Nederlandse ambtenaar werkt gemiddeld met 1,25 computer

Meerderheid overheidsfunctionarissen werkt met thin clients

Breukelen, 12 juli 2017 – Uit IGEL onderzoek blijkt dat het gemiddeld aantal werkplekcomputers bij overheidsinstellingen 1,25 per medewerker bedraagt. Ambtenaren werken met meerdere pc’s, laptops en zogenaamde thin clients; uitgeklede computers waarbij de informatie (en het beheer daarvan) op afstand in een serveromgeving staat. 73% van de overheidsinstanties doet een beroep op thin clients. De meeste overheidsfunctionarissen werken met steeds meer verschillende type computers. Slechts 8,4% van de ambtenaren maakt geen gebruik van traditionele pc’s of laptops. Zij werken alleen met thin clients. Deze uitkomsten zijn gebaseerd op het telefonische onderzoek van onderzoeksbureau Conclusr dat begin 2017 in opdracht van IGEL Technology is uitgevoerd.

Bureaucomputer blijft populair
De onderzoeksresultaten laten verder zien dat het gebruik van bureaucomputers nog altijd populair is. Zo zegt 30% van de respondenten hun pc-apparatuur in de komende twee jaar te vervangen voor thin clients. Naar verwachting blijft de overige 70% werken met pc’s en/of laptops. 80% van de overheidsfunctionarissen geeft bovendien aan dat het multimediagebruik (video, Youtube, Skype for business, etc.) sterk is toegenomen. Deze trend zet de komende jaren verder door, zo vertelt het merendeel van de ondervragers.

“In een wereld die steeds mobieler wordt, is het verrassend te constateren dat het merendeel van onze ambtenaren nog altijd een beroep doet op bureaucomputers. Desondanks zullen organisaties zich beter moeten voorbereiden op het beheer van een zogenaamde ‘multiclient-omgeving’. Het aantal type computers dat in gebruik is, neemt immers toe. Mede doordat ook ambtenaren steeds vaker zelf bepalen wat hun favoriete apparaat is om mee te werken. Dat geeft nieuwe uitdagingen op het vlak van veilig beheer,” vertelt Hans Vogel, Country Manager Nederland IGEL Technology.

Over het onderzoek
Het nationale onderzoek van IGEL Technology geeft inzicht in de inzet van werkplektechnologie binnen de sectoren gezondheidszorg en overheid. Ruim 200 respondenten van organisaties met minimaal 10 medewerkers hebben deelgenomen aan dit telefonische onderzoek door onderzoeksbureau Conclusr. De ondervraagde functionaris is verantwoordelijk voor aanschaf, onderhoud en/of beheer van de IT-infrastructuur. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de eerste drie maanden van 2017.

Het onderzoek is hier te downloaden.