www.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlwww.marcommit.nlwww.LVTPR.com
2471 volgers blijven op de hoogte!
Datum: (313 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: LVTPR

Ctac continueert opgaande operationele lijn

’s-Hertogenbosch, 7 november 2018 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de cijfers bekend over het derde kwartaal 2018.

Kerncijfers
image

Hoofdpunten eerste negen maanden 2018
  • Omzet stijgt met 4,1% naar € 61,9 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (4,5%) naar € 2,2 miljoen
  • Nettoresultaat stijgt met 10,0% van € 1,5 miljoen naar € 1,7 miljoen
  • Ontwikkeling IP producten ligt op schema
Hoofdpunten derde kwartaal 2018
  • Omzet stijgt met 2,5% tot € 19,5 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 19k (2%) naar € 971k
  • Nettoresultaat stijgt met 12% van € 651k naar € 744k
Vooruitzichten 2018
  • Handhaving eerder uitgesproken verwachting: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2018 een hoger resultaat te realiseren dan in 2017.
  • Forse exposure en onzekerheid ten aanzien van de uiteindelijke uitkomst van een belangrijk project en de daaraan gerelateerde (juridische) procedures. Deze exposure is niet in aanmerking genomen in de hierboven aangegeven vooruitzichten.
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac:

Onze prestaties in het derde kwartaal vertonen over de gehele linie in omzet en winstgevendheid een licht stijgende lijn.

We hebben bovendien onze positionering aangescherpt door per 1 oktober 2018 onze Microsoft Dynamics af te stoten. Ctac richt zich nu volledig op SAP gebaseerde ERP en CRM oplossingen. In dit kader valt te melden dat per genoemde datum 11 medewerkers zijn overgegaan naar Prodware.

De ontwikkeling van nieuwe software speciaal voor de retail- en vastgoedmarkt, welke een jaar geleden is gestart, ligt zowel voor de omvang van de investering, als het realiseren van de planning op schema. De in-house ontwikkeling van deze IP-producten en het bedrijfsklaar maken ervan voor specifieke klanten wordt, conform de verslaggevingsregels (IFRS), voor het grootste deel tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijving hiervan wordt gekoppeld aan toekomstige opbrengsten, die met ingang van het einde van het vierde kwartaal zullen worden gegenereerd. Een beperkt gedeelte van de ontwikkelingskosten mogen niet worden geactiveerd (eerste 9 maanden 2018: eur 300k) en worden direct als kosten ten laste genomen van het resultaat van 2018. Naar aanleiding van de positieve signalen uit deze markten verwachten we veel van deze voor Ctac nieuwe aanpak.

Daarnaast zijn er het afgelopen kwartaal aanzienlijke commerciële successen behaald die impact zullen hebben op het vierde kwartaal van dit jaar en 2019.

De schaarste aan gekwalificeerde ICT-ers in Nederland blijft een punt van aandacht. De competitieve arbeidsmarkt maakt het uitdagender om (potentiële) werknemersaantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden te blijven bieden. Bij Ctac bieden we medewerkers de mogelijkheid om mee te werken aan innovatieve projecten op zowel technisch als functioneel gebied. We vinden het uitermate belangrijk om met uitdagende programma’s onze medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan boord te krijgen. Deze krapte op de arbeidsmarkt zal zich dienen te vertalen in hogere uurtarieven.

In België is veel geïnvesteerd in presales, ofwel het binnenhalen van nieuwe contracten. De inspanning heeft tot commercieel succes geleid. Voor verdere ontwikkeling en verbetering van de organisatie en de resultaten is het aantrekken van nieuwe goed gekwalificeerde medewerkers ook hier een grote uitdaging.

In Frankrijk zien we dat een positieve ontwikkeling in de vorm van dalende verliezen wordt doorgezet. Een break-even situatie moet hier binnen afzienbare tijd haalbaar zijn. Projectrisico’s worden in dit land niet meer aangegaan.

Resultaat derde kwartaal 2018
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2018 bedroeg € 744k (derde kwartaal 2017: € 651k). De stijging wordt veroorzaakt door toegenomen omzet en marge.

Balans
In de eerste drie kwartalen 2018 is in totaal onder de immateriële vaste activa € 1.300k aan ontwikkelingskosten van de eerder genoemde IP-producten geactiveerd.

