Bedrijven lanceren wereldwijd Data Literacy Project om gebrek aan datavaardigheden tegen te gaan

  • Wereldwijde organisaties (waaronder Qlik, Cognizant, Experian en Pluralsight) slaan handen ineen om een data literate wereld voor iedereen mogelijk te maken
  • In het project komen educatieve en professionele trainingsbronnen samen met interactieve assessment tools en toegang tot een expert-community
  • Zie ook www.thedataliteracyproject.org
Amsterdam, 11 oktober 2018 - Vandaag lanceren wereldwijde marktleiders het Data Literacy Project om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar datavaardige werknemers. De community is opgezet met als doel de maatschappij vloeiend ‘data’ te leren spreken en stelt data literacy centraal in zowel individueel- als bedrijfssucces.

Data literacy is een onmisbare vaardigheid in de vierde industriële revolutie. Data literacy stelt iedereen in staat vragen te stellen over data en machines, kennis op te bouwen, besluiten te nemen en de betekenis ervan met anderen te delen. Toch schatten experts dat slechts 1/3 van de mensen écht vol zelfvertrouwen kan werken met data.*

Het Data Literacy Project is opgezet door Qlik, marktleider in data-analyse, en verder uitgewerkt in samenwerking met vijf medeoprichters: Cognizant, Experian, het Chartered Institute of Marketing, Pluralsight en Data to the People. Deze organisaties zullen de agenda bepalen, het educatieve materiaal en de trainingen leveren en ervoor zorgen dat het project ook daadwerkelijk zijn doel behaalt.

“Door de opkomst van automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie, wordt het steeds belangrijker dat we vertrouwen hebben in onze eigen datavaardigheden,” aldus Mike Capone, CEO van Qlik. “We hebben deze groep met gepassioneerde leiders samengesteld om de discussie op gang te brengen, betere materialen op te kunnen stellen en zo de aandacht voor datavaardigheden te vergroten. Want datavaardigheden zijn onmisbaar in de huidige digitale revolutie.”

“Bedrijven zijn onmisbaar als we een wereld willen bouwen die echt data literate is,” geeft Capone aan. “Onze nieuwe Data Literacy Index laat zien dat bedrijven hun bedrijfswaarde met 500 miljoen dollar kunnen verhogen wanneer ze een data literate bedrijfscultuur inrichten. Toch maakt slechts een derde van de bedrijven zich er sterk voor om de datavaardigheden van werknemers te verbeteren met training: er is een duidelijk zichtbare kloof tussen belangen en uitvoering.”

Het Data Literacy Project heeft als doel om:
  • Grote organisaties aan te sporen data literacy bovenaan de agenda te zetten
  • Het meest toegankelijke en volledige educatieve data literacy ecosysteem op te zetten
  • Onderwijsinstellingen wereldwijd een handvat te geven om data literacy aan het standaardcurriculum toe te voegen
Het project wordt de komende zes maanden verder uitgerold met een roadmap om deze doelen uit te kunnen laten komen. De deelnemende partijen nodigen bedrijven in de private en publieke sector, overheden en onderwijsinstellingen van harte uit om zich aan te sluiten bij deze missie.

Het nieuwe Data Literacy Project platform fungeert als community hub. Hier zijn assessment tools, informatie en trainingen te vinden voor zowel individuen als bedrijven. Zo kan iedereen zijn datavaardigheden verbeteren, kunnen bedrijven werken aan een data literate bedrijfscultuur en werkt iedereen samen aan een data literate samenleving.

De educatieve materialen worden regelmatig geüpdatet om zo continu handgemaakte leerprocessen voor individuen aan te kunnen bieden. Bedrijven worden uitgenodigd om de assessment tool die binnenkort geüpload wordt uit te proberen. Met de tool kunnen ze in kaart brengen waar ze staan waar het data literacy betreft en krijgen ze inzicht in hoe data literacy hun bedrijfsprestaties bevordert.

Tot slot is er ook een Data Literacy Project adviesraad benoemd. Deze raad zal het project op strategisch niveau begeleiden en kijken naar hoe doelen het best behaald kunnen worden. Bovendien adviseert de raad over de vormgeving van de educatieve materialen en assessment tools. De diverse leden van de raad worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Meer weten over het Data Literacy Project? Zie https://www.thedataliteracyproject.org/.

