www.lubbersdejong.nlHerken zakelijke websitebezoekerswww.marcommit.nlwww.LVTPR.com
2517 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (3 jaar en 74 dagen geleden)
Bedrijf:

SEKSSCHANDALEN SCHADEN IMAGO VAN ALLE GOEDE DOELEN

WE VERGETEN VAAK SNEL WELKE ORGANISATIE HET SCHANDAAL HEEFT VEROORZAAKT

De reeks affaires bij verschillende goede doelen is vooral schadelijk voor het imago van de hele sector. Slechts in mindere mate heeft het invloed op de organisatie waar de affaire plaatsvindt. Sinds 2010 is de populariteit van de belangrijkste goede doelen die in Nederland actief zijn met 16 procent gedaald. In de afgelopen twee jaar daalde deze zelfs met 9 procent. Dit blijkt uit het Goede Doelen Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Met het onderzoek zijn sinds 2010 ruim 10.000 Nederlanders ondervraagd. Terwijl grote spelers in de charitatieve sector sterk onder druk staan, floreren veel kleinschalige initiatieven, zoals de lokale dierenambulance. KWF Kankerbestrijding is al 8 jaar het sterkste goede doelen merk, ondanks een grote affaire in 2013.

‘Eén van de eerste, geruchtmakende zaken betrof Foster Parents Plan. Zij moesten in 1999 toegeven dat het onduidelijk had gecommuniceerd over de besteding van donatiegeld. Daarna kwamen vele organisaties negatief in de publiciteit door hoge directiesalarissen’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. ‘Voor de recentere affaires bij KWF, Greenpeace en KNGF kan met cijfers worden aangetoond dat de Nederlander redelijk snel vergeet welke organisatie de commotie heeft veroorzaakt.’

Beerda ziet echter dat door deze schandalen de waardering voor de hele sector wel een flinke knauw krijgt: ‘Naar verwachting heeft de huidige rel rond het seksuele wangedrag bij internationale goede doelen weer een flinke impact op de reputatie van de sector in de breedte. De oplossing van zulke sectorproblemen is dat goede doelen zich beter gaan onderscheiden van elkaar. Dit verstevigt de basis van de organisaties en zorgt ervoor dat het probleem van de ene organisatie niet meer het probleem van de andere wordt.’

Eerdere affaires bij goede doelen en hun imago-ontwikkeling:
 • KWF Kankerbestrijding
  • Affaire in 2013: oprichter Alpe d'HuZes int management fees
  • Sinds 2010 staat KWF stabiel op de 1e positie in de top-100 van sterkste merken
 • Stichting ALS
  • Affaire in 2014: fraude door directeur
  • In 2016 komt ALS voor het eerst in de top-100 van sterkste merken
 • KNGF Geleidehonden
  • Affaire in 2017: directeur stapt op na commotie over bonus
  • In 2018 ligt de waardering voor KNGF hoger dan in 2016
Top-10 van goede doelen met de sterkste reputatie in 2018 (+ positie in 2010), gerangschikt naar merkkracht (= gemiddelde van bekendheid, waardering en binding)
 1. (1) KWF Kankerbestrijding
 2. (3) KiKa
 3. (5) Wereld Natuur Fonds
 4. (2) Rode Kruis
 5. (8) Artsen zonder Grenzen
 6. (6) Hartstichting
 7. (9) UNICEF
 8. (4) CliniClowns
 9. (27) Dierenambulance
 10. (14) Kinderpostzegels
Andere opvallende conclusies uit het Goede Doelen Merkenonderzoek 2010-2018:
 • Imagodaling goede doelen vooral onder de belangrijke doelgroep van gepensioneerden
 • Effectiviteit en betrouwbaarheid van internationale goede doelen worden meest betwijfeld
 • Kleinschalige initiatieven, zoals de plaatselijke Dierenambulance, worden meer omarmd
 • Imago keurmerken groeit als enige, vooral door het succes van Beter Leven keurmerk
 • Topmerken in de segmenten gezondheid, welzijn en cultuur al 8 jaar dezelfde
Imagodaling goede doelen vooral onder de belangrijke doelgroep van gepensioneerden
Terwijl ouderen de belangrijkste steunpilaar zijn voor de donaties aan goede doelen, is de imagodaling onder gepensioneerden juist het sterkst. Uit het Goede Doelen Merkenonderzoek blijkt dat alle negatieve publiciteit het imago van goede doelen onder gepensioneerden flink heeft veranderd. De sympathie voor goede doelen is sinds 2010 fors afgenomen en aan de kwaliteit en degelijkheid van de organisaties wordt steeds meer getwijfeld.

