Datum: (210 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Marcommit

Niet uren maar resultaat en competenties tellen bij aansturing zp’ersAmsterdam, 19 december 2017 – De aansturing van zelfstandig professionals zou minder op uren gericht moeten zijn. Output en competenties behoren daarentegen centraal te staan bij managers. Dit blijkt uit het trendonderzoek van sourcing partner FastFlex over het managen van zelfstandig professionals. Zo geeft 40 procent van de ondervraagden aan dat zp’ers niet op het aantal uren, maar op het behaalde resultaat en de KPI’s beoordeeld en aangestuurd moeten worden. Een bijna even grote groep geeft aan dat door snelle veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van IT, de zp’er juist vooral op competenties beoordeeld moet worden. Door snelle veranderingen is ervaring immers minder belangrijk en de output onzeker. De kleinste groep (17%) is van mening dat uren nog wel centraal moeten staan bij het aansturen van zp’ers.

Drie belangrijkste eigenschappen voor leiders
De flexibiliserende arbeidsmarkt stelt andere verwachtingen aan leiderschap. Managers komen in aanraking met vele arbeidsvormen, die verschillende leiderschapskwaliteiten vereisen. Bij de aansturing van zelfstandig professionals staat vertrouwen met stip op één. 50 procent zet dit in de top drie belangrijke eigenschappen. Leiders moeten een cultuur creëren waarin medewerkers zich veilig voelen, input durven geven en achter de organisatiedoelstellingen staan. Daarnaast wordt het gewaardeerd als managers iedere medewerker ervan bewustmaken dat zijn bijdrage relevant is voor het behalen van de organisatiedoelstelling, zodat werkplezier en bevlogenheid worden vergroot (37%). Ook vooruitkijken en anticiperen zijn belangrijke eigenschappen voor leiders (33%). Kennis van de markt hebben en daarop inspelen is cruciaal. Opvallend is dat gerichtheid op de relatie niet belangrijk wordt gevonden. Hiermee wordt bedoeld dat leiders aanspreekbaar zijn voor iedere medewerker en zorgen dat iedereen zich betrokken voelt (7%).

Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex: “De flexibiliserende arbeidsmarkt zet managers er steeds vaker toe aan om aan te sturen op output en competenties in plaats van op uren. Dit wordt nog lang niet door alle organisaties omarmd, maar het is zeker een trend die de komende jaren voort zal zetten. Daarnaast vereist het nieuwe arsenaal aan arbeidsvormen ook nieuwe vormen van leiderschap. Zo vereist een mix van arbeidsrelaties dat leiders de gelijkheid bewaken, ondanks de verschillende contractvormen. Het kan namelijk zo zijn dat een vaste medewerker op input – denk aan gewerkte uren, inzet en motivatie – wordt aangestuurd en een zelfstandig professional op output. Aansturing van een zelfstandig professional is sowieso al anders; hij zal altijd minder gestuurd (mogen) worden. Er moet een cultuur worden gecreëerd waarin dit geen frustratie veroorzaakt, maar waarin het personeel inziet dat er een mooie mix op de werkvloer ontstaat. Uiteindelijk leidt het samenbrengen van diverse karakters, competenties en ervaringen tot het beste eindresultaat.”

-------

Over FastFlex
FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management. Hierbij streeft FastFlex naar een zo’n kort mogelijke keten, met een transparante kostenstructuur. Zo weten het inhurende bedrijf én de professional altijd waar zij aan toe zijn. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contract gerelateerde zaken. Voor advies over de inrichting van de flexibele schil tot het selecteren van professionals. Daarnaast biedt FastFlex innovatieve en duurzame aanvullende oplossingen voor de professionals, zoals e-invoicing en digital contract signing. FastFlex gaat voor een langdurig partnership en helpt opdrachtgevers het hoogste rendement te behalen. FastFlex is gevestigd in Amsterdam en tevens actief in België. Kijk voor meer informatie op www.fastflex.nl.

Meer informatie
Marcommit
Marielle van Zanten
fastflex@marcommit.nl
035 582 2730