Datum: (128 dagen oud)
Bedrijf:
PR: AxiCom

Plus500 behaalt recordresultaten in het boekjaar eindigend op 31 december 2017

VOORLOPIGE RESULTATEN VOOR DE TWAALF MAANDEN EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2017Plus500, het wereldwijde online platform voor de handel in contracts for differences (cfd’s), maakt de voorlopige resultaten bekend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Op deze voorlopige resultaten is geen accountantscontrole toegepast.

Plus500 Limited (hierna: “Plus500”)

Financiële kerncijfers:
Plus500 behaalt recordresultaten in het boekjaar eindigend op 31 december 2017
 • Recordjaar qua omzetgroei dankzij een groter aantal nieuwe klanten4 en actieve klanten5.
  • 76% van alle omzet was afkomstig uit Europa.
  • Cfd’s voor cryptovaluta’s vertegenwoordigden minder dan 15% van de totale omzet.
  • Meer dan 75% van de omzet was afkomstig van mobiele toestellen.
 • Financiële prestaties boven verwachting:
  • De EBITDA overtrof de verwachtingen dankzij de verbeterde marge en het operationele hefboomeffect.
  • De netto kaspositie aan het einde van het jaar overtrof de verwachtingen; hieruit blijkt dat er een sterke kasstroom werd gegenereerd.
 • Aanzienlijk vermogensrendement voor aandeelhouders:
  • Er werd in het boekjaar 2017 in totaal $199,6 miljoen aan aandeelhouders uitgekeerd. Dit omvatte een tussentijds dividend van $27,2 miljoen, een slotdividend van $92,6 miljoen en een speciaal dividend van $72,3 miljoen. Daarnaast kocht Plus500 in de loop van 2017 voor $7,5 miljoen aan eigen aandelen in;
  • De dividenden en aandeleninkoop vertegenwoordigen samen een totale uitkering aan aandeelhouders van 100% van de nettowinst over 2017.
Operationele kerncijfers:
 • De groei van het aantal klanten viel boven verwachting uit. Dit weerspiegelt de effectiviteit van de marketingactiviteiten en het businessmodel van Plus500:
  • Het aantal actieve klanten steeg met 103% tot 317.175 (boekjaar 2016: 155.956) dankzij het positieve effect van nieuwe klanten die voor het eerst handelstransacties uitvoerden.
  • Het aantal nieuwe klanten steeg met 136% tot 246.946 (boekjaar 2016: 104.432).
  • Het klantenverloop daalde in de tweede helft van 2017; dit wijst op toenemende handelsactiviteit van klanten.
 • De ARPU en AUAC ontwikkelden zich volgens verwachting: 
  • De ARPU viel lager uit als gevolg van het verwateringseffect door de significante groei van het klantenbestand in het vierde kwartaal van 2017.
  • De AUAC viel lager uit als gevolg van de efficiënte en succesvolle marketingstrategie en de populariteit van cfd’s voor cryptovaluta’s, die met name in het vierde kwartaal van 2017 nieuwe klanten aantrokken.
 • Het brede aanbod van handelsinstrumenten van Plus500 stelt klanten in staat om te profiteren van de koersschommelingen van diverse cryptovaluta’s zonder de noodzaak om de onderliggende activa in bezit te hebben. Plus500 blijft zijn focus richten op risicobeheer. Het stelt acceptabele risiconiveaus en hefboomeffecten in voor alle financiële instrumenten waarin klanten via zijn platform kunnen handelen.
 • Plus500 blijft zijn internationale aanwezigheid uitbreiden en voor diversificatie van zijn omzetstromen zorgen met nieuwe handelsvergunningen in Zuid-Afrika en Singapore. Deze vormen een aanvulling op de bestaande vergunningen in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Nieuw-Zeeland en Israël.
 • Handhaving van leiderschapsposities:
  • De op een na grootste CFD-aanbieder in het Verenigd Koninkrijk6;
  • Het mobiele platform dat het best wordt gewaardeerd door CFD-handelaars in Australië7;
  • Leiderschap op het gebied van technologie en productinnovatie:
   • een werkelijke omni-channel handelservaring die hardwareneutrale toegang biedt tot informatie en handelsmogelijkheden vanaf pc’s, internet, tablets, smartphones en wearables
   • meer dan 75% van de omzet en nieuwe klanten wordt gegenereerd door mobiele gebruikers; hieruit blijkt het hoge innovatietempo van Plus500 ten opzichte van zijn concurrenten.
   • Plus500 behield zijn voorsprong als de app met de hoogste waarderingen binnen de sector in de App Store van Apple en Google Play;
 • De internationale merkbekendheid steeg aanzienlijk door verlengingen van de sponsorovereenkomsten met Atlético Madrid en de Plus500 Brumbies; Plus500 is hoofdsponsor van beide teams.
Vooruitzichten ten aanzien van de wet- en regelgeving:
 • Plus500 blijft de nodige aanpassingen aanbrengen om overeenstemming met gewijzigde regelgeving te waarborgen:
  • Plus500 verwelkomde veel van de wijzigingen die door toezichthouders werden voorgesteld en paste zijn activiteiten daarop aan. Deze wijzigingen zullen volgens de Raad van Bestuur van Plus500 bijdragen aan een verbeterd cfd-handelslandschap.
  • De voorstellen van de ESMA en FCA zijn nog steeds niet geconcretiseerd. De Raad van Bestuur is van mening dat de eventuele toepassing van de voorgestelde maatregelen geen noemenswaardige negatieve uitwerkingen zal hebben op de bedrijfsactiviteiten van Plus500 dankzij zijn uiterst flexibele businessmodel.
  • Het aantal medewerkers van de klantenservice en compliance-afdeling van Plus500 steeg gedurende 2017 met circa 80 tot 240 medewerkers.
Huidige handelsactiviteit:
 • De financiële kpi’s bereikten recordniveaus in de eerste weken van het eerste kwartaal van 2018. De Raad van Bestuur verwacht dan ook dat de omzet over het boekjaar eindigend op 31 december 2018 aanzienlijk boven de marktverwachtingen zal uitvallen.
 • In het nieuwe boekjaar blijft sprake van een aanzienlijk sterkere klantengroei ten opzichte van het maandelijkse gemiddelde voor 2017.
 • Plus500 verwacht zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden en zijn omzetstromen verder te diversifiëren door nieuwe handelsvergunningen te verkrijgen in aanvulling op de vergunningen die recentelijk werden aangekondigd.
Asaf Elimelech, de CEO van Plus500:

