Bijna twee derde x86-servers van HPE

Breda, 17 mei 2017 – HPE is met ruim 62 procent de meest in het oog springende partij als het gaat om x86-servers. Ook in het publieke segment en bij bedrijven met 50-250 medewerkers is het aandeel van HPE hoog, respectievelijk 66 en 62 procent. De concurrentie, met vooroplopend Dell, gevolgd door Lenovo, Cisco en Fujitsu, weet na HPE de grootste aandelen te verwerven bij national enterprises en multinationals. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van circa 5.800 interviews die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van serversystemen.Dell heeft in de installed base een aandeel van een kwart van de x86-servers. Haar aandeel is met bijna 30 procent het grootst bij multinationals. Lenovo is de nummer drie op het gebied van x86-servers. Circa 6 procent van deze servers betreft een Lenovo-systeem. Eind 2014 is door Lenovo de servertak (x86-systemen) van IBM overgenomen. Het aandeel van Fujitsu beperkt zich tot nauwelijks 1 procent. De marktaandelen van de vier grootste vendoren zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, behalve in het geval van Cisco. Daar is wel een groei te zien in het marktaandeel. Vanaf 2010 tot nu schommelt het aandeel van HPE tussen de 59 en 65 procent, van Dell tussen de 22 en 25 procent en van IBM/Lenovo tussen de 6 en 8 procent.Voortzetting afname locaties met lokale x86-servers
De dalende lijn in het aantal locaties dat x86-servers on-premise heeft draaien zet zich verder voort. In 2011 lag het percentage nog boven de 90 procent, maar in de afgelopen jaren is dat in rap tempo gedaald. In 2013 had 73 procent van de locaties lokaal draaiende servers, in 2017 is dat verder gedaald naar 56 procent.Outsourcing
De algemene daling van het aantal servers is goed te verklaren. Vooral in het publieke domein en bij multinationals is de laatste jaren relatief vaak sprake van consolidaties naar datacenters en shared service centers. De afgelopen vijf jaar is het percentage bedrijfsvestigingen dat aangeeft (een deel van) het serverpark te hebben geoutsourced gestegen van ruim 16 procent in 2011 naar de huidige 59 procent.-----------------

Noot voor de redactie:
Bijschrift bij afbeeldingen:
Figuur 1: Installed base x86-servers 2017
Figuur 2: Ontwikkeling marktaandeel vendoren x86-servers
Figuur 3: Ontwikkeling penetratie x86-servers
Figuur 4: Ontwikkeling outsourcing 2013-2017

Over Computer Profile
Computer Profile is de strategische marketingpartner voor ICT-bedrijven die data omzet in business en meetbare resultaten. Alle relevante gegevens over de doelgroepen worden op permanente basis geactualiseerd, met als resultaat de meest rijke en inzichtelijke data over de IT- en telecomwereld. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste organisaties binnen het bedrijfsleven en de overheid in de Benelux en biedt actuele inzichten in hun ICT-projecten op basis van 180.000 contacten.

Op basis van deze data voert Computer Profile snelle en doeltreffende analyses uit waardoor ICT-organisaties de meest relevante doelgroep kunnen benaderen. Daarnaast kan een team van gekwalificeerde telemarketing agents worden ingeschakeld bij het vinden van relevante projecten door inbound en outbound Demand Generation-activiteiten. De bestaande expertise wordt bovendien aangewend voor het ontwikkelen en op de markt brengen van eigen softwaretools.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda en biedt, als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG), dezelfde standaard in kwaliteit en uitvoering ook in andere Europese landen. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Meer informatie:
Marcommit
Rosalie Hage
035-5822730
computerprofile@marcommit.nl