Samen werken aan de toekomst van werken

Sommige gezegdes zijn niet voor niks klassiekers. Zo is de eeuwenoude uitspraak op de werkvloer ‘Mensen zijn ons allerbelangrijkste kapitaal’ nog steeds actueel. Zelfs nu, in een tijdperk waar angst heerst voor robots die op de loer liggen om onze banen in te pikken. Bedrijven en opleidingsinstituten moeten investeren in de mens, om zo niet alleen de bestaande vacatures te kunnen invullen, maar ook te anticiperen op de toekomstige vraag om personeel. Met alleen automatisering red je het niet. Maar hoe leid je mensen op voor banen die nog niet bestaan?

Dat is precies de vraag die Cognizant beantwoordt met het Future of Learning rapport, dat onlangs is gepubliceerd. Hierin zijn de bevindingen van een wereldwijd onderzoek onder 601 topmanagers van vooraanstaande bedrijven en hogere onderwijsinstellingen gebundeld. Zo is er een gedetailleerd beeld ontstaan van de veranderingen die deze grootmachten momenteel doorvoeren in hun trainings- en onderwijsprogramma's en de uitdagingen waar ze tegenaan lopen bij het voorbereiden van hun medewerkers op de toekomst.

De resultaten van het onderzoek laten een paar duidelijke trends zien, waarvan de impact snel genoeg zal doorsijpelen op de werkvloer:
 • De toekomst is dichterbij dan je denkt
  Het gros van de bedrijven (80%) en hogeronderwijsinstellingen (72%) wereldwijd is het erover eens dat het extreem belangrijk is om medewerkers en studenten voor te bereiden op het samen kunnen werken met nieuwe digitale technologieën. Dat is hoe robotisering er in de praktijk uit gaat zien. De omvang van deze taak moet echter niet worden onderschat: bedrijven en onderwijsinstellingen in Europa vrezen dat slechts 20 procent van alle medewerkers en 50 procent van hun studenten binnen de komende vijf jaar klaar is om deze nieuwe taken te verrichten, ook al is dat dankzij de opkomende technologie onvermijdelijk. Op dit moment is het beeld nog somberder: maar liefst 80 en 90 procent van de Europese hogere onderwijsinstellingen en bedrijven geeft aan diezelfde vraag nu niet aan te kunnen.
 • You snooze, you lose
  Stel je vaardigheden eens voor als apps: af en toe moeten ze worden geüpdatet om bij te kunnen blijven. Hoewel 45 procent van de Europese bedrijven momenteel slechts jaarlijks – of zelfs tweejaarlijks – hun lesaanbod vernieuwt, doet 69 procent van de hogere onderwijsinstellingen dit maar elke twee tot zes jaar. De intentie bij bedrijven is er echter wel om het leerplan sneller bij te werken, 75 procent is van plan om in de komende vijf jaar over te stappen op een één- tot vijfmaandelijks, of zelfs continu, updaterooster. Daar staat tegenover dat in het onderwijs slechts 30 procent van plan is om de updatefrequentie te verhogen. De huidige cyclus van twee tot zes jaar, wordt dan een jaarlijkse cyclus in 2023.
 • De toekomst draait om samenwerking
  Om als werknemer op de toekomst voorbereid te zijn is het kunnen samenwerken een onmisbare vaardigheid. Driekwart van zowel bedrijven als onderwijsinstellingen wereldwijd ziet dit dan ook als een onmisbare factor voor het succes van het nieuwe machinetijdperk – ondanks de veranderingen en de impact die de nieuwe technologie met zich meebrengt. Bedrijven lijken iets minder enthousiast over samenwerking dan docenten – 69 procent van de bedrijven vindt het van cruciaal belang, tegenover 84 procent van de hogere onderwijsinstellingen.
 • AR, VR en AI geven leren een nieuwe impuls
  Dankzij nieuwe vormen van onderwijs – met digitale hulp on demand à la Netflix – wordt het zelf leren, waar en wanneer je maar wilt, steeds toegankelijker. Leerplatformen maken dankzij AI (kunstmatige intelligentie) studeren steeds persoonlijker. Daarnaast wordt AR (augmented reality) en VR (virtual reality) steeds normaler in ons dagelijks leven; naar verwachting neemt dit bij bedrijven en onderwijsinstellingen met 220 procent toe in de komende vijf jaar.
Aan de hand van deze bevindingen heeft Cognizant een advies geformuleerd voor zowel het bedrijfsleven als onderwijs, genaamd ‘The future of learning equation’. De volgende stappen zijn daarbij belangrijk:
 • Breng vaardigheden beter in kaart en match deze met wat echt nodig is op de werkplek;
 • Bekijk je curriculum en opleidingen eens kritisch en maak het aanbod niet alleen persoonlijker, maar ook beter;
 • Ondersteun in de werkomgeving niet alleen het zelf leren, maar stel ook open leermateriaal beschikbaar.
De snelheid waarin deze aanpassingen worden doorgevoerd, bepaalt uiteindelijk het succes van een goed onderlegd personeelsbestand. Een onzekere toekomst vraagt om een investering in flexibel samenwerken en een verbetering in reactiecapaciteit, maar zeker ook in nieuwe leermethodes waarin vaardigheden worden gecombineerd. Zo bereiden organisaties zich op een degelijke manier voor op wat komen gaat, en blijven ze concurrerend in een tijdperk vol veranderingen.Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:
LEWIS
Tel:+31 40 235 46 00
E-mail:cognizantNL@teamlewis.com