NQA en QuatroSpect introduceren online platform voor beter onderwijs

Den Haag, 11 oktober 2017 – Onderwijsspecialist Netherlands Quality Agency (NQA) en managementadviesbureau QuatroSpect introduceren een online platform voor organisaties in het middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Het platform moet zorgen voor hogere kwaliteit van het onderwijs, minder problemen bij de reguliere accreditatie en lagere kosten.

Veel onderwijsinstellingen hebben moeite om de kwaliteit van hun dienstverlening op peil te houden en te voldoen aan de reguliere accreditatiecyclus. Vaak ligt hier een bureaucratische rompslomp aan ten grondslag. Om dit probleem op te lossen heeft QuatroSpect een methodiek en een online platform ontwikkeld, waarmee instellingen zelf de kwaliteit van het onderwijs blijvend kunnen verhogen en zich gemakkelijker kunnen voorbereiden op een audit. In samenwerking met NQA geeft QuatroSpect hiermee invulling aan het concept van permanente accreditatie. Dat betekent dat de anders zo omstandige audits niet langer een last vormen, maar vanzelfsprekende peilmomenten worden in de reguliere jaarcyclus.

Geen extra last
De rapportages die uit het platform voortkomen vormen meteen de basis voor een accreditatie-audit door NQA. Samen bieden QuatroSpect en NQA op die manier onderwijsinstellingen één complete oplossing, die past bij de eisen gesteld binnen het nieuwe accreditatiestelsel. Het resulteert in het hand in hand gaan van het ontwikkelen van de organisatie en het afleggen van verantwoording, terwijl de laagdrempeligheid van het platform ook nog eens zorgt voor een besparing op mensuren en dus kosten.

Paul Thijssen, directeur NQA: “We willen onderwijsinstellingen handvatten bieden om een op ontwikkeling gerichte kwaliteitscultuur in hun organisaties te verankeren, waarin dialoog en samenwerking vooropstaan. Accreditatie moet geen extra last zijn, maar voortvloeien uit wat een opleiding al jaarlijks doet. De methodiek van QuatroSpect helpt daarbij.”

Wel extra betrokkenheid
De methodiek plaatst teams en professionals nadrukkelijk in het middelpunt van de organisatie. Het is juist door de combinatie van individueel eigenaarschap en teamleren dat een streven naar kwaliteit zich diep in de organisatie laat inbedden. Het platform van QuatroSpect is dan ook zo bedacht dat het intuïtief te gebruiken is door medewerkers in alle lagen van de organisatie. Het sluit aan bij de al bestaande werkprocessen en kaders, en zorgt voor de transparantie waarmee leidinggevenden op ieder moment op de kwaliteit van het onderwijs kunnen sturen. Tegelijkertijd stelt het betrokkenen van buiten de organisatie in staat om mee te kijken én mee te doen.

Anita van der Wal, oprichtster Quatrospect: “Met onze aanpak helpen we onderwijsinstellingen praktisch en gericht te werken aan het verbeteren van de organisatie. Ook laten we teams van professionals zich met plezier weer verantwoordelijk voelen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zonder dat dit meer tijd of extra moeite kost.”