Datum: (227 dagen oud)
Bedrijf:

2017 – zijn de tech-voorspellingen uitgekomen?Elk jaar durft Verizon te voorspellen welke technologische trends de grootste invloed zullen hebben op organisaties in de publieke en private sector. Nu het einde van 2017 nadert, willen we even stilstaan bij wat we dit jaar zeiden. Hadden we het bij het juiste eind? Laten we eens kijken. Om het vooraf te zeggen: de meeste voorspellingen zijn daadwerkelijk uitgekomen.

Onze eerste voorspelling was dat software defined networking (SDN) het volwassenheidsstadium zal bereiken in het bedrijfsleven. We zien dit zonder meer gebeuren binnen onze klantenkring. SDN wordt steeds vaker gezien als de logische keuze voor het inrichten van geavanceerde netwerken. Zij bieden mensen toegang tot IT-bronnen wanneer ze die ook maar nodig hebben en geheel in overeenstemming met hun gebruiksvoorkeuren. We beseffen dat veel organisaties SDN nog altijd vanuit een theoretisch perspectief benaderen, maar wij passen deze technologie al ruim en breed in de praktijk toe. En deze praktijk groeit.

Onze tweede voorspelling had betrekking op het belang van de gebruikerservaring, uitgaande van het principe dat het de eindgebruikers niet uitmaakt hoe het gebeurt, zolang de technologie maar doet wat ze willen. Dit zien we inderdaad steeds vaker in de praktijk terug, en we denken dat we terecht suggereerden dat IT-teams een daadwerkelijk begrip van de business moeten hebben om effectief te kunnen zijn.

Vervolgens zeiden we: zorg voor compliance. Dat was zonder meer een schot in de roos. Alleen al de schier oneindige stroom van publicaties over GDPR geeft aan dat organisaties zich realiseren dat compliance niet langer een best practice is, maar een absolute must. Ze moeten hun zaakjes dus echt op orde zien te krijgen!

Onze volgende voorspelling was dat de beveiliging een belangrijke rol zou blijven spelen. Helaas hadden we het ook in dit geval bij het juiste eind. Overal ter wereld blijven datalekken bedrijfsreputaties en de privacy van klanten in gevaar brengen. We waarschuwden voor de bedreiging van insiders met al dan niet kwade bedoelingen. Dit blijft een belangrijk punt van zorg voor organisaties in alle delen van de wereld.

Vervolgens hadden we het over de opzettelijke disruptie die nodig is om dingen anders aan te pakken en de innovatie te bevorderen. Dit is een punt waarop we niet zoveel vooruitgang constateren als we hadden verwacht. Dat viel echter niet te wijten aan een gebrek aan inspanning door onze klanten. Het is moeilijk om dingen anders aan te pakken en om te zorgen voor een goede samenwerking tussen verschillende partners, technologieën, implementaties en netwerken. Disruptie blijft echter een kerncomponent van de digitale transformatie en zou niet over het hoofd moeten worden gezien.

We zeiden dat dit jaar het praten over IoT zou worden vervangen door gebruik van IoT om daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten. En er is inderdaad sprake geweest van een sterkere focus op de praktische toepassing en is het theoretische aspect naar de achtergrond verdwenen. We zagen IoT-technologie op alle fronten worden toegepast, van huishoudens tot toevoerketens.

Onze laatste voorspelling voor 2017 was dat praktisch denken bepalend zou zijn voor het succes van een onderneming. Onze insteek was dat CIO’s de IT-uitgaven op prioriteit moesten indelen, uitgaande van het relatieve belang van de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit is een van de gebieden waarin er naar onze mening minder vooruitgang is geboekt dan verwacht. Feit is wel dat de rol van de CIO is verschoven van iemand die op storingen en implementatieproblemen reageert, naar iemand die toegevoegde waarde en innovatie naar de organisatie brengt.

Onze algemene boodschap voor dit jaar was dat digitale transformatie het uiteindelijke doel zou blijven voor bedrijven en overheidsinstellingen in alle delen van de wereld, en dat flexibiliteit, snelle dienstverlening en een uitmuntende gebruikservaring de ultieme beloning zouden vormen. We erkenden echter dat digitale transformatie met de nodige uitdagingen gepaard gaat, en suggereerden dat de organisaties die het beste in staat waren om oplossingen voor deze uitdagingen te vinden het beste voor succes waren gepositioneerd. We denken nog steeds dat onze zeven voorspellingen prima indicatoren voor de technische ontwikkelingen in 2017 waren.

Over Verizon
Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), met zijn hoofdkantoor in New York, heeft een divers personeelsbestand van 161.000 mensen en genereerde bijna 126 miljard dollar aan omzet.. Verizon runt het meest betrouwbare draadloze netwerk in de VS met meer dan 113,9 miljoen aansluitingen door het hele land. Ook biedt Verizon communicatie- en entertainmentdiensten via mobiel breedband en het meest geavanceerde glasvezelnetwerk. Wereldwijd levert het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor zakelijke klanten.