www.marcommit.nlwww.LVTPR.comwww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nl
2498 volgers blijven op de hoogte!
Datum: (380 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: Whizpr

Veel organisaties slagen er niet in waardevolle gegevens voldoende te beschermen, blijkt uit nieuw Dell EMC-onderzoek

Het aantal Nederlandse bedrijven dat data niet kan herstellen na een incident is sinds 2016 bijna verdriedubbeld (van 15% naar 40%), zo blijkt uit de Global Data Protection Index van Dell EMC, waarvoor ook 100 Nederlandse IT-beslissers werden ondervraagd.

image

Belangrijke onderzoeksresultaten:
Organisaties wereldwijd beheerden in 2018 gemiddeld 9,70 petabyte (PB) aan data. Dat betekent een explosieve groei van 569 procent in vergelijking met de 1,45 PB in 2016 (Nederland: van 0,62 PB naar 5,38 PB, 768% groei).
 • Wereldwijd is 92 procent van de bedrijven (Nederland: 88%) zich bewust van de potentiële waarde van data en haalt 36 procent er ook al inkomsten uit (Nederland: 30%).
 • 76 procent van alle respondenten (Nederland: 83%) had in 2018 te maken met een IT-downtime en 27 procent verloor daarbij gegevens onherroepelijk (Nederland: 40%). Dat is bijna tweemaal zoveel als de 14 procent in 2016 (Nederland: bijna een verdriedubbeling ten opzichte van de 15% in 2016).
 • 35 procent van alle respondenten (Nederland: 27%) is er sterk van overtuigd dat hun voorzieningen voor databescherming voldoen aan de huidige regelgeving, maar slechts 16 procent denkt klaar te zijn voor alle toekomstige uitdagingen (Nederland: 13%).
 • 45 procent van de ondervraagden (Nederland: 42%) heeft moeite om geschikte oplossingen voor gegevensbescherming te vinden voor nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML).
Amsterdam Dell EMC kondigt de resultaten aan van de derde Global Data Protection Index. In vergelijking met 2016 toont de Index in Nederland een explosieve datagroei van 768 procent. Er is in Nederland ook een indrukwekkende sprong van 46 procent in het gebruik van gegevensbescherming ten opzichte van 2016. Dell EMC ondervroeg 2.200 IT-beslissers van zowel publieke als private organisaties met meer dan 250 werknemers, in 18 landen en in 11 sectoren. Honderd van die ondervraagden werken bij een Nederlandse organisatie. De resultaten bieden een grondig inzicht in de huidige situatie van gegevensbescherming en de volwassenheid van de strategieën voor gegevensbescherming.

De Global Data Protection Index toont een grote toename in de gemiddelde omvang van beheerde data in Nederland – van 0,62 petabyte (PB) in 2016 naar 5,38 PB in 2018 – en een sterk besef van de waarde die gegevens hebben. 88 procent van de Nederlandse respondenten erkent de potentiële waarde van data en 30 procent heeft daar al financieel profijt van. Die erkenning is positief, maar toch hebben de meeste respondenten moeite om hun data voldoende te beschermen. Deze combinatie van factoren is zichtbaar in een groot deel van de onderzoeksconclusies.

Downtime dankzij incidenten is erg prijzig
Het enorme volume aan gegevens en hun belang voor de bedrijfsactiviteiten maken databescherming nog uitdagender. Downtime komt vaak voor, maar nog alarmerender is dat steeds meer gegevens daarbij onherstelbaar verloren gaan. 83 procent van de Nederlandse respondenten heeft in 2018 een onderbreking gehad (wereldwijd: 76%). 40 procent kon gegevens niet herstellen via hun bestaande oplossing voor databescherming. Dat komt neer op bijna een verdriedubbeling van de 15 procent in 2016 (wereldwijd: van 14% in 2016 naar 27% in 2018).

70 procent van de Nederlandse respondenten heeft minstens twee leveranciers voor gegevensbescherming (wereldwijd: 76%). Hoewel organisaties wereldwijd in zo’n geval gemiddeld 35 procent meer kans hadden op een vorm van downtime (vergeleken met organisaties met een enkele leverancier), hadden Nederlandse organisaties met twee leveranciers gemiddeld 10 procent minder kans op onderbrekingen in 2018.