Effectiviteit en betrouwbaarheid van internationale goede doelen worden meest betwijfeld
‘Omdat de internationale hulporganisaties al het grootste imagoprobleem hebben, zijn de huidige seksschandalen nog ingrijpender voor hen’, verklaart Beerda. ‘Bij deze organisaties zijn de twijfels het grootst over de juiste besteding van het geld. Ook hebben hun medewerkers het minst positieve imago en is de onduidelijkheid bij het publiek het grootst over de concrete resultaten. UNICEF en Artsen zonder Grenzen, die op dit moment wereldwijd onder vuur liggen, zijn de twee sterkste partijen in dit segment van de charitatieve branche. Oxfam Novib staat op plaats vijf.’

Internationale hulporganisaties met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2010)
 1. (1) Artsen zonder Grenzen
 2. (2) UNICEF
 3. (3) War Child
 4. (4) SOS Kinderdorpen
 5. (7) Oxfam Novib
 6. (5) Terre des Hommes
 7. (6) Liliane Fonds
 8. (-) Save the Children
 9. (9) Amref Flying Doctors
 10. (10) Wilde Ganzen
 11. (8) Leprastichting
 12. (13) Cordaid
 13. (14) Plan Nederland
 14. (16) Cordaid Mensen in Nood
 15. (17) dance4life
 16. (15) Cordaid Memisa
 17. (12) Simavi
 18. (19) Dorcas
 19. (-) Return to Sender
 20. (21) Edukans
 21. (22) Woord en Daad
 22. (23) ZOA
 23. (24) Tear
Kleinschalige initiatieven, zoals de plaatselijke Dierenambulance, worden meer omarmd
Terwijl de grote spelers in de charitatieve sector sterk onder druk staan, floreren veel kleinschalige initiatieven. ‘Als buurtbewoners met een sympathiek initiatief komen, hebben mensen steeds meer de neiging om daaraan te doneren. De donateur heeft dan ook het gevoel dat hij beter zicht heeft op wat er met zijn geld gebeurt’, verklaart merkadviseur Beerda. ’De Dierenambulance is een goed voorbeeld. Sinds 2010 steeg dit initiatief van de 27e naar de 9e plaats in de totale top-100 van sterkste merken en naar de tweede plaats binnen het segment van natuur- en milieu-organisaties.’  

Natuur- & milieuorganisaties met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2010)
 1. (1) Wereld Natuur Fonds
 2. (6) Dierenambulance
 3. (4) Natuurmonumenten
 4. (2) Dierenbescherming
 5. (3) Greenpeace
 6. (5) Zeehondencentrum Pieterburen
 7. (8) Vogelbescherming Nederland
 8. (-) Wakker Dier
 9. (7) AAP
 10. (10) Milieudefensie
 11. (-) Stichting DierenLot
 12. (12) IFAW
 13. (11) Word Animal Protection
 14. (-) VIER VOETERS
Imago keurmerken groeit als enige, vooral door het succes van Beter Leven keurmerk
De keurmerken die in Nederland actief zijn, vormen een uitzondering op de negatieve imagospiraal. Terwijl het Beter Leven keurmerk in 2010 nog onzichtbaar was voor de Nederlandse consument, is dit initiatief van de Dierenbescherming nu de derde speler binnen de keurmerken.

Keurmerken met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2010)
 1. (2) Fairtrade
 2. (1) Max Havelaar
 3. (-) Beter Leven
 4. (3) EKO
 5. (7) ANBI
 6. (6) CBF
Topmerken in de segmenten gezondheid, welzijn en cultuur al 8 jaar dezelfde
De ranglijst van sterkste merken wordt in het gezondheidssegment al acht jaar aangevoerd door KWF, KiKa, de Hartstichting en het Ronald McDonald Kinderfonds. Opvallende stijgers zijn de Nierstichting en Pink Ribbon die in acht jaar tijd vier plaatsen stegen binnen het segment.

Gezondheidsorganisaties met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2010)
 1. (1) KWF Kankerbestrijding
 2. (2) KiKa (Kinderen Kankervrij)
 3. (3) Hartstichting
 4. (4) Ronald McDonald Kinderfonds
 5. (9) Nierstichting
 6. (10) Pink Ribbon
 7. (7) KNGF Geleidehonden
 8. (8) Reumafonds
 9. (5) Nederlandse Brandwonden Stichting
 10. (-) Stichting ALS Nederland
 11. (12) Maag Lever Darm Stichting
 12. (14) Alzheimer Nederland
 13. (11) Diabetes Fonds
 14. (16) Hersenstichting
 15. (6) Longfonds
 16. (-) Spieren voor Spieren
 17. (13) Aidsfonds
 18. (18) Epilepsiefonds
 19. (15) Prinses Beatrix Spierfonds
 20. (-) Nationaal MS Fonds
 21. (-) Villa Joep
 22. (-) Oogfonds
 23. (-) NSGK
Ook in het segment ‘welzijn en cultuur’ is de top al jarenlang gelijk. Het Rode Kruis, CliniClowns en het Leger des Heils vormen steevast de top-3. Daarna volgen al sinds 2010 Amnesty International, De Zonnebloem en Jantje Beton. Na een forse aderlating in merkkracht door de naamswijziging in 2012 staat Make-A-Wish nu op de zevende plaats.