“Het doet ons een genoegen om voorlopige jaarresultaten te publiceren die op recordniveaus liggen. Deze geven blijk van het aanzienlijke operationele hefboomeffect van ons businessmodel. Onze voortdurende focus op het voorzien in de handelsbehoeften van onze klanten door middel van productinnovatie en technologisch leiderschap heeft samen met onze succesvolle marketingactiviteiten geresulteerd in een forse groei van ons klantenbestand, minder klantenverloop in de tweede helft van het boekjaar en toegenomen handelsactiviteit van klanten.

Plus500 behoudt zijn handelsvergunningen in de gereguleerde markten Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Nieuw-Zeeland, Israël, Zuid-Afrika en Singapore. Dit zorgt voor een solide basis en diversificatie van de omzet in een voortdurend veranderd regelgevingslandschap.

Ons veilige handelsplatform voorziet reeds in een aantal van de handelsmechanismen die toezichthouders beogen te introduceren. Zo waren we de eerste aanbieder van een handelsplatform waarbij gebruikers niet meer dan het saldo op hun handelsrekening kunnen verliezen. Verder behaalden we in 2017, net als in 2016 en 2015, geen netto-opbrengsten uit marktwinsten -en verliezen van klanten. Dat laatste geeft blijk van de efficiëntie van onze interne systemen voor risicobeheer. Wij zijn dan ook van mening dat deze voldoen aan de verwachtingen van de toezichthouders die willen voorkomen dat aanbieders binnen de sector voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de verliezen van klanten. Onze omzet blijft dan ook hoofdzakelijk afkomstig uit spreads en financieringspremies (‘overnight charges’). 

We zullen de nodige aanpassingen blijven maken om te voldoen aan alle wijzigingen van de regelgeving zodra die worden aangekondigd. Wat het uiteindelijke resultaat van de huidige voorstellen van de ESMA en FCA ook moge zijn, Plus500 zal die voor de volle honderd procent toepassen en alle aanpassingen doorvoeren die daarvoor nodig zijn.

We blijven profiteren van een uiterst flexibel businessmodel, een gestroomlijnde kostenstructuur en geografisch gespreide omzetkanalen en activiteiten die compensatie bieden voor eventuele negatieve gevolgen van wijzigingen van de regelgeving op onze financiële prestaties. We verwachten dat er een consolidatieslag binnen de sector zal plaatsvinden, zodat er een klein aantal grote spelers overblijft. Plus500 zal naar onze mening tot die marktleiders behoren.

We hebben er vertrouwen in dat we onze activiteiten verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden naar nieuwe markten, zodat we met succes en met minimale verstoring wijzigingen van de regelgeving kunnen ondervangen. Onze sterke balans, ons kasstroom genererende businessmodel, onze geografische spreiding en onze sterke concurrentiepositie zullen ons naar verwachting in staat stellen om aandeelhouders een sterk rendement te bezorgen, ondanks alle onzekerheid rond de regelgeving op de korte termijn.” 

Over Plus500
Plus500 is de aanbieder van een online platform waarmee particuliere beleggers op internationaal niveau kunnen handelen in contracts for difference (CFD’s). Dit is mogelijk voor meer dan 2.200 onderliggende financiële instrumenten, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, opties, ETF’s, cryptografische en buitenlandse valuta, en in ruim vijftig landen. Het online handelsplatform kan worden gebruikt vanaf een groot aantal verschillende apparaten, waaronder pc’s en mobiele apparaten met iOS of Android. Gebruikers kunnen kiezen uit 32 verschillende talen en diverse valuta.

Plus500 is in het bezit van licenties voor de financiële handel in gereguleerde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Israël, Nieuw-Zeeland, Singapore en Zuid-Afrika. De zorg voor klanten staat centraal bij alles wat het bedrijf doet: zij kunnen niet meer geld verliezen dan zij inleggen, en er wordt geen commissie in rekening gebracht voor handelstransacties. Plus500 biedt zijn klanten daarnaast toegang tot geavanceerde tools voor risicobeheer die hen grip bieden op hun handelsposities. Verder kunnen zij een demo-account met onbeperkte functionaliteit gebruiken om ervaring met het handelsplatform op te doen.

Perscontact
Marcus Birke
marcus.birke@axicom.com
06115150061 EBITDA - Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)
2 ARPU - Average Revenue Per Active User (gemiddelde omzet per actieve gebruiker)
3 AUAC - Average New User Acquisition Cost (gemiddelde klantenwervingskosten per nieuwe gebruiker)
4 Klanten die tijdens de verslagperiode voor het eerst geld op hun handelsrekening stortten
5 Klanten die tijdens de verslagperiode minimaal één handelstransactie met echt geld uitvoerden
* Als gevolg van de significante toename van het aantal nieuwe klanten in het vierde kwartaal van boekjaar 2017 (150.573)
6 Investment Trends UK Leverage Trading Report, 2017
7 Investment Trends AU CFD Report, 2017