Datum: (268 dagen oud)
Bedrijf:

EBBEN Partners brengt anti-fraude gids uit in samenwerking met Awerian en Voka.Download hier gratis de pdf.     Doe in 10 minuten de zelftest bij Voka online.

In oktober 2017 heeft Voka voor het eerst een gids uitgebracht om bedrijven in België beter te beschermen tegen fraude: Fraudepreventie in uw onderneming. In België verschenen eerder al specifieke gidsen over de preventie van cybercrime (2014) en van omkoping in het buitenland (2016), echter niet van de hand van Voka.

De gids in tien stappen

  1. Business case - De gids begint met de business case van fraudepreventie in bedrijven: schade door fraude bedraagt gemiddeld vijf procent van de bedrijfsomzet; actie loont bottom-line, en beperkt in voorkomende gevallen de aansprakelijkheid.

  2. Fraudevarianten - Eerst worden de tien meest voorkomende fraudevarianten behandeld: (1) Lekken&hacken en (2) Identiteitsfraude (cybercrime), (3) Conflicterende belangen, (4) Manipulatie van offerteprocedures en (5) Omkoping in het buitenland (fraude met aankopen en verkopen), (6) fraude met Bedrijfsmiddelen en voorraden, en (7) met Financiële middelen (fraude met bedrijfsmiddelen), en fraude (8) met Financiële rapportages, (9) fraude bij Werving en selectie, en (10) met Niet-financiële rapportages (verslaggevingsfraude).

  3. Schade - Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat bedrijven die bepaalde antifraudemaatregelen hebben genomen aantoonbaar minder schade door fraude lijden dan andere bedrijven.

  4. Antifraudemaatregelen - Deze effectieve maatregelen sluiten aan bij de internationale standaarden van COSO, IIA en ACFE en betreffen de volgende tien gebieden: (1) Leiderschap, (2) Toezicht, (3) Cultuur, (4) Audit, (5) Frauderisico-assessments, (6) Fraudebewustzijn, (7) Data-analyse, (8) Verrassingscontroles, (9) Personeelsbeleid, en (10) Monitoring & respons. Dit wordt in de gids nader uitgewerkt.

  5. Tips zijn veruit de belangrijkste bron om fraude te ontdekken (40 procent). Terwijl slechts een fractie van alle bedrijven een hotline heeft opgezet, doen de grote bedrijven dat al wel. Voor de kosten hoeven ondernemers het niet te laten - er bestaan eenvoudige effectieve oplossingen.

  6. Proactieve transactiemonitoring en reactieve data-analyse vormen samen de nummer één in fraudebestrijding door bedrijven. In de gids worden diverse voorbeelden gegeven van antifraudemaatregelen welke direct toepastbaar zijn, ook bij middelgrote en kleine bedrijven.

  7. Toezicht - Andere eenvoudige maar zeer effectieve antifraudemaatregelen betreffen het toezicht: ook wanneer het management de hele dag op pad is om orders binnen te halen, moet het zelf greep houden op belangrijke contracten en financiële verslagen: geen delegatie zonder een minimum van controle.

  8. Juridische topics - In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op zeven juridische topics: (1) Corporate governance charter, (2) Delegatie van bevoegdheden, (3) Aansprakelijkheid van bestuurders en leidinggevenden, (4) Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de onderneming, (5) Handel met voorkennis, (6) Fraudebewijs en (7) Privacy.

  9. Checklist - Verder biedt de gids een handige checklist Eerste actie bij fraude, die het hart vormt van het fraude responsplan wat elk bedrijf klaar zou moeten hebben indien het foutloopt.

  10. Zelftest - Ten slotte biedt de gids een zelftest om vast te stellen in welke mate uw bedrijf effectieve antifraudemaatregelen heeft getroffen. Tot 31 oktober kan u de zelftest bij Voka anoniem online doen.

De gids beslaat 48 bladzijden en werd in beperkte oplage gedrukt. U kan de gids hier downloaden in PDF. De auteur van de gids is het onafhankelijke bureau EBBEN Partners, ondersteund door Awerian advocaten voor het hoofdstuk met juridische topics. Voor nadere informatie over de gids kan u contact maken met de auteurs.

Evert-Jan Lammers en Sonny Luypaert zijn beiden partner bij EBBEN Partners