Datum: (230 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Marcommit

Slechts 15% organisaties neemt signalen User Experience altijd serieus’s-Hertogenbosch, 7 november 2017 – Slechts 15 procent van de organisaties geeft aan signalen op het gebied van User Experience altijd serieus te nemen. Zij streven naar 100 procent tevreden gebruikers. 39 procent geeft aan pas actie te ondernemen wanneer er meerdere signalen zijn. Voor 29 procent is een verbinding met de business van belang om aan de slag te gaan met signalen op dit gebied. Wel geeft 77 procent aan de User Experience als belangrijk focuspunt te hebben opgenomen in de totale IT-strategie en 16 procent zegt dit in de toekomst te gaan doen. Dit blijkt uit onderzoek van de VNSG, Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers, onder ruim 100 SAP-gebruikers.

Opvallend is dat er weinig feedback vanuit de business wordt gevraagd op het gebied van de User Experience. Slechts 20 procent vraagt maandelijks of vaker om feedback, tegenover 47 procent jaarlijks en 17 procent zelfs nooit. Desalniettemin wordt het belang van een goede User Experience wel ingezien (94%). Feedback vanuit de business kan handvatten bieden voor het verbeteren van de User Experience. Deze verbetering wordt door ruim de helft gezien als een quick win voor de IT-afdeling.

Rob van der Marck, Directeur van de VNSG: “Een ultieme gebruikerservaring is cruciaal bij zakelijke interacties. Gebruikers verwachten een intuïtieve, anticiperende gebruikerservaring, die op welke device dan ook plaatsvindt. Het is dan ook een belangrijk onderwerp onder onze leden. De VNSG heeft een focusgroep gericht op User Experience, waarin frisse en nieuwe inzichten worden verkregen. Leden brengen hun eigen deskundigheid in, aangevuld door regelmatige deelname van consultants en gastsprekers aan de bijeenkomsten. Hierdoor verhogen we het kennisniveau van onze leden, waardoor we beter feedback kunnen geven over de User Experience richting SAP.”

Over de focusgroepen
Focusgroepen zijn er voor iedereen die werkt met SAP, voor elke specifieke branche, functie of taak. Dit maakt het voor leden mogelijk om gericht kennis en ervaring uit te wisselen. De VNSG heeft 28 focusgroepen, waaronder Business Intelligence, Midden- en Kleinbedrijf en User Experience. Meer informatie: http://www.vnsg.nl/focusgroepen.152.lynkx

-----

Over de VNSG
De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle SAP-gebruikers in het Nederlandse taalgebied. De VNSG ondersteunt gebruikers van SAP-software bij het verhogen van de toegevoegde waarde van deze software binnen hun organisatie. Enerzijds door het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling, anderzijds door het behartigen van de belangen van SAP-gebruikers richting de SAP-organisatie. De VNSG heeft 30focusgroepen, een magazine en diverse nieuwsbrieven. Ook worden er webinars, themadagen, bijeenkomsten en een jaarlijks congres georganiseerd. Wereldwijd is de VNSG de oudste SAP-gebruikersvereniging. Er zijn 750organisaties met 9500individuele leden aangesloten bij de VNSG. Meer informatie vind je op www.vnsg.nl.
 
Meer informatie:
Marcommit
Marielle van Zanten
vnsg@marcommit.nl
035-5822730