Welzijns- & cultuurorganisaties met een nationale reputatie in 2018 (+ positie in 2010), gerangschikt naar merkkracht (= gemiddelde van bekendheid, waardering en binding)
 1. (1) Rode Kruis
 2. (2) CliniClowns
 3. (3) Leger des Heils
 4. (4) Amnesty International
 5. (5) De Zonnebloem
 6. (6) Jantje Beton
 7. (8) Make-A-Wish Nederland
 8. (7) Nederlandse Voedselbanken
 9. (9) Humanitas
 10. (13) VluchtelingenWerk Nederland
 11. (11) Cruyff Foundation
 12. (-) Nationaal Ouderenfonds
 13. (15) Oranje Fonds
 14. (-) Stichting Opkikker
 15. (14) Prins Bernhard Cultuurfonds
 16. (-) Het Vergeten Kind
Onderzoek onder ruim 10.000 respondenten
Voor het onderzoek zijn sinds 2010 ruim 10.0000 respondenten in twee fasen ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van de duizenden merken in de goededoelensector onderzocht. Daarna is voor de 100 spontaan bekendste merken in detail navraag gedaan naar de merkkracht en het imago. Elk merk is op 41 factoren onderzocht: spontane bekendheid, merkkracht (= geholpen bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (17 factoren), merkprestatie (17 factoren), donatie/deelname, intentie tot donatie/deelname en groeiverwachting.

