Datum: (474 dagen oud)
Bedrijf:
PR: ItsaRep

Financiële software in de cloud steeds populairderBreda, 29 maart 2017 – Een vijfde deel van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van financiële software in de cloud. Dat kan een financiële module zijn van een ERP-pakket of een opzichzelfstaand financieel pakket. De laatste jaren is er enorm veel beweging in de wijze waarop men gebruikmaakt van de financiële oplossing. In 2014 draaide bij 35 procent de gebruikte oplossing voor de financiële administratie nog op de eigen locatie, in de afgelopen vier jaar is dit gedaald naar 26 procent. Het gebruik van een financiële oplossing dat op een moeder- of zusterlocatie draait, vertoont tevens een dalende trend, van 39 procent in 2014 naar 27 procent dit jaar. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van ongeveer 7.000 interviews met ICT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers op locatie.Kijkend naar het totale aantal softwareoplossingen dat gebruikt wordt voor de financiële administratie, blijkt SAP de meest genoemde leverancier (38%). Exact staat op nummer twee met ruim 9 procent en Microsoft sluit de top drie met bijna 8 procent.HR-software
Bij het in kaart brengen van de meest voorkomende HR-oplossingen is enerzijds gekeken naar afzonderlijke HR-oplossingen en anderzijds naar de in gebruik zijnde ERP-toepassingen, omdat ook deze doorgaans HR-functionaliteiten bevatten.

Ook in dit overzicht neemt SAP met 29 procent de eerste plaats in. De top drie bestaat verder uit AFAS (ruim 8%) en Microsoft (ruim 7%). Voor SAP geldt wederom dat zij zeer sterk naar voren komt bij locaties van multinationals, namelijk meer dan de helft (bijna 60%). Microsoft en Oracle vertegenwoordigen in dit segment de nummers twee en drie met respectievelijk 15 en 14 procent. In het publiek domein is Raet de meest in het oog springende vendor. Oplossingen van Raet worden gebruikt door 34 procent van deze locaties, op ruime afstand gevolgd door AFAS en SAP (19% en 13%). In de segmenten national enterprises en medium sized businesses ligt dit dichter bij elkaar. Microsoft is in beide segmenten de meest voorkomende vendor (23% en 17%). Bij national enterprises zijn SAP en AFAS de nummers twee en drie (20% en 19%) en bij medium sized businesses staat Exact op een gedeelde eerste plaats met 17 procent. ADP betreft de derde meest genoemde partij met 13 procent.De HR-vendoren waren een van de eerste partijen die op grote schaal klanten vanuit de cloud gingen bedienen. HR-software wordt in totaal gebruikt door 88 procent van de locaties. Van alle HR-oplossingen bij bedrijven wordt 20 procent uit de cloud afgenomen. Dit is 5 procent meer dan vorig jaar.

Ook hier zijn duidelijke verschillen binnen de verschillende marktsegmenten. Bij locaties uit het publiek domein en bij multinationals wordt HR-software het meest in de cloud ondergebracht of gehost (58% en 56%). In de segmenten national enterprises en medium sized businesses komt on-premises HR-gebruik nog het meest voor, respectievelijk 39 procent en 58 procent. -----------------
Noot voor de redactie:
Bijschrift bij afbeeldingen:
Figuur 1: Penetratie en locatie van financiële software
Figuur 2: Leveranciers financiële software
Figuur 3: Leveranciers HR-oplossingen
Figuur 4: Penetratie en locatie van HR-oplossingen

Over Computer Profile
Computer Profile is de strategische marketingpartner voor ICT-bedrijven die data omzet in business en meetbare resultaten. Alle relevante gegevens over de doelgroepen worden op permanente basis geactualiseerd, met als resultaat de meest rijke en inzichtelijke data over de IT- en telecomwereld. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste organisaties binnen het bedrijfsleven en de overheid in de Benelux en biedt actuele inzichten in hun ICT-projecten op basis van 180.000 contacten.

Op basis van deze data voert Computer Profile snelle en doeltreffende analyses uit waardoor ICT-organisaties de meest relevante doelgroep kunnen benaderen. Daarnaast kan een team van gekwalificeerde telemarketing agents worden ingeschakeld bij het vinden van relevante projecten door inbound en outbound Demand Generation-activiteiten. De bestaande expertise wordt bovendien aangewend voor het ontwikkelen en op de markt brengen van eigen softwaretools.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda en biedt, als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG), dezelfde standaard in kwaliteit en uitvoering ook in andere Europese landen. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Meer informatie:
Marcommit
Rosalie Hage
035-5822730
computerprofile@marcommit.nl