Datum: (235 dagen oud)
Bedrijf:
PR: LVTPR

Ctac realiseert hoger resultaat bij lagere omzet’s-Hertogenbosch, 2 november 2017 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de cijfers bekend over het derde kwartaal 2017.

KerncijfersHoofdpunten eerste negen maanden 2017
  • Omzet daalt met 6% naar € 59,5 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (6%) naar € 2,1 miljoen 
  • Nettoresultaat stijgt met 14% van € 1,3 miljoen naar € 1,5 miljoen
Hoofdpunten derde kwartaal 2017 
  • Omzet daalt met 9% tot € 19,0 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (6%) naar € 1,0 miljoen
  • Nettoresultaat stijgt met 12% van € 0,6 miljoen naar € 0,7 miljoen  
Vooruitzichten 2017
  • Handhaving eerder uitgesproken verwachting: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2017 een hoger resultaat te realiseren dan in 2016.
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac:
Ook in het derde kwartaal is bij een dalende omzet de winstgevendheid van Ctac gestegen. Daarnaast zijn er het afgelopen kwartaal aanzienlijke commerciële successen behaald die impact zullen hebben op het vierde kwartaal van dit jaar en 2018. In dit kader blijft de schaarste aan gekwalificeerde ICT-ers in Nederland een punt van aandacht. De competitieve arbeidsmarkt maakt het uitdagender om (potentiële) werknemers  aantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden te blijven bieden. Bij Ctac bieden we medewerkers de mogelijkheid om mee te werken aan innovatieve projecten op zowel technisch als functioneel gebied. We vinden het uitermate belangrijk om met uitdagende programma’s onze medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan boord te krijgen. Deze krapte op de arbeidsmarkt zal zich dienen te vertalen in hogere uurtarieven. 

Naar aanleiding van specifieke vragen uit de markt heeft Ctac ook in het derde kwartaal 2017 de ontwikkeling van innovatieve producten voor met name de retail en real estate markt doorgezet. De inspanningen die worden verricht om deze zogenaamde ‘templates’ te ontwikkelen en voor de klanten bedrijfsklaar te krijgen, worden tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijving van deze post zal worden gekoppeld aan de toekomstige opbrengsten, die al in 2018 gegenereerd zullen worden. Naar aanleiding van continueren-de positieve signalen uit deze markten verwachten we veel van deze voor Ctac nieuwe aanpak. 

In Frankrijk zien we dat een positieve ontwikkeling in de vorm van dalende verliezen is ingezet. Projectrisico’s worden in dit land niet meer aangegaan.  

Resultaat derde kwartaal 2017
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2017 bedroeg € 0,7 miljoen (derde kwartaal 2016: € 0,6 miljoen). De stijging wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten, als gevolg van een daling in het aantal medewerkers van 452 op 30 juni 2017 naar 443 per ultimo september.

Balans
Rekening houdend met de dividendbetaling over 2016 van € 0,4 miljoen, steeg het eigen vermogen naar € 16,6 miljoen (31 december 2016: € 15,4 miljoen). Met name door de toename van het eigen vermogen nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 42,8% (31 december 2016: 38,8%) per ultimo september 2017.

Kasstroom
De netto kasstroom in het derde kwartaal 2017 kwam uit op € 1,6 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ook over het hele jaar 2017 een positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd. Over Ctac

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform. Ctac bestaat in 2017 vijfentwintig jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo september 2017 443 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl

Voor meer informatie:
Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl   

Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf – CFO
 
T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda:
9 maart 2018: Publicatie jaarcijfers 2017
9 mei 2018: Publicatie bericht over het eerste kwartaal 2018
16 mei 2018: Algemene Vergadering van Aandeelhouders