Datum: (212 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Marcommit

Vier op de tien boeren krijgt geen persoonlijk advies van leverancierBarneveld, 19 december 2017 – 38 procent van de Nederlandse boeren geeft aan dat zij geen persoonlijke aanbiedingen en advies op maat krijgen van hun leveranciers. Dat terwijl advies dat is toegespitst op de individuele situatie van de boer veel voordelen oplevert. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners, specialist in Customer Engagement in de agrisector, waarin 507 boeren uit Nederland, Engeland en Duitsland gevraagd werden naar hun relatie met toeleveranciers. Kijkend over de grens tekenen de verschillen zich duidelijk af: in Duitsland scoren leveranciers hoog, daar zegt 90 procent van de agrarisch ondernemers wel persoonlijke aanbiedingen en advies te ontvangen van hun leverancier. In Engeland komt dit percentage uit op 68 procent.

De respondenten is ook gevraagd in hoeverre de leverancier op de hoogte is van hun bedrijfsvoering. Het merendeel van de Nederlandse boeren geeft aan dat dit bij de meeste leveranciers goed geregeld is. Echter is deze kennis over de bedrijfsvoering vaak ondergebracht bij één persoon.  

Figuur 1: in hoeverre zijn leveranciers bekend met de bedrijfsvoering van hun klanten in Nederland

Data delen?
Aan de respondenten van dit onderzoek is daarnaast gevraagd of zij vinden dat leveranciers klantinformatie met elkaar moeten delen om de dienstverlening te optimaliseren. Het merendeel van de Nederlandse en Duitse agrarisch ondernemers is het daarmee eens, respectievelijk 69 procent en 63 procent. In Engeland zijn ze minder enthousiast over deze werkwijze, daar vindt slechts 46 procent informatiedeling een goed idee.

Herman Bodewes, manager van het AgriLab bij CRM Partners: “Ondernemers in de agrarische sector hebben een steeds grotere behoefte aan (management)informatie waarmee zij het reilen en zeilen van hun bedrijf ad hoc kunnen bijsturen. Denk bijvoorbeeld aan hittestress bij koeien. Wanneer de thermometer een aantal dagen achter elkaar hoge temperaturen aangeeft, ligt het risico van oververhitting en lage melkproductie op de loer. Bij temperaturen hoger dan 25 graden is het zaak om koeien aan het eten te houden, waarbij een speciaal rantsoen met extra vitaminen en mineralen raadzaam is. Leveranciers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van hittestress door gericht advies te geven. Met behulp van een simpele sms kunnen boeren worden geattendeerd op extreme weersomstandigheden en de daarmee samenhangende risico’s. Reden te meer dus voor adviseurs om alle klantinformatie goed te registreren.”

Het volledige onderzoeksrapport ‘Klantrelaties in de agri’ inclusief de onderzoekverantwoording is te downloaden via: https://www.crmpartners.nl/resources/whitepapers/onderzoeksrapport_agri2016

------------------

Over CRM Partners
CRM Partners helpt bedrijven bij een naadloze integratie van Customer Engagement in hun bedrijfsprocessen op basis van het Microsoft-platform. De drie business units, CRM Partners bv, CRM Partners AG en CRM Partners Customer Service bv, leveren samen producten en diensten in drie markten: Agri, Finance en Members. Organisaties in deze branches krijgen via unieke labs toegang tot een breed scala aan diensten, oplossingen en kennis. CRM Partners is gevestigd in Nederland en Duitsland en opereert ook in Engeland. Meer informatie op www.crmpartners.nl of volg CRM Partners op Facebook | LinkedIn | Twitter

CRM Partners is Microsoft Certified Gold CRM Partner en lid van de Inner Circle van Microsoft Dynamics. Daarnaast ontving CRM Partners de titels CRM partner of the year finalist en Country partner of the year finalist en nam het bedrijf de Partner of Western Europe Award in ontvangst.

Meer informatie
Marcommit
Laura Rijks
035-5822730
crmpartners@marcommit.nl