Quotes van medeoprichters:

Experian:
“Onze huidige wereld draait op data. We laten allemaal onze voetafdruk achter in de digitale wereld: van onze online profielen tot de talloze zoekopdrachten die we per week uitvoeren en de informatie die we delen via apps op onze diversiteit aan apparaten. De opkomst van nieuwe technologieën heeft ervoor gezorgd dat deze voetafdrukken - de informatie en data die vergaard worden door onze digitale activiteiten - worden gezien, opgenomen en geanalyseerd. Niet alleen door de bedrijven waar we de dienst afnemen, maar vaak ook door hun partners. Data is overal. In de huidige datagedreven samenleving, is het voor bedrijven cruciaal dat ze data literate zijn. De kwaliteit, het management en het begrip van data zijn van levensbelang, voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving. Het stelt bedrijven in staat betere producten en diensten te leveren en is bovendien de sleutel tot betere klantrelaties.”

Paul Malyon, Data Strategy Manager, Experian

Pluralsight:
“Technologie is de drijfveer voor een snelle verandering in de manier waarop de wereld data verzamelt en analyseert. Hierdoor wordt data literacy steeds belangrijker, voor alle functieniveaus. Data literacy decentraliseert besluitvorming en zorgt ervoor dat besluiten sneller en slimmer zijn, op ieder niveau van de organisatie. Dat is essentieel om de concurrentie voor te blijven.”

Chad Utley, Chief Content Officer, Pluralsight

CIM:
“We zijn er trots op dat we deel uit mogen maken van het Data Literacy Project. Organisaties moeten de klant centraal stellen in alles wat ze doen en de marketingafdeling is bij uitstek in staat om dit mogelijk te maken. Zeker nu er meer inzicht in klantgedrag is dan ooit tevoren. Hoe hoger het data literacy niveau van een organisatie, hoe beter de organisatie in staat is data uit het hele bedrijf te interpreteren, gebruiken en in te zetten voor strategische beslissingen om winst te verhogen.”

Gemma Butler, Marketing Director, CIM

Data to the People:
“De community die bijdraagt aan het Data Literacy Project gaat de voorhoede vormen: allemaal worden ze gedreven door een gedeeld verlangen om te bouwen aan wereldwijde data literacy. Ons gezamenlijke werk richt zich daar dan ook op, op het verhogen van het wereldwijde data literacy niveau. De materialen die we beschikbaar stellen met het project ondersteunen individuen (of bedrijven) bij hun hele reis op weg naar data literacy. Van meetbaarheid en benchmarking tot activiteiten en trainingen die data literacy op alle niveaus kunnen verhogen. Het platform is echt een ‘one-stop-shop’ voor alles wat een individu, samenleving of organisatie nodig heeft om op dit gebied te kunnen slagen.”

Jane Crofts, Data to the PeopleOver Qlik
Qlik werkt elke dag aan een datavaardige wereld, waar iedereen data in kan zetten om welke uitdaging dan ook op te lossen. Alleen het end-to-end data management en analyseplatform van Qlik brengt alle data uit welke bron binnen een organisatie dan ook samen. Zo kunnen mensen, ongeacht hun vaardigheidsniveau, hun nieuwsgierigheid gebruiken om nieuwe inzichten te verkrijgen. Bedrijven gebruiken Qlik om dieper in het gedrag van hun klanten te duiken, bedrijfsprocessen opnieuw uit te vinden, nieuwe winstmogelijkheden aan te boren en risico’s en beloningen te balanceren. Qlik heeft zijn hoofdkantoor in Radnor, Pennsylvania, en doet zaken in meer dan 100 landen met meer dan 48,000 klanten over de hele wereld.

©2018 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting®, Qlik Connectors®, Qlik GeoAnalytics®, Qlik Core™ en de QlikTech logo's zijn handelsmerken van QlikTech International AB die in meerdere landen zijn geregistreerd. Andere merken en logo's die hierin worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.Voor meer persinformatie:

Yellow Communications
Lisa Elzinga
Tel: +31 (0)23 555 34 24
E-mail: qlik@yellow-communications.com