Mobiele breedband verbindingen nu ook mogelijk met behoud van privacy

Wereldwijd neemt het aantal apparaten dat draadloos verbonden is het met het internet snel toe. Dit is terug te zien in de groei van het aantal persoonlijke mobiele apparaten (denk aan smartphones en tablets) en in Internet of Things, waarbij alledaagse devices worden verbonden met het internet. Tegelijkertijd is de behoefte aan mobiele breedband verbindingen sterk gestegen inclusief de wens dat deze verbindingen snel zijn, wat uitdagingen met zich mee brengt voor de bestaande, draadloze infrastructuur.  
 
Een oplossing hiervoor is om van een traditionele, mobiele netwerkinfrastructuur (één antenne die een groter gebied van dekking voorziet) naar een dichtere ‘grid’ te gaan, die meer antennes met een kleiner bereik omvat. In een dergelijke netwerkarchitectuur, die bestaat uit kleinere cellen, worden antennes ingezet voor korte afstandscommunicatie met een hoge doorvoersnelheid. Dit maakt deze optie bijzonder geschikt voor inpandige scenario’s. Daarnaast zorgt deze veelvoud van antennes voor een lager aantal verbonden apparaten per antenne, waardoor het netwerk als geheel beter de gelijktijdige gegevensstromen van het toenemende aantal apparaten kan verwerken. 
 
Onlangs rondde Stijn Greben zijn master Innovation Sciences aan de TU/e af met het onderzoek Privacy concerns and business propositions for localization services based on small cell Wifi network architectures. Dit deed hij in opdracht van Innovience International BV, die met optische technologie (POF) een  innovatieve en gebruiksvriendelijke inpandige netwerkoplossing, OptoXSTM, heeft bedacht en gepatenteerd. Het genoemde onderzoek betreft het gebruik van het netwerkconcept van kleine cellen in combinatie met Wifi technologie. Het doel was te onderzoeken hoe deze kleinere cellen gebruikt kunnen worden voor een inpandige lokalisatieservice in een winkelcentrum omgeving. Momenteel zijn dergelijke toepassingen namelijk niet veel voorkomend, omdat deze beperkt worden door de privacywetgeving. Om deze reden was het onderzoek gefocust op hoe bestaande bedrijfsmodellen waarde kunnen creëren met behulp van een dergelijke lokalisatieservice. Een bijkomend doel was te onderzoeken in hoeverre de privacywetgeving invloed heeft op het creëren van bedrijfsmodellen gebaseerd op een Wifi lokalisatieservice. 
 
Via een theoretisch onderzoek is het relevante, juridische kader onderzocht, dat bestaat uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ePrivacy Verordening. Met een empirische benadering wordt in het technische aspect van dit onderzoek gekeken waarom en hoe het concept van kleinere cellen gebruikt kan worden voor lokalisatiedoeleinden in een winkelcentrum omgeving. 
 
De resultaten van het onderzoek laten zien waarom de nabijheidlocatiebenadering het meest geschikt is voor een winkelcentrum scenario. Dit is gebaseerd op het grote aantal gevolgde doelen en de relatief lage complexiteit van de zogenoemde pico cell technologie. Bovendien is het beperkte bereik van de kleinere cellen van toegevoegde waarde bij het gebruik van deze techniek, omdat dit preciezere lokalisatie mogelijk maakt. 
 
Het resultaat van het juridische aspect van dit onderzoek bestaat uit een raamwerk dat de relevante privacyoverwegingen voor een Wifi lokalisatieservice in kaart brengt. Daarnaast is er gekeken naar hoe het gebruik van persoonlijke gegevens gebruikt voor de lokalisatieservice (dat wil zeggen MAC-adressen) gecombineerd kan worden met wettelijke naleving. 
 
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat het ondanks de privacywetgeving mogelijk blijft om, uitgaande van bestaande bedrijfsmodellen, waarde te creëren door middel van een Wifi gebaseerde lokalisatieservice. De privacywetgeving heeft er voor gezorgd dat binnen de standaardisatie van netwerken innovatie is ontstaan, wat nieuwe commerciële kansen met zich meebrengt.  Deze waarde wordt gecreëerd doordat het mogelijk is een groot aantal individuele doelen binnen het bereik van het draadloze Wifi netwerk te kunnen onderscheiden en deze gegevens aan een specifiek geografisch gebied en tijd te koppelen, zonder dat er op persoonlijk niveau correlaties zijn te leggen. Dit maakt het mogelijk waardevolle informatie te genereren relevant voor het meten van de commerciële prestaties van het winkelcentrum, zoals bijvoorbeeld hoe lang klanten gemiddeld op een bepaalde afdeling in de winkel verblijven. 
 
De positieve uitkomst van het onderzoek voor de opdrachtgever, Innovience International, is, dat hierdoor nu bekend is hoe de software settings van de OptoXSTM producten kunnen worden ingesteld om aan de privacy wetgeving te voldoen. Deze worden nu standaard zo geprogrammeerd, dat er geen privégegevens worden opgeslagen als mensen gebruik maken van de Wifi verbinding. De door hen gebruikte optische technologie leent zich goed voor deze oplossing, waarmee nu in een winkelcentrum een optisch netwerk wordt aangelegd met als eindpunt pico wifi als onderdeel van het gehele netwerk. Voor de exploitant van het winkelcentrum betekent dit, dat deze een inpandig netwerk heeft dat voldoet aan de privacywetgeving en tegelijkertijd geconsolideerde marktinformatie oplevert. Daarnaast kan de kennis door technische universiteiten worden ingezet wanneer deze op het gebied van netwerktechnologie producten gaan ontwikkelen. Dit betekent uiteindelijk een vergroting van de privacy van consumenten, die hiermee zowel toegang tot mobiel breedbandinternet hebben als er tegelijkertijd van verzekerd zijn dat hun privé gegevens niet worden opgeslagen. 
 
EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek, OptoXSTM en POF is Marga Boutkan, MarCom manager van Innovience International BV, bereikbaar op  013-7620535 (e-mail: marcom@innovience.com).
 
Over Innovience International BV
Innovience International BV ontwikkelt innovatieve, inpandige telecomproducten op basis van optische technologie (licht) met als doel gebruiksgemak in communicatie voor de eindgebruiker. Innovience International heeft de voordelen van Plastic Optical Fiber (POF) geïntegreerd in een innovatieve en gebruiksvriendelijke inpandige netwerkoplossing, OptoXSTM. Hiermee wordt een betrouwbare, toekomstvaste en snelle (1Gbps) internetverbinding tot stand gebracht, die zowel in woningen als in professionele ruimten duurzaam kan worden ingezet. Innovience International BV is gevestigd in Tilburg. Innovience is de geregistreerde handelsnaam van Innovience International BV.
 
Plastic Optical Fiber (POF)
POF is een dunne, kunststof kabel met de voordelen van glasvezelkabel, zoals snelheid, betrouwbaarheid en ongevoeligheid voor signalen van buitenaf. POF geeft daarnaast meer flexibiliteit bij de aanleg, omdat deze zowel buiten langs als aan bestaande 230volt bedrading (in de buizen) toegevoegd kan worden. POF heeft geen connectoren nodig, zodat de afwerking simpel en snel kan gebeuren. POF is makkelijk te verwerken op plaatsen waar alternatieven moeilijk of niet toepasbaar zijn.