www.LVTPR.comwww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlwww.EVENTIVE.nl
2472 volgers blijven op de hoogte!
Datum: (942 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: LVTPR

Henkel boekt recordomzet en -winst

Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

  • Omzet: +3,5% naar € 18.714 miljoen (organisch: +3,1%)
  • Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%
  • Sterke stijging bedrijfsresultaat*: +8,5% naar € 3.172 miljoen
  • Zeer sterke verbetering EBIT-marge*: +70 basispunten naar 16,9%
  • Uitstekende winst per preferent aandeel*: +9,8% naar € 5,36
  • Tweecijferige stijging dividend**: +10,2% naar € 1,62 per preferent aandeel

Düsseldorf – “2016 was een zeer succesvol jaar voor Henkel. In een uitdagende marktomgeving boekten we opnieuw een recordomzet- en winst en behaalden we onze financiële doelstellingen voor het boekjaar. We zijn erin geslaagd winst van hoge kwaliteit te genereren. Het is de eerste keer dat we een gecorrigeerd bedrijfsresultaat van meer dan € 3 miljard behalen,” zegt Hans Van Bylen, CEO van Henkel. “In september voltooiden we de acquisitie van Sun Products, de op een na grootste transactie in de geschiedenis van ons bedrijf. Dit is voor Henkel een grote stap, die onze Laundry & Home Care-activiteiten in Noord-Amerika aanzienlijk versterkt. In november presenteerden we onze nieuwe ambities en strategische prioriteiten voor 2020 en daarna. Dankzij onze sterke fundamenten, onze uitstekende resultaten in 2016 en onze duidelijke prioriteiten voor de komende jaren richten wij ons op onze verdere succesvolle ontwikkeling in de toekomst.”

* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten
** Voorstel aan de aandeelhouders voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 6 april 2017.

Vooruitzichten voor 2017
Over het huidige boekjaar 2017 zegt Hans Van Bylen: “We verwachten een aanhoudend volatiele en onzekere marktomgeving. Desondanks zijn we, op basis van onze duidelijke strategische prioriteiten, ons sterke wereldwijde team en onze innovatieve merken en technologieën met leidende marktposities, goed gepositioneerd voor verdere winstgroei: voor het volledige boekjaar 2017 verwachten we een organische omzetgroei van 2 à 4%. We verwachten dat onze gecorrigeerde EBIT-marge zal stijgen tot boven 17,0% en dat de gecorrigeerde winst per preferent aandeel 7 à 9% zal stijgen.”

Omzet en winst 2016

De omzet in het boekjaar 2016 bereikte met € 18.714 miljoen een nieuw record en steeg 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Gecorrigeerd voor valutaschommelingen steeg de omzet met 7,1%. Het positieve effect van acquisities en desinvesteringen bedroeg 4,0%, voornamelijk dankzij de acquisitie van The Sun Products Corporation. De organische omzet, die geen rekening houdt met valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, liet een solide stijging zien van 3,1%.

Alle divisies rapporteerden een solide organische omzetgroei. De divisie Adhesive Technologies boekte een organische omzetgroei van 2,8%. De omzet in de divisie Beauty Care steeg organisch met 2,1% en de divisie Laundry & Home Care liet een organische omzetgroei van 4,7% optekenen.

Na correctie voor eenmalige kosten en baten en herstructureringskosten, steeg het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) met 8,5% naar een nieuw record van € 3.172 miljoen (vorig jaar: € 2.923 miljoen). Alle drie divisies leverden een bijdrage aan deze positieve prestaties. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg € 2.775 miljoen, ten opzichte van de € 2.645 miljoen vorig jaar.

De gecorrigeerde return on sales (EBIT-marge) steeg 0,7 procentpunt van 16,2% naar 16,9%, en bereikte zo een nieuw record. De gerapporteerde return on sales steeg 0,2 procentpunt naar 14,8% (vorig jaar: 14,6%).

Het financiële resultaat verbeterde van € -42 miljoen naar € -33 miljoen. De financieringskosten met betrekking tot de acquisitie van The Sun Products Corporation werden meer dan gecompenseerd door de positieve effecten van de terugbetaling van de hybride obligatie.