De meest voorkomende onderbrekingen voor organisaties met twee of meer leveranciers in 2018:
 • 41 procent: lokale ramp treft organisatie geheel of gedeeltelijk met gevolgen voor datatoegang (wereldwijd: 27%).
 • 34 procent: onherstelbaar gegevensverlies met de huidige databeschermingmethode (wereldwijd: 29%).
 • 31 procent: ransomware-aanval maakt gegevens ontoegankelijk (wereldwijd: 32%).
Hoewel ongeplande downtime van systemen wereldwijd het vaakst voorkomt (43% ten opzichte van 27% in Nederland), is het uiteindelijke gegevensverlies veel duurder. Organisaties die daarmee te maken kregen, hadden gemiddeld genomen een downtime van 20 uur in de afgelopen twaalf maanden (Nederland: 21 uur). Dat leidde wereldwijd tot een verlies van gemiddeld € 464.138 (Nederland: € 426.652). Organisaties die te maken kregen met gegevensverlies verloren wereldwijd gemiddeld 2,13 terabyte aan data (Nederland: 1,44 terabyte), wat een prijskaartje vertegenwoordigt van € 877,208 (Nederland: € 765.142). Veel respondenten die downtime meemaakten, verklaarden bovendien dat het een grote impact had op onder andere de merkwaarde, het vertrouwen van klanten en de productiviteit van werknemers.

De kosten van gegevensverlies stijgen niet alleen naarmate de omvang toeneemt, maar de bedragen stijgen ook mee met de waarde van de verloren gegevens zelf. Gemiddeld zijn organisaties in de rest van de wereld zich daar vaker bewust van dan Nederlandse organisaties: 69 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan databescherming serieuzer te nemen bij gegevenscategorieën met de grootste financiële waarde (81% wereldwijd).

Uitdagingen voor gegevensbescherming
Het aantal Nederlandse ‘adopters’ van gegevensbescherming groeide met bijna 50 procentpunten: van 2 procent in 2016 naar 48 procent in 2018 (wereldwijd: van 9% in 2016 naar 57% in 2018). Het aantal ‘leaders’ nam toe met 13 procentpunten: van 0% in 2016 naar 13% in 2018 (wereldwijd: van 2% in 2016 naar 12% in 2018). Toch blijken de meeste bedrijven het moeilijk te hebben om een oplossing te implementeren die beantwoordt aan al hun behoeften. Een ruime meerderheid van de wereldwijde respondenten heeft minstens één uitdaging gerelateerd aan gegevensbescherming (Nederland: 94% / wereldwijd: 95%).

Voor Nederlandse organisaties zijn de drie grootste uitdagingen:
 1. De complexiteit van de configuratie en het gebruik van software of hardware voor gegevensbescherming, met 45% procent (wereldwijd: 46%).
 2. De steeds hogere kosten voor het bewaren en beheren van back-up kopieën door de snelle datagroei, met 43 procent (wereldwijd: 46%).
 3. Het ontbreken van oplossingen voor de bescherming van gegevens bij nieuwe technologieën, met 42 procent (wereldwijd: 45%).
Van de Nederlandse respondenten met problemen om goede oplossingen voor databescherming te vinden voor nieuwere technologieën, gaf 40 procent aan dat zij geen geschikte oplossingen vonden voor IoT (wereldwijd: 40%), gevolgd door AI- en ML-data met 38 procent (wereldwijd: 51%) en containers met 38 procent (wereldwijd: 28%).

De uitdagingen als gevolg van opkomende technologieën en de snelle datagroei, beginnen nu pas vorm te krijgen. Slechts 13 procent van de Nederlandse respondenten denkt dat hun huidige oplossingen voor databescherming kunnen voldoen aan alle toekomstige business-uitdagingen (wereldwijd: 16%).

Cloud verandert het landschap voor gegevensbescherming
Volgens de Nederlandse resultaten is de publieke cloud (IaaS en SaaS) gegroeid van gemiddeld 29 procent van de totale IT-omgeving binnen organisaties in 2016, naar 41 procent in 2018 (wereldwijd: groei van 28% naar 40%). Bij 97 procent van de organisaties die publieke cloud gebruiken, is het onderdeel van hun infrastructuur voor gegevensbescherming (wereldwijd: 98%).

