www.LVTPR.comHerken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nl
2522 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (1 jaar en 67 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: AxiCom

Voorlopige niet-geauditeerde resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2019

Plus500, aanbieder van een wereldwijd online platform voor de handel in contracts for differences (CFD’s), presenteert zijn voorlopige niet-gecontroleerde resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2019.

Belangrijkste financiële resultaten:

2019 was een jaar van twee duidelijke helften met een sterke verbetering in het tweede halfjaar van 2019:
Sterke prestaties op alle belangrijke gebieden in het tweede halfjaar van 2019 in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019. Dit was het gevolg van een extreem lage volatiliteit in het eerste kwartaal van 2019. De sterke prestaties in het tweede halfjaar van 2019 waren vooral te danken aan klanten die meer handelskansen zagen. Dit weerspiegelde de meer volatiele marktomstandigheden in de rest van het jaar:
 • De omzet steeg in het tweede halfjaar van 2019 met 40% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 tot $206,5 miljoen (eerste halfjaar 2019: $148,0 miljoen) (boekjaar 2019: $354,5 miljoen, boekjaar 2018: $720,4 miljoen);
 • De EBITDA[1] steeg in het tweede halfjaar van 2019 met 93% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 tot $126,7 miljoen (eerste halfjaar 2019: $65,6 miljoen) (boekjaar 2019: $192,3 miljoen, boekjaar 2018: $506,0 miljoen);
 • De nettowinst in het tweede halfjaar van 2019 is met 94% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 tot $100,1 miljoen (eerste halfjaar 2019: $51,6 miljoen) (boekjaar 2019: $151,7 miljoen dollar, boekjaar 2018: $379,0 miljoen);
2019 was het eerste volledige handelsjaar onder de nieuwe regelgeving die door de Europese toezichthouders is ingevoerd. De handelspatronen van klanten zijn in de loop van het jaar veranderd;

Handhaving van solide financiële positie:
Aanhoudende hoge operationele cashconversie[2] van 88% in 2019 (boekjaar 2018: 98%), met behulp van een efficiënt, sober en winstgevend bedrijfsmodel, resulteerde in $292,9 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar. Daarbij werd $148,3 miljoen aan aandeelhoudersrendementen uitgekeerd in de loop van het jaar;

Uitbetaling van aanzienlijke aandeelhoudersrendementen:
100% van de nettowinst van 2019 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders - voor een totaal van $151,7 miljoen, bestaande uit interim- en slotdividenden van in totaal $71,7 miljoen en $80 miljoen aan aandeleninkoopprogramma's:
 • Interim-dividend van $30,9 miljoen werd in november 2019 uitgekeerd en een in augustus 2019 aangekondigd aandeleninkoopprogramma van $50 miljoen is volledig uitgevoerd;
 • Slotdividend van $40,8 miljoen (financieel jaar 2018: $70,2 miljoen), $0,3767 per aandeel (financieel jaar 2018: $0,6191 per aandeel);
 • De Raad van Bestuur is van plan om in 2020 een nieuw aandeleninkoopprogramma op te zetten om maximaal $30 miljoen van de bedrijfsaandelen te kopen;
Belangrijkste operationele resultaten:
 • Gemiddeld ongeveer 3 miljoen klanttransacties per maand in 2019;
 • De gemiddelde storting per actieve klant[3] steeg met 19% op jaarbasis tot $5.116 (boekjaar 2018: $4.284). Dit tekent het blijvende en sterke vertrouwen van onze klanten in ons handelsplatform;
 • Voortdurende investeringen in technologie en innovatie om de klantenpropositie van de Groep verder te verbeteren. Dit gebeurt door nieuwe functies, handelsinstrumenten en -tools, ondersteuningskanalen en een verbeterde klanteninterface te introduceren;
Meer aandacht voor onze kernmarkten en verdere uitbreiding van onze wereldwijde activiteiten:
 • Succesvol behoud van marktleidersposities in kernmarkten, zoals de grootste CFD-aanbieder in het Verenigd Koninkrijk[4] , Duitsland[5] en Spanje[6]. En het best beoordeelde mobiele platform onder CFD-handelaren in Australië[7];
 • Na afronding van het boekjaar werd door de Financial Services Authority op de Seychellen een nieuwe vergunning voor effectenhandelaren afgegeven. Deze vergunning vormt een verdere aanvulling op de zeven bestaande wettelijke vergunningen van de Groep op internationaal niveau en getuigt van het solide regelgevende kader van de Groep;
Handelsactiviteit:
 • De positieve trend heeft zich in 2020 voortgezet. Dit is te wijten aan de toegenomen volatiliteit op de financiële markten als gevolg van mondiale gebeurtenissen;
 • De Raad van Bestuur behoudt zijn vertrouwen in de vooruitzichten van de Groep voor het komende jaar.
Asaf Elimelech, de CEO van Plus500:
“We hebben 2019 financieel en operationeel goed afgesloten na een periode van veranderingen in de sector. Hierdoor zijn de vooruitzichten op het gebied van regelgeving voor Plus500 en de sector als geheel zekerder geworden.