De gecorrigeerde netto-inkomsten voor het jaar, na aftrek van minderheidsbelangen, stegen 10,0% naar € 2.323 miljoen (2015: € 2.112 miljoen). Na de aftrek van minderheidsparticipaties ter waarde van € 40 miljoen stegen de gerapporteerde netto-inkomsten 6,9%, van € 1.921 miljoen naar € 2.053 miljoen.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel (EPS) steeg 9,8% van € 4,88 naar € 5,36, alweer een nieuw record. De gerapporteerde EPS steeg van € 4,44 naar € 4,74.

De raad van bestuur, de raad van toezicht en het aandeelhouderscomité stellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 april 2017 een verhoging van het dividend voor van 10,2% per preferent aandeel, uitkomend op € 1,62 (vorig jaar: € 1,47) en een verhoging van het dividend voor een gewoon aandeel van 10,3%, uitkomend op € 1,60 (vorig jaar: € 1,45). Dit zou het hoogste dividend in de geschiedenis van het bedrijf zijn en een uitbetalingsratio van 30,3% vertegenwoordigen.

De ratio bedrijfskapitaal/omzet verbeterde met 0,3 procentpunt, van 3,8% naar 3,5%.

De netto financiële positie aan het eind van het boekjaar kwam uit op € -2.301 miljoen (31 december 2015: € 335 miljoen). De wijziging ten opzichte van het einde van het vorige jaar was voornamelijk te wijten aan betalingen voor acquisities.

Prestaties per divisie

De divisie Adhesive Technologies boekte een solide organische omzetgroei van 2,8% in het boekjaar 2016 en deed het daarmee beter dan de markt. Nominaal bedroeg de omzet € 8.961 miljoen, ten opzichte van € 8.992 miljoen in het vorige jaar.

De opkomende markten zetten hun goede resultaten voort met een sterke organische omzetgroei, met een tweecijferige stijging in Latijns-Amerika en een sterke groei in Oost-Europa. Azië (zonder Japan) boekte een solide omzet. De omzet in Afrika en het Midden-Oosten was positief, ondanks de aanhoudende politieke onzekerheid en de slechtere economische omstandigheden in delen van de regio. De omzet in mature markten lag in lijn met die van vorig jaar. De omzet in Noord-Amerika was positief, terwijl de omzet in West-Europa hetzelfde was als vorig jaar. In de mature markten van de regio Azië-Pacific was de omzet lager dan vorig jaar.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat van de divisie Adhesive Technologies steeg met 6,2% naar € 1.629 miljoen in vergelijking met vorig jaar. De gecorrigeerde return on sales steeg met 1,1 procentpunt en bereikte zo een nieuw record van 18,2%. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat steeg met 6,8% naar € 1.561 miljoen.

In 2016 zette de divisie Beauty Care zijn winstgevende groei van eerdere jaren voort. De organische omzetgroei was met 2,1% opnieuw hoger dan die van de relevante markten. Nominaal steeg de omzet naar € 3.838 miljoen (2015: € 3.833 miljoen).

Vanuit regionaal perspectief waren de resultaten in de opkomende markten erg sterk. Oost-Europa en Latijns-Amerika boekten een tweecijferige organische omzetgroei. De omzet in Azië (zonder Japan) en Afrika/het Midden-Oosten was positief. De mature markten werden nog steeds beïnvloed door zware prijs- en concurrentiedruk. In deze uitdagende omgeving bleef de omzet in mature markten licht onder het niveau van vorig jaar. In West-Europa en de mature markten van de regio Azië-Pacific was de omzet lager dan het jaar ervoor. De divisie Beauty Care noteerde in Noord-Amerika een solide groei ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat van de divisie Beauty Care steeg met  6,1% naar € 647 miljoen. De gecorrigeerde return on sales steeg een uitstekende 1,0 procentpunt en bereikte zo een nieuw record van 16,9%. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat bedroeg € 526 miljoen, een stijging ten opzichte van de € 561 miljoen van vorig jaar.

Ook de divisie Laundry & Home Care zette zijn winstgevende groei van de voorbije jaren voort in het boekjaar 2016. De omzet steeg organisch met 4,7% ten opzichte van vorig jaar, waarmee de divisie het aanzienlijk beter deed dan de relevante markten. Nominaal steeg de omzet met 12,8% naar € 5.795 miljoen, dankzij de in 2016 afgesloten acquisities.

