Het Data Literacy Project benoemt adviesraad voor de transitie naar een meer datavaardige samenleving

Toonaangevende data-experts komen samen om de missie van datageletterheid te volbrengen in onderwijs en organisaties

Amsterdam, 16 april 2019 – Vandaag introduceert het Data Literacy Project, de community die zich inzet om de maatschappij vloeiend ‘data’ te laten spreken, een adviesraad die wereldwijde data-experts en hun kennis samenbrengt. Gezamenlijk zullen zij werknemers en organisaties helpen in het vergaren, verwerken en toepassen van data in hun dagelijkse werk.

In de adviesraad zijn benoemd:
Dankzij hun gezamenlijke ervaring kan het bestuur opereren als een strategische adviesraad voor elke fase in de transitie naar een datageletterde samenleving. Van het ondersteunen van onderwijs in scholen en loopbaanontwikkeling voor jongeren, tot het uitrollen van programma's voor datageletterdheid en het ontwerpen van de datastrategieën bij enkele van de grootste organisaties in de wereld.

Essentiële vaardigheid
Datageletterdheid is een essentiële vaardigheid in de Vierde Industriële Revolutie. Het stelt iedereen in staat om vragen te stellen over data en tools, kennis op te bouwen, beslissingen te nemen en over de betekenis ervan met anderen te communiceren. Het Data Literacy Project, dat in oktober 2018 werd gelanceerd door de oprichters Qlik, Accenture, Cognizant, Experian, Pluralsight, Chartered Institute of Marketing en Data to the People, heeft tot doel een meer datageletterde samenleving te creëren en datageletterdheid centraal te stellen voor individueel en organisatorisch succes.

De groep van wereldwijde leiders in datageletterdheid die toetreedt tot de adviesraad, geeft onafhankelijk advies en biedt daarnaast ondersteuning bij de drie toezeggingen van het project:
  • Wereldwijd grote organisaties inspireren om datageletterheid een prioriteit te maken;
  • Het creëren van het meest toegankelijke en alomvattende educatieve ecosysteem voor datageletterdheid;
  • Wereldwijde onderwijsinstellingen in staat stellen om datageletterheid in het reguliere curriculum te integreren.
"Het is van groot belang dat we deze groep invloedrijke dataleiders hebben samengebracht om ons te helpen bij de weg die het Data Literacy Project aflegt in het laten slagen van de missie om een meer datageletterde samenleving te creëren," zegt Jordan Morrow, voorzitter van het Data Literacy Project Advisory, bestuurder en hoofd van datageletterheid bij Qlik. "Naarmate de community van het project blijft groeien, zal hun expertise en ervaring van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat we individuen en organisaties praktisch kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun datageletterheid."Bijlagen
165 KB png  Advisory BoardOver het Data Literacy Project
Het Data Literacy Project, dat is opgericht om wereldwijd data-analfabetisme te bestrijden, is een community die zich inzet om de samenleving thuis te maken in de taal van data en die datageletterdheid centraal stelt in individueel en organisatorisch succes. Ondersteund door zijn adviesraad en bestuurd door founding partners Qlik, Accenture, Cognizant, Experian, Pluralsight, CIM en Data To The People, wil het Data Literacy Project individuen en organisaties toegang bieden tot het meest uitgebreide resource-ecosysteem van educatieve en professionele organisaties in de vorm van training, interactieve beoordelingstools en toegang tot een community van betrouwbare experts.

Over Qlik
Qlik werkt elke dag aan een datavaardige wereld, waar iedereen data in kan zetten om welke uitdaging dan ook op te lossen. Alleen het end-to-end data management en analyseplatform van Qlik brengt alle data uit welke bron binnen een organisatie dan ook samen. Zo kunnen mensen, ongeacht hun vaardigheidsniveau, hun nieuwsgierigheid gebruiken om nieuwe inzichten te verkrijgen. Bedrijven gebruiken Qlik om dieper in het gedrag van hun klanten te duiken, bedrijfsprocessen opnieuw uit te vinden, nieuwe winstmogelijkheden aan te boren en risico’s en beloningen te balanceren. Qlik heeft zijn hoofdkantoor in Radnor, Pennsylvania, en doet zaken in meer dan 100 landen met meer dan 48,000 klanten over de hele wereld.

©2019 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting®, Qlik Connectors®, Qlik GeoAnalytics®, Qlik Core™ en de QlikTech logo's zijn handelsmerken van QlikTech International AB die in meerdere landen zijn geregistreerd. Andere merken en logo's die hierin worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.Voor meer persinformatie:

Yellow Communications
Tijs Mannien
Tel: +31 (0)23 555 34 24
E-mail: qlik@yellow-communications.com