“We waren vooral blij met de sterke verbetering van de financiële prestaties in de tweede helft van 2019. We denken dat de handelspatronen van klanten zich nu hebben aangepast aan de veranderde regelgeving die vorig jaar in Europa is ingevoerd. Naar verwachting zullen in 2020 in Australië enkele productinterventiemaatregelen plaatsvinden. Dit houden we in de gaten en we bereiden ons hierop voor.

“Ik ben ook positief gestemd over de handelsdynamiek die we aan het einde van het jaar hebben laten zien. Dit is te danken aan de voortdurende optimalisering van onze marketinguitgaven, de verbetering van onze klantenservice, de verbeteringen in ons eigen technologieplatform en de optimalisering van bijkomende kosten.

“Verder zijn we verheugd dat we onze aandeelhouders een aanzienlijke meerwaarde kunnen bieden met een sterk rendement dat 100% van onze nettowinst voor 2019 vertegenwoordigt.

“Met het oog op 2020 hebben we vertrouwen in de vooruitzichten voor de Groep. We richten ons immers op de verdere versterking van ons klantenaanbod en onze marktposities, waardoor we groei en meer rendement voor de aandeelhouders kunnen realiseren.”

De informatie in deze bekendmaking wordt door Plus500 aangemerkt als insider-informatie in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (“MAR”). Met de publicatie van deze bekendmaking via de Regulatory Information Service (“RIS”) maakt deze insider-informatie van nu af aan deel uit van het publieke domein.

[1] EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)
[2] Operationele cashconversie – De conversie van de operationele winst in cashflow/EBITDA
[3] Actieve klanten – Klanten die tijdens de verslagperiode minimaal één handelstransactie uitvoerden met echt geld
[4] Gemeten naar het totale aantal relaties met Britse handelaars in CFD’s (Investment Trends 2019 UK Leverage Trading Report)
[5] Gemeten naar het totale aantal klantenrelaties. (Investment Trends 2019 Germany Leverage Trading Report)
[6] Gemeten naar het totale aantal klantenrelaties. (Investment Trends 2019 Spain Leverage Trading Report)
[7] Gebaseerd op de waarderingen door eigen klanten (Investment Trends 2018 Australia Leveraged Trading Report)

Over Plus500
Plus500 is de aanbieder van een online platform waarmee individuele beleggers op internationaal niveau kunnen handelen in contracts for difference (CFD’s). Dit is mogelijk voor meer dan 2.800 onderliggende financiële producten, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, opties, ETF’s, cryptografische en buitenlandse valuta, en in ruim 50 landen en in 32 talen. Het online handelsplatform is beschikbaar via een groot aantal besturingssystemen (iOS, Android en Windows Phone), tablet computers (iOS, Android en Surface) en web browsers.

Plus500 is in het bezit van licenties voor de financiële handel in gereguleerde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Israël, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika en de Seychellen. De zorg voor klanten staat centraal bij alles wat het bedrijf doet: zij kunnen niet meer geld verliezen dan zij inleggen. Plus500 maakt geen gebruik van ‘cold calling’ voor klantenwerving en biedt geen binaire opties aan. Plus500 biedt zijn klanten een onbeperkte demo-account en gratis toegang tot geavanceerde tools voor risicobeheer die hen grip bieden op hun handelsposities en hun winsten beschermen en verliezen beperken. Plus500 is onder het symbool PLUS genoteerd aan de main market van de London Stock Exchange. www.plus500.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze bekendmaking bevat uitspraken die toekomstgerichte uitspraken zijn of kunnen zijn. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten die in deze aankondiging zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn, inclusief uitspraken die betrekking hebben op de toekomstperspectieven, ontwikkelingen en strategieën van de onderneming.

De vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door de pers of andere media wordt gemeld, noch voor de redelijkheid of adequaatheid van prognoses, standpunten of meningen die door de pers of andere media met betrekking tot de Groep worden geuit. Het Bedrijf doet geen uitspraken over de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of publicatie.

Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen en uitdrukkingen zoals "geloven", "doelstellingen", "verwachten", "doel", "anticiperen", "projecten", "zouden", "kunnen", "voorzien", "schatten", "voornemen", "kunnen", "plannen", "zullen" of het negatieve van deze, variaties of vergelijkbare uitdrukkingen, met inbegrip van verwijzingen naar veronderstellingen. De toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, die welke in de risicofactoren worden beschreven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van dergelijke entiteit en de omgeving waarin elk van hen in de toekomst zal werken. Alle daaropvolgende mondelinge of schriftelijke toekomstgerichte verklaringen die worden toegeschreven aan de Vennootschap of aan personen die in haar naam handelen, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de bovenstaande waarschuwingsverklaring.

Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum van deze aankondiging. Behalve zoals vereist door de wet, wettelijke vereisten, de Listing Rules en de Disclosure Guidance and Transparency Rules, heeft noch de Vennootschap, noch enige andere partij de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of op een andere manier.
Laatste van Plus500  
Plus500 tekent voor nieuw seizoen als hoofdsponsor van Atlético Madrid

Plus500 ziet omzet en het aantal klanten stijgen in derde kwartaal 2020

Plus500 introduceert nieuwe functie voor multiple charts
Klantcontact.nl lanceert de Klantcontact Partnership Studie (KPS)

Resultaten Unit4 Q1 opgestuwd na groei-investering door TA Associates van meer dan 2 miljard dollar

Vattenfall Foundation start kennisgedreven vrijwilligerswerk door samenwerking met Impact Matters

Nieuw onderzoek biedt inzicht in belangrijkste oorzaken burn-outs onder zorgpersoneel

Werkomgeving, bedrijfscultuur en persoonlijke ontwikkeling belangrijker voor softwareontwikkelaars dan salaris

Pega Process AI biedt zelfoptimaliserende procesautomatisering

Arrow Electronics breidt ArrowSphere uit met Bitdefender MSP-portfolio voor cyberbeveiliging

VMware ondersteunt de huidige Anywhere Workforce met nieuwe propositie

Zscaler verbetert Zero Trust-security voor de digitale organisatie en ontwricht daarmee decennia aan verouderde IT-security- en netwerkmodellen

Dell Technologies: Betere prestaties en meer automatisering voor Dell EMC PowerStore-gamma

Gezichtsverificatie iProov geselecteerd door itsme om wereldwijde groei te ondersteunen

Maandalert Woningmarkt | april 2021, Blijvende prijsstijgingen op de woningmarkt

TIE Kinetix helpt Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende stap te maken met e-procurement
BIM4Production wil de bouwsector blijvend veranderen, project bij Spaansen is antwoord op de vraag: ‘hoe dan?’

Ivanti introduceert Neurons voor ITSM en ITAM om Everywhere Workplace mogelijk te maken

Zoom stelt $100 miljoen beschikbaar voor ontwikkelaars Zoom Apps

Updates voor Jamf Parent en Jamf Teacher ondersteunen online, hybride en fysiek onderwijs

Rick Schouten wordt Head of Finance BPSOLUTIONS

PayIBAN innoveert met aanbieden van iDEAL en Incassomachtigen zonder transactiekosten

Startupbootcamp Lanceert Digitale Accelerator Voor One Single Hub

Earth Day: duurzaamheid begint bij de fabrikant volgens Lexmark

KnowBe4-rapport laat zien dat we slimmer worden in het herkennen van corona-gerelateerde phishing-mails

JOGO haalt €2 miljoen op voor innovatief ontwikkelingsplatform voor voetbaltalent
Geplaatst:
Verstreken tijd: 1 jaar en 67 dagen
Plus500 contact  

Logo Plus500

Plus500 sociaal  


Plus500 tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo BIM4Production
Logo 123zakelijk
Logo Music in Brands
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Priemo
Logo Alcadis
Logo Bergler ICT
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo NEXXT
Logo Stichting Brabant Onderneemt
Logo i4 Managed IT Services
Logo Cryptokopen.nl
Logo CBMK
Logo MCS B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Spryng
Logo Dynatos
Logo Tankpas-Aanvragen.nl
Logo Medius
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo MCS B.V.
Logo Medius
Logo PQR
Logo Humanwave B.V.
Logo Techone B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Medius
Logo Impact Matters
Logo Nuance
Logo Honeypot
Logo Pegasystems
Logo Arrow Electronics
Logo Ivanti
Logo Zoom
Logo Jamf
Logo BPSOLUTIONS
Logo Startupbootcamp
Logo Unit4
Logo Arrow Electronics
Logo Databricks
Logo Avit Group
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 90894 persberichten
- 5958 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10126 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
ContentbureauHerken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nl