milano aangesteld als Chief Revenue Officer bij Celonis, treedt toe als mede-eigenaar
Datto integreert met Intel®: beheer op afstand op basis van Intel vPro®-technologie

Cisco vereenvoudigt security en pakt complexiteit aan met geïntegreerd cloudplatform: Cisco SecureX

Workfront benoemt David Burggraaf tot Chief Technology Officer

Innovatie-enabler Rubix kiest voor strategische PR- en marketingaanpak van Lubbers De Jong TECH PR

Embedded World 2020 – Wibu-Systems op kruispunt van industriële transformatie

Genealogisch computerprogramma Ancestor Tree Manager

Nuance kondigt de beschikbaarheid van Ambient Clinical Intelligence in de VS aan

Motiv ICT Security en KnowBe4 partneren in strijd tegen social engineering

Cisco 2020 CISO Benchmark: meer investeringen in cloudsecurity en automatisering om complexiteit te bestrijden

IT-managers luiden noodklok voor digitale veiligheid door massale route naar de cloud

Ultimum en Baangericht sluiten bijzonder convenant

BlackBerry breidt mogelijkheden EPP en EDR uit met verbeterd CylancePROTECT® en CylanceOPTICS®

Yolt Technology Services biedt open banking-dekking van +90% in Nederland

Liferay benoemt Pieter van der Werf tot General Manager Benelux

Europees Onderzoek: open data aanjager economie

Rabo Frontier Ventures Commits to Speedinvest 3
Geplaatst:
Verstreken tijd: 13 dagen
Plus500 contact  

Logo Plus500

Plus500 sociaal  


Plus500 tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.
 Spotlight  
Logo Remain Software
Logo Synobsys
Logo Trade Cover Exchange
Logo Tilaa B.V.
Logo Fundaments B.V.
Logo Shift Office Support
Logo FLS Nederland B.V.
Logo LinQhost
Logo CommITment BV
Logo ICT-Partners
Logo SoftApp-distribution
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo Alcadis
Logo KeenSystems
Logo CONTACTCENTER4ALL
Logo Frontline Solutions
Logo Keeping
Logo PlanMen
Logo CONTACTCENTER4ALL
Logo Yenlo
Logo Spryng
Logo Belcentrale.nl
Logo Art Of Automation
Logo HPS Connectivity Solutions
Logo SCOS Software bv
Logo Belcentrale.nl
Logo Software Improvement Group (SIG)
Logo Yenlo
Logo tradeinterop
Logo Nalanda Technology
Logo Infor
Logo DATPROF
Logo Datto
Logo Cisco
Logo Workfront
Logo Lubbers De Jong
Logo WIBU-SYSTEMS
Logo HCC!genealogie
Logo Nuance
Logo Motiv ICT Security
Logo Cisco
Logo Thales
Logo Qualys
Logo Dell Boomi
Logo Databricks
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
+31616371535
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg ons
- Twitter

Zoek
- ICT bedrijf
- ICT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com is hèt platform voor alle ICT gerelateerde persberichten.

In de database
- 87807 persberichten
- 5616 bedrijfsprofielen
- 56 PR-bureauprofielen
- 7507 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
www.EVENTIVE.nlwww.EVENTIVE.nlwww.marcommit.nlwww.lubbersdejong.nl