Bijlage 1: Ranglijst van alle organisaties met een nationale reputatie in 2018 die een rol spelen in de Nederlandse goededoelensector, gerangschikt naar merkkracht (= gemiddelde van bekendheid, waardering en binding)
 1. KWF Kankerbestrijding
 2. KiKa (Kinderen Kankervrij)
 3. Wereld Natuur Fonds
 4. Rode Kruis
 5. Artsen zonder Grenzen
 6. Hartstichting
 7. UNICEF
 8. CliniClowns
 9. Dierenambulance
 10. Kinderpostzegels
 11. Ronald McDonald Kinderfonds
 12. Natuurmonumenten
 13. War Child
 14. Fairtrade
 15. Dierenbescherming
 16. Leger des Heils
 17. Staatsloterij
 18. Nationale Postcode Loterij
 19. Greenpeace
 20. 3FM Serious Request
 21. Amnesty International
 22. Max Havelaar
 23. Nierstichting
 24. De Zonnebloem
 25. Zeehondencentrum Pieterburen
 26. Pink Ribbon
 27. Alpe d'HuZes
 28. KNGF Geleidehonden
 29. Reumafonds
 30. Giro555
 31. Nederlandse Brandwonden Stichting
 32. Beter Leven
 33. Stichting ALS
 34. Maag Lever Darm Stichting
 35. Jantje Beton
 36. SOS Kinderdorpen
 37. Alzheimer Nederland
 38. Oxfam Novib
 39. Diabetes Fonds
 40. Terre des Hommes
 41. Hersenstichting
 42. Vogelbescherming Nederland
 43. Wakker Dier
 44. BankGiro Loterij
 45. VriendenLoterij
 46. Liliane Fonds
 47. Make-A-Wish Nederland
 48. AAP
 49. Longfonds
 50. Spieren voor Spieren
 51. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
 52. Humanitas
 53. VluchtelingenWerk Nederland
 54. Lotto
 55. Krasloten
 56. Cruyff Foundation
 57. Aidsfonds
 58. Nationaal Ouderenfonds
 59. Grote Clubactie
 60. Oranje Fonds
 61. Milieudefensie
 62. Save the Children
 63. Stichting Opkikker
 64. Amref Flying Doctors
 65. EKO
 66. Wilde Ganzen
 67. Leprastichting
 68. Toto
 69. Cordaid
 70. Roparun
 71. Prins Bernhard Cultuurfonds
 72. Plan Nederland
 73. Stichting DierenLot
 74. Het Vergeten Kind
 75. Nederlandse Loterij
 76. Amsterdam City Swim
 77. Epilepsiefonds
 78. Cordaid Mensen in Nood
 79. Prinses Beatrix Spierfonds
 80. Nationaal MS Fonds
 81. dance4life
 82. IFAW
 83. Stichting DOEN
 84. Cordaid Memisa
 85. Simavi
 86. Dorcas
 87. Return to Sender
 88. Villa Joep
 89. Anjeractie
 90. ANBI
 91. Oogfonds
 92. Edukans
 93. Word Animal Protection
 94. CBF
 95. NSGK
 96. Woord en Daad
 97. VIER VOETERS
 98. ZOA
 99. VSBfonds
 100. Tear
Bijlage 2: Details over het Goede Doelen Merkenonderzoek
 • Het Goede Doelensector Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2010 tweejaarlijks uitgevoerd.
 • Het onderzoek heeft geen opdrachtgever of andere belanghebbende. Het onderzoek wordt door een professioneel onderzoeksbureau verricht dat bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor de marktonderzoeken van NOS, Rabobank en Albert Heijn.
 • Met het onderliggende onderzoeksmodel BrandAlchemy™ wordt ook merkenonderzoek uitgevoerd in de boeken-, cultuur-, dagattractie-, evenementen-, overheids-, retail-, sponsor-, sport- en ziekenhuissector en voor steden, streken en provincies.
 • Sinds 2006 zijn met het onderzoeksmodel 3.000 merken gemeten en hebben 500.000 respondenten aan de onderzoeken deelgenomen.
 • De vragenlijst voor het Goede Doelen Merkenonderzoek wordt online voorgelegd aan een representatieve steekproef van Nederlanders die lid zijn van een online panel. Er worden voldoende respondenten ondervraagd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de onderzochte merken.
 • In twee stappen wordt het onderzoek uitgevoerd. Eerst wordt de spontane bekendheid van de duizenden merken in de goededoelensector onderzocht. Daarna wordt voor de 100 spontaan bekendste merken in detail navraag gedaan naar de merkkracht en het imago.  Elk merk wordt op 41 factoren onderzocht: spontane bekendheid, merkkracht (= geholpen bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (17 factoren), merkprestatie (17 factoren), donatie/deelname, intentie tot donatie/deelname en groeiverwachting.
 • De theorie die ten grondslag ligt aan het merkenmodel BrandAlchemy™ is eenvoudig en breed geaccepteerd in de merkenliteratuur: een merk ontwikkelt zich in drie fasen: bekendheid, waardering en binding. Om deze drie fasen te kunnen doorlopen moet het merk een relevant onderscheidende positie innemen ten opzichte van de concurrentie, de merkpositionering. Deze merkpositionering wordt gerealiseerd met de ontwikkeling van merkpersoonlijkheid en merkprestatie.
 • De selectie van 17 merkpersoonlijkheidsfactoren (zoals ‘sympathiek’, ‘uniek’ en ‘betrouwbaar’) waarop de merken zijn onderzocht, is gebaseerd op eerder onderzoek van onderzoeksinstituut SWOCC van de Universiteit van Amsterdam.
 • De selectie van 17 merkprestatiefactoren (zoals ‘geld wordt zorgvuldig besteed’, ‘hoge kwaliteit van de organisatie’ en ‘behaalt veel concrete resultaten’) is gebaseerd op eerder onderzoek in de goededoelensector en ander merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy.
Laatste van Hendrik Beerda  
Onderzoek: zomervakantie ook dit jaar het liefst in eigen land

Onderzoek: Marktleider Albert Heijn verliest rap aan reputatie door te zelfverzekerde houding

Jan des Bouvrie was de nummer één creatieve professional van Nederland
Geplaatst:
Verstreken tijd: 3 jaar en 74 dagen
Hendrik Beerda contact  

Logo Hendrik Beerda

Hendrik Beerda sociaal  


Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo Maunt
Logo ESTG
Logo Adwise
Logo Webton
Logo Mulder-Hardenberg
Logo ValidSign
Logo eV-ict
Logo Klantcontact Partnership Studie (KPS)
Logo BIM4Production
Logo 123zakelijk
Logo Music in Brands
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Priemo
Logo Techone B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Cellnex
Logo Frontline Solutions
Logo Spryng
Logo Spryng
Logo BarTrack
Logo Techone B.V.
Logo PQR
Logo Software Improvement Group (SIG)
Logo Medius
Logo Cellnex
Logo PayIBAN BV
Logo MCS B.V.
Logo Thinkwise
Logo Flanderijn
Logo Pegasystems
Logo XpertHR
Logo ENGIE
Logo Zoom
Logo NTT Ltd.
Logo Poly
Logo Citrix
Logo VTKE
Logo Banking Circle
Logo Lightspeed
Logo Thinkwise
Logo ilionx
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 91124 persberichten
- 5977 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10274 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
www.lubbersdejong.nlHerken zakelijke websitebezoekerswww.marcommit.nlContentbureau