Rekening houdend met de dividendbetaling over 2017 van € 0,5 miljoen, steeg het eigen vermogen naar € 19,1 miljoen (31 december 2017: € 17,8 miljoen). Met name door de toename van het eigen vermogen nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 48,5% (31 december 2017: 45,1%) per ultimo september 2018.

Kasstroom
De netto kasstroom in het derde kwartaal 2018 kwam uit op € 1,3 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ook over het hele jaar 2018 een positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd.

Lopend juridisch geschil
Ctac is verwikkeld in een juridisch geschil met een klant over de afwikkeling van de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract. Het is de mening van Ctac dat in een situatie waarin zowel de fee als het oplevermoment expliciet wordt overeengekomen er mag worden verwacht dat Ctac gefaciliteerd wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is zelfs contractueel vastgelegd. Ctac vindt het zeer opmerkelijk dat recent een voor Ctac nadelig tussenvonnis is gewezen dat geheel voorbij gaat aan alle verplichtingen van de klant en de waarde van de door Ctac verrichte prestaties. Na wijzing van het eindvonnis, dat begin 2019 wordt verwacht, zal Ctac zeker in hoger beroep gaan. Een door de klant ingediende schadeclaim lijkt naar aanleiding van contractuele bepalingen in omvang beperkt te kunnen worden. Ten behoeve van het in te stellen hoger beroep is reeds een nieuwe advocaat benoemd. Voorts worden de mogelijkheden onderzocht om de eventuele schade te verhalen. Het maken van een inschatting van het bedrag dat per saldo zou moeten voorzien, is momenteel niet mogelijk gegeven het feit dat een aantal bepalende variabelen op dit moment nog een te grote bandbreedte hebben. Ook bestudeert Ctac uitvoerig de wijze waarop genoemde post in de jaarrekening verwerkt dient te worden.Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform. Ctac bestaat in 2018 zesentwintig jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo september 2018 446 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.

Voor meer informatie:

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl

Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf – CFO
T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda:
8 maart 2019:Publicatie jaarcijfers 2018
1 mei 2019:Publicatie bericht over het eerste kwartaal 2019
15 mei 2019:Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Tags bij dit bericht  
Deel dit bericht  
Twitter Facebook LinkedIn
Eerder van Ctac N.V.  


Reacties  
Er zijn nog geen reacties. Om te reageren moet u inloggen
Logo KPN

Logo Western Digital Netherlands B.V.

Logo Kaspersky

Logo TIE Kinetix N.V.

Logo Verizon Connect Netherlands B.V.
Logo Intus Workforce Solutions BV

Logo Kopano

Logo Ultimaker

Logo Klarna

Logo ilionx

Logo Visma | Raet

Logo Telecompaper

Logo VPRO

Logo Graydon

Logo Datto

Logo SentinelOne

Logo Dell Technologies

Logo GitLab

Logo Cognizant

Logo BlackBerry

Logo Kaspersky
Info  
Geplaatst:
Verstreken tijd: 313 dagen
Bron:
PR bron: LVTPR
Ctac N.V. contact  
Logo Ctac N.V.
  073-6920692
  info@ctac.nl
  www.ctac.nl
Ctac N.V. sociaal  
Ctac N.V. tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.
 Spotlight  
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo Kopano
Logo Jet-Stream
Logo Avinty
Logo Cacholong
Logo Comarch AG
Logo Xinno
Logo Leadgate Europe
Logo NewChannel
Logo Enable-U
Logo Sooda internetbureau
Logo Click&Boat
Logo Portiva
Logo Fairbanks
Logo Serverius B.V.
Logo Broad Horizon
Logo CloudSuite B.V.
Logo Medius
Logo Postex Nederland B.V.
Logo SCOS Software bv
Logo Software Improvement Group (SIG)
Logo Curvature
Logo Mansystems Nederland B.V.
Logo CloudSuite B.V.
Logo Rittal bv
Logo Belcentrale.nl
Logo XebiaLabs
Logo Yenlo
Logo Belcentrale.nl
Logo Yenlo
Logo Ultimaker
Logo Klarna
Logo ilionx
Logo Visma | Raet
Logo Red Hat, Inc.
Logo Riverbed
Logo Pegasystems
Logo Thales
Logo MPL
Logo Orderchamp B.V.
Logo ThousandEyes
Logo Arrow Electronics
Logo Citrix
Logo OTYS Recruiting Technology
Logo Vertiv
 
www.lubbersdejong.nlwww.LVTPR.nlwww.marcommit.nlwww.LVTPR.com