Private LTE o.b.v. NEN2575 (Stille ontruiming):

HPS Connectivity Solutions heeft na een gedegen verificatie- en testfase van 2 maanden haar NEN2575 testen succesvol doorlopen en afgerond. De eisen welke gelden conform NEN2575 zijn getoetst en begeleid door NORMEC.

HPS zal als eerste totaalaanbieder en systeemintegrator in Nederland bij een zorginstelling, Private LTE implementeren op basis van NEN2575 “stille ontruiming met functiebehoud” zonder toepassing van een paging – systeem.

John Braken, CEO HPS Connectivity Solutions: “een interessante en nieuwe ontwikkeling waar veel vraag naar is. Niet alleen omdat de inzet van een paging – systeem niet meer noodzakelijk is maar ook omdat organisaties onderzoeken of private LTE primair inzetbaar is als uniform netwerk en als drager t.b.v. spraak, data (WLAN) en inzet van zorg domotica en smart sensoring”.Een mooie nieuwe ontwikkeling binnen de zorg. HPS Connectivity Solutions is zeer verheugd met het behalen van dit succes na de inspanningen van alle betrokkenen en kijken uit naar het succesvol afronden van het implementatietraject.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Irene Verwoerd, Marketing & Communicatie
i.verwoerd@hps-solutions.nl
0412-752752