E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken

Webwinkels en vervoerders slaan de handen ineen om de pakketbezorging nog duurzamer te maken. De e-commercesector streeft naar een reductie van 50% CO2-uitstoot in 2025 in de logistieke operatie ten opzichte van de huidige uitstoot. Een rekenmodel dat de CO2-uitstoot voor de pakketbezorging inzichtelijk maakt, gaat daarbij helpen.

Het model is door Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek ontwikkeld in samenwerking met webwinkels en vervoerders en voldoet aan Europese normen. Ook wordt de consument met de campagne Bewust Bezorgd van Thuiswinkel.org bewustgemaakt van de duurzame bezorgmogelijkheden waarvoor gekozen kan worden bij een bestelling. Dit initiatief is een aanvulling op eerdere ontwikkelingen ter bevordering van duurzame e-commerce, zoals duurzame verpakkingsmaterialen, verpakkingen op maat en duurzame distributiecentra, waarmee de e-commercesector vooroploopt in duurzaam retailen.

Groene sector nog duurzamer
Grote online winkels als bol.com, wehkamp, Coolblue en Otto en vervoerders als PostNL, DHL en Dynalogic zijn betrokken bij de ontwikkeling van het model en staan achter de ambitie om logistieke processen te blijven verduurzamen. Het rekenmodel berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt op basis van het volume van de verzonden pakketten, het aantal kilometers dat ieder pakketje aflegt, het vervoersmiddel dat gebruikt wordt, de vulgraad van busjes en de afleveroptie. Zo kunnen ze direct inzien waar de mogelijkheden zitten om de logistieke operatie verder te verduurzamen. Dit rekenmodel is gebaseerd op de Lean & Green Analytics-methode en voldoet aan Europese normen. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org: “Wij zijn al een groene sector en hiermee verduurzamen we nog verder. Je kunt je wel voorstellen dat het duurzamer is om één busje 100 pakketten te laten afleveren, dan dat iedere consument apart de weg op gaat. Wij zijn er trots op dat e-commerce steeds meer oplossing kan bieden voor duurzame retail.”

Bestaand beeld is onjuist
Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Thuiswinkel.org blijkt dat consumenten denken dat meer dan de helft van alle bestelbusjes in de stad rijdt voor de e-commercebedrijven. In werkelijkheid is dit slechts 3% van de busjes. Nico Anten, managing director van netwerkorganisatie voor slimme en duurzame mobiliteit Connekt: “Het beeld dat bestelauto’s voor de online winkels een groot aandeel vormen van de totale uitstoot, klopt niet. Toch valt er winst te behalen en wij moedigen de sector aan om de eerste te zijn die kan opereren volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dit gezamenlijke rekenmodel is daarvoor een essentiële eerste stap.”

Keuzes van de consument
Tegelijkertijd gaat de campagne Bewust Bezorgd van start om consumenten voorlichting te geven over hoe ze duurzamer kunnen bestellen. Keuzes van de consument over bijvoorbeeld de levertijd van een bestelling, zijn van invloed op de CO2-impact van de bezorging. Zo kunnen consumenten ook zelf een bijdrage leveren aan duurzaam online winkelen.

Staatssecretaris Van Veldhoven
“Ik vind dit een mooi eigen initiatief van de Topsector Logistiek en de bedrijven die hierin samenwerken”, zegt Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. “Het biedt de consument handvatten om bij een bestelling ook een milieubewuste keuze te maken. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de milieuwinst die er met stadslogistiek te behalen is, want meten is weten. Goed dat de sector hier een ambitie aan heeft gekoppeld.”

Het rekenmodel is gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Thuiswinkel.org op de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs Utrecht op 24 januari. De eerste webwinkels zullen de rekentool in 2018 implementeren.

Download de persfoto.Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Woordvoerder
Wijnand Jongen
Directeur Thuiswinkel.org
Telnr.: 06 558 769 68
E-mail: wijnandjongen@thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20
6717 LT EDE
Telnr.:0318 64 85 75
thuiswinkel.org

Woordvoerder namens Connekt/Topsector Logistiek:
Nico Anten, managing director Connekt
(via Herman Wagter, programmanager Topsector Logistiek tel. 06 526 442 96)

Over het onderzoek
Motivaction deed in opdracht van Thuiswinkel.org onderzoek naar hoe de consument denkt over e-commerce, duurzaamheid en logistiek. Het onderzoek is online uitgevoerd, met een steekproef van 764 personen. Als steekproefbron geldt het ISO-gecertificeerde Motivaction StemPunt-panel met circa 60.000 panelleden, verspreid over heel Nederland.

Over de samenwerking en de rekenmethode
De verantwoordelijkheid voor het rekenmodel ligt bij de Topsector Logistiek, met Connekt als uitvoerende organisatie. TNO en CE Delft voeren in opdracht van Connekt/Topsector Logistiek een deel van het werk uit.

Over Thuiswinkel.org
Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. We bieden relevante en praktische oplossingen door belangenbehartiging, het Thuiswinkel Waarborg, Thuiswinkel Zakelijk, kennis en onderzoek en de Thuiswinkel e-Academy.

Thuiswinkel.org heeftmeer dan 2.200 ledendie online producten en diensten aan consumenten verkopen.Onze leden realiseren samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland. Zij komen uit alle denkbare branches, zoals reizen, kleding, consumentenelektronica, verzekeringen, sport, speelgoed, wonen, bruin- en witgoed, dating, ICT en software. Op basis van deze representativiteit is Thuiswinkel.org dé gesprekspartner voor beleidsmakers, stakeholders en politieke beslissers.

Thuiswinkel.org heeft als doel het vertrouwen in online kopen te vergroten. We helpenonze leden verder met gratis juridisch advies, onderzoeken,ons netwerk en door kennisuitwisseling via het door Thuiswinkel.org opgerichte ShoppingTomorrow-platform. Daarnaast helpen wij door het leveren van handige tools voor de bedrijfsvoering. Via de Thuiswinkel e-Academy helpen we medewerkers van onze leden om betere vakmensen te worden.

Wetgeving op het gebied van e-commerce wordt voor een belangrijk deel bepaald in de Europese Unie. Om een vuist te kunnen maken op het gebied van wet- en regelgeving in Europa én te werken aan een positief ondernemersklimaat, heeft Thuiswinkel.org zich samen met zo’n 20 andere nationale belangenverenigingen verenigd in Ecommerce Europe. In Ecommerce Europe komen zij bij elkaar in een jonge, dynamische vereniging die opkomt voor de belangen van (web)winkels in héél Europa.

Topsector Logistiek
In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. De Topsector Logistiek zet zich in voor economische groei en exportkracht. Daarnaast heeft de wereld om ons heen ook de volle aandacht: onze ambitie om te groeien gaat hand in hand met onze ambitie om de logistiek schoner en slimmer te maken. In de stad, waar mensen wonen en werken, gebeurt er heel veel in het kader van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Voor alle bedrijven die zelf hun efficiëntie willen verbeteren en hun uitstoot willen verminderen, is er het succesvolle en aantrekkelijke programma Lean & Green van Connekt. Andere actielijnen zijn het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), Synchromodaal Transport, Trade Compliance & Border Management, Cross Chain Control Centers, Service Logistiek, Buitenlandpromotie, Vereenvoudigen Wet- en Regelgeving, Human Capital Agenda. Supply Chain Finance.

Connekt
Connekt is het netwerk waarbinnen ruim 500 bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven op het gebied van Smart & Sustainable Mobility staan hierbij centraal. Connekt voert het secretariaat van de Topsector Logistiek.