De meest voorkomende scenario’s voor gegevensbescherming binnen publieke cloud zijn:
 1. Bescherming van specifieke SaaS-apps, met 49 procent (wereldwijd: 40%).
 2. Back-up/snapshot-services voor de bescherming van in publieke cloud ontwikkelde workloads met gebruik van bestaande applicatiearchitecturen, met 30 procent (wereldwijd: 38%).
 3. Back-up/snapshot-services voor de bescherming van in publieke cloud ontwikkelde workloads met gebruik van nieuwe applicatiearchitecturen, met 29 procent (wereldwijd: 41%).
 4. Back-up van on-premises workloads/data, met 29 procent (wereldwijd: 41%).
 5. Bescherming van databasemanagement-applicaties in publieke cloud, zoals Cassandra en MySQL, met 29 procent (wereldwijd: 36%).
Bij het overwegen van oplossingen voor gegevensbescherming in een publieke cloud-omgeving, speelt de mogelijke groei van gegevens een cruciale rol: 64 procent van de Nederlandse en wereldwijde respondenten noemt de mogelijkheid om uit te breiden belangrijk. De impact van infrastructuur of diensten voor gegevensbescherming is volgens 31 procent van de Nederlandse respondenten een vereiste voor schaalbaarheid (wereldwijd: 41%), terwijl 40 procent het vermogen noemt om diensten schaalbaar af te nemen wanneer publieke cloud-workloads toenemen (wereldwijd: 40%).

Regelgeving is een dreigende katalysator voor evolutie
Regelgeving rond de bescherming van persoonlijkegegevens, zoals de Europese General Data Protection Regulation (GDPR), is relatief nieuw. De daadwerkelijke impact ervan op de gegevensindustrie is dan ook nog niet geheel zichtbaar. Toch krijgt het onderwerp ook in Nederland veel aandacht, want 31 procent van de respondenten noemt regelgeving een van de drie grootste uitdagingen voor gegevensbescherming (wereldwijd: 41%).

Bovendien is slechts 27 procent van de Nederlandse respondenten ervan overtuigd dat de bestaande infrastructuur en processen voor gegevensbescherming in hun organisatie beantwoorden aan de regelgeving in Nederland (wereldwijd: 35%). Dat gevoel begint zich ook te vertalen naar de praktijk: 16 procent van de Nederlandse respondenten waarbij de organisatie in de afgelopen twaalf maanden te maken kreeg met gegevensverlies of onvoorziene downtime, meldt dat als gevolg daarvan boetes zijn betaald (wereldwijd: 12%).

“Opkomende technologieën als AI en IoT zijn vaak de focus van digitale transformatie in een organisatie, maar de gegevens die dergelijke technologieën genereren zijn essentieel voor hun transformatie”, zegt Beth Phalen, voorzitter en general manager van Dell EMC Data Protection Division. “De groei van 46 procent in het aantal Nederlandse adopters van gegevensbescherming, en het feit dat de meeste bedrijven nu de waarde van data erkennen, bewijst dat we ons op de goede weg bevinden naar het beschermen en benutten van data die ons vooruithelpen.”

Volledige rapport
Voor een gedetailleerd overzicht van de Global Data Protection Index, inclusief wereldwijde en regionale infographics: www.dellemc.com/gdpi.

Meer informatie
Lees het blog van Dell EMC Data Protection Division CTO Arthur Lent over de onderzoeksresultaten van de Global Data Protection Index.

-----------

Over de Dell EMC Global Data Protection Index
Dell EMC gaf Vanson Bourne opdracht voor de derde Global Data Protection Index. Vanson Bourne onderzocht 2.200 IT-beslissers uit publieke en private organisaties met meer dan 250 werknemers in 18 landen en 11 sectoren, over de volwassenheid van hun strategieën voor gegevensbescherming. Vanson Bourne voerde het onderzoek uit van september tot november 2018. Onder de onderzochte landen waren de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, met elk 200 respondenten. Daarnaast werden 100 respondenten ondervraagd uit Nederland, Canada, Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten, Italië, Zwitserland, Australië, Japan, China, Zuid-Korea, India en Singapore.

Over Dell Technologies
Dell Technologies is een unieke familie van bedrijven die organisaties voorziet van een essentiële infrastructuur voor het vormgeven van hun digitale toekomst, het ingrijpend verbeteren van hun ICT-omgeving en het beschermen van hun belangrijkste bedrijfsmiddel: informatie. Het bedrijf bedient klanten van elke omvang in 180 landen, variërend van 98% van alle Fortune 500-ondernemingen tot individuele consumenten. Dell Technologies beschikt over het meest uitgebreide en innovatieve aanbod van ICT-oplossingen binnen de branche, van de rand van het netwerk tot de cloud.