De opkomende markten stegen aanzienlijk en waren opnieuw de belangrijkste factor voor de organische omzetgroei. In Azië (zonder Japan) noteerde de divisie Laundry & Home Care een tweecijferige organische omzetgroei. De omzetontwikkeling in Afrika en het Midden-Oosten was zeer positief. De omzet in Oost-Europa en Latijns-Amerika steeg sterk en droeg zo bij tot de succesvolle ontwikkeling. De resultaten in de mature markten waren solide. Noord-Amerika liet een aanzienlijke stijging van de omzet optekenen, terwijl de omzetgroei in West-Europa positief was.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat van de divisie Laundry & Home Care steeg met 13,7% naar € 1.000 miljoen. De gecorrigeerde return on sales steeg 0,2 procentpunt en bereikte zo een nieuw record van 17,3%. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat steeg 2,2%, van € 786 miljoen naar € 803 miljoen.

Regionale prestaties

In een blijvend competitieve markt lag de organische omzet in West-Europa in lijn met die van het voorgaande jaar. De positieve resultaten in Zuid-Europa konden de daling in Frankrijk niet volledig compenseren. De nominale omzet in de regio bedroeg € 5.999 miljoen en lag daarmee licht lager dan het voorbije jaar vanwege de negatieve valuta-effecten. In Oost-Europa steeg de omzet organisch met 7,0%. De grootste bijdrage aan dit resultaat was afkomstig van de activiteiten in Rusland en Turkije. Nominaal steeg de omzet in de regio met 0,7% naar € 2.713 miljoen (2015: € 2.695 miljoen). Ondanks de politieke en sociale onrust in sommige landen, boekte de regio Afrika/Midden-Oosten een organische omzetgroei van 5,6%. De nominale omzet steeg met 3,7% naar € 1.378 miljoen (2015: € 1.329 miljoen).

De omzet in Noord-Amerika steeg organisch met 1,7%. De nominale omzet steeg met 15,2% naar € 4.202 miljoen (2015: € 3.648 miljoen). De acquisitie van The Sun Products Corporation droeg in belangrijke mate bij tot de stijging in de nominale omzet. De organische omzet in Latijns-Amerika steeg met 13,8%, waarbij het bedrijfsresultaat in Mexico - dankzij zijn tweecijferige groei - een aanzienlijke bijdrage leverde aan deze verbetering. De nominale omzet bedroeg € 1.055 miljoen, minder dan de € 1.110 miljoen van vorig jaar. De omzet in de regio Azië-Pacific steeg organisch met 3,2%. De nominale omzet steeg met 3,6% naar € 3.246 miljoen.

Met een stijging van de organische groei van 6,8%, aangedreven door alle divisies, leverden de opkomende markten opnieuw een bovengemiddelde bijdrage aan de organische groei van de Groep. De nominale omzet was met € 7.814 miljoen licht hoger dan in het voorbije jaar. Het percentage van de omzet in opkomende markten bedroeg 42%, wat licht minder was dan vorig jaar vanwege valuta- en acquisitie-effecten. In de mature markten steeg de groei organisch met 0,4% naar € 10.779 miljoen.

Vooruitzichten voor de Henkel Group in 2017

Henkel verwacht in het boekjaar 2017 een organische omzetgroei te realiseren van 2 tot 4%. Henkel verwacht verder dat elke divisie een organische omzetgroei binnen deze bandbreedte zal realiseren. Voor wat betreft de gecorrigeerde return on sales (EBIT) verwacht Henkel een stijging naar meer dan 17,0%. Henkel verwacht een stijging van de gecorrigeerde winst per preferent aandeel tussen de 7 en 9%.

Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.

Over Henkel

Henkel opereert wereldwijd met een goed gebalanceerd en divers productportfolio. Dankzij sterke merken, innovaties en technologieën neemt het bedrijf met zijn drie divisies leidende posities in zowel de industriële als consumentenmarkten. Henkel Adhesive Technologies is wereldleider in alle industriesegmenten van de kleefstoffenmarkt. In zijn divisies Laundry & Home Care en Beauty Care heeft Henkel leidende posities in vele markten en categorieën over de hele wereld. Henkel is opgericht in 1876 en kan terugkijken op meer dan 140 jaar succes. In 2016 noteerde Henkel een omzet van 18,7 miljard euro en een aangepast bedrijfsresultaat van 3,2 miljard euro. De drie topmerken Persil (wasmiddel), Schwarzkopf (haarverzorging