Nederlanders meest veilige bestuurders van Europa – volgens Nederlanders

Italianen worden gezien als onveiligste chauffeurs en slechtste parkeerders

Utrecht, 17 oktober 2018 – Nederlanders zien zichzelf als de veiligste chauffeurs van Europa: bijna een kwart van de Nederlandse bestuurders (23 procent) geeft aan dat ze er zelf de veiligste rijstijl op na houden. Naast landgenoten denken we dat inwoners in Zweden (zestien procent) en Noorwegen (twaalf procent) het meest veilig rijden. Italianen daarentegen rijden volgens ons het minst veilig (21 procent). Dat blijkt uit onderzoek van EasyPark, de mobiele-parkeerapp met de grootste dekking van Europa, onder ruim tienduizend Europeanen met een rijbewijs*.

image

De meeste respondenten geven aan hun eigen landgenoten als veilige bestuurders te zien. Daarnaast zien inwoners in andere Europese landen Zweedse (zestien procent), Duitse (veertien procent) en Noorse (twaalf procent) chauffeurs als veilige rijders. Een derde van de Europeanen (34 procent) deelt onze mening dat Italianen er geen veilige rijstijl op nahouden. Interessant detail: dat vinden de Italianen zelf ook: 45 procent bestempelt landgenoten als de meest onveilige chauffeurs van Europa.

Parkeren met de Franse slag
Ook voor wat betreft parkeren doen we het naar eigen zeggen goed. Nederlanders zijn volgens Nederlandse chauffeurs de beste parkeerders (twintig procent), gevolgd door de Duitsers (tien procent). Fransen parkeren wat ons betreft het slechtst (zestien procent). Daar zijn ze het zelf niet mee eens: negentien procent van de Fransen vindt Italianen het slechtst parkeren. Kijken we naar de mening van alle Europese ondervraagden, dan komen de Italianen er op dit gebied inderdaad het minst goed vanaf. Volgens een kwart (24 procent) parkeren zij het slechtst. Opnieuw is meer dan de helft (58 procent) van de Italianen het hiermee eens.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: “Nederlanders zijn erg op zichzelf gericht en we noemen onszelf ook graag nuchter. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. De uitkomst van het onderzoek dat we onszelf de beste chauffeurs van Europa vinden, past erg goed bij dit individualisme. Lekker op eigen kracht door het verkeer, helemaal in control, daar zijn we goed in. Maar met die nuchterheid rijmt de uitkomst dan weer iets minder goed.”

Marco Schoenmaker, Country Director Nederland van EasyPark: “Uit dit onderzoek blijkt dat de meningen over parkeerkunsten nogal uiteenlopen. Het is duidelijk dat rij- en parkeerstijlen over de grens nogal verschillen. Dat zorgt soms voor stress. Een parkeerapp waarmee je niet langer koortsachtig naar een parkeerplek hoeft te zoeken, kan daarbij uitkomst bieden. Dat is precies wat wij voor ogen hadden toen we onze Find & Park-functie ontwikkelden. Dankzij deze ingebouwde feature kun jij je volledig focussen op de onbekende omgeving en het gedrag van andere chauffeurs.”

* Het onderzoek werd uitgevoerd door YouGov in opdracht van EasyPark onder 10.601 Europese respondenten met een rijbewijs, van wie 845 Nederlanders.

Noot voor de redactie
  • U kunt de EasyPark-app downloaden in de App Store en Google Play.
  • Afbeeldingen kunt u in hoge resolutie downloaden in de LVTPR Newsroom. Algemeen beeldmateriaal van EasyPark vindt u hier.
  • Voor interviewaanvragen met Marco Schoenmaker (Country Director EasyPark Nederland) of Johan Birgersson (CEO EasyPark), of andere vragen over EasyPark kunt u zich richten tot LVTPR via easypark@lvtpr.com.
Over EasyPark
Sinds 2001 hebben de slimme parkeerdiensten van EasyPark automobilisten geholpen met parkeren in meer dan zevenhonderd steden in dertien verschillendelanden. Op grotere schaal helpt de technologie van EasyPark bedrijven, uitvoerders en steden met parkeeradministratie, -planning en -management. Zo maakt EasyPark het leven in de stad gemakkelijker – één parkeerplek tegelijk. Ga voor meer informatie naar www.easyparknederland.nl.