Voor meer informatie

Dell EMC
Marcel van der Geld
T. 06 30 02 32 81
E. marcel.geld(at)dell.com

Whizpr
Paul Maris / Winnie Silvertand
T. 0317 410 483
E. dell(at)whizpr.nl

Dell DPI 2018 infographic Nederland.pdf 
470.89 KB 

Dell-EMC-GDPI-Nederland.PNG 
57.09 KB 
Laatste van Dell EMC  
Dell EMC verbetert zijn server-portfolio

Veel organisaties slagen er niet in waardevolle gegevens voldoende te beschermen, blijkt uit nieuw Dell EMC-onderzoek

Dell EMC breidt Data Protection-mogelijkheden uit voor betere bescherming en optimaal beheer van data in een multi-cloud-wereld
European Directories kondigt verandering van leiderschap aan bij Youvia

Product lancering Microsoft 365 Business Voice!

Ivanti introduceert self-healing mogelijkheden met nieuwe Ivanti Assistants voor Enterprise Service Management

Bieze Food Group kiest voor CloudSuite e-commerce platform

Maandalert Woningmarkt | In februari nog geen effect van de COVID-19 pandemie zichtbaar

Nieuw Benchmarking-rapport van KnowBe4 stelt vast dat 37,9% van ongetrainde eindgebruikers een phishing-test niet doorstaat
XpertHR lanceert product voor uitzendbranche met o.a. tool voor toepassing inlenersbeloning: XpertHR Flex

Wuunder stelt transportmanagementsysteem gratis beschikbaar voor ondernemers

Interxion stelt Enrico de Boer aan als Nederlandse Sales & Marketing Director

Collibra haalt $112,5 miljoen op om bedrijven te helpen datagestuurd beslissingen te nemen

Drie op de tien Nederlanders kan collega’s slecht bereiken

Eckes-Granini verbetert klantervaring en verkleint ecologische footprint met Shippeo's realtime visibility platform

Hoe overleef ik de Corona-crisis?

Stichting ICT Milieu helpt leerlingen MBO Amersfoort in Coronacrisis met ‘refurbished’ laptops

Coupa benoemt Michael van Keulen tot Chief Procurement Officer

Nutanix werkt samen met Udacity om Hybrid Cloud Nanodegree-programma aan te bieden

KnowBe4 en Agari kondigen nieuwe samenwerking aan in de strijd tegen phishing

De nieuwe Razer Blade 15 - speciaal voor gebruikers met hoge eisen

Secureworks steunt organisaties die cybersecurity nu hard nodig hebben

Ruim 12.000 valse e-mails gemeld

Kijken, klikken en kopen: ‘social commerce’ zorgt voor een revolutie in de supply chain
Geplaatst:
Verstreken tijd: 380 dagen
Dell EMC contact  

Logo Dell EMC

  +31 (0)30 630 50 00
  www.dellemc.com/nl-nl
Dell EMC sociaal  


Dell EMC tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.
 Spotlight  
Logo Youvia
Logo SoftApp
Logo Infinity IT B.V.
Logo QuandaGo
Logo True B.V.
Logo SiteLucent B.V.
Logo Alleeninkt.nl
Logo Bergler Software Solutions
Logo Xinno
Logo CPMview
Logo Kantoormeubelencenter.nl
Logo UvA Talen BV
Logo MyCademy
Logo Alleeninkt.nl
Logo PaperDigits
Logo CloudSuite B.V.
Logo Software Improvement Group (SIG)
Logo PlanMen
Logo True B.V.
Logo Mansystems Nederland B.V.
Logo Dynatos
Logo Vcare connect
Logo Spryng
Logo Frontline Solutions
Logo Medius
Logo Spryng
Logo Botz4U
Logo Yenlo
Logo PQR B.V.
Logo Frontline Solutions
Logo Ivanti
Logo XpertHR
Logo Wuunder
Logo Interxion
Logo Collibra
Logo Protime BV
Logo Shippeo
Logo Cegeka
Logo OutSystems
Logo Pure Storage
Logo Lubbers De Jong
Logo Diamanti
Logo OutSystems
Logo Visma | Raet
Logo CRM Partners
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
+31616371535
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg ons
- Twitter

Zoek
- ICT bedrijf
- ICT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com is hèt platform voor alle ICT gerelateerde persberichten.

In de database
- 88064 persberichten
- 5641 bedrijfsprofielen
- 55 PR-bureauprofielen
- 7718 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
www.marcommit.nlwww.EVENTIVE.nlwww.lubbersdejong.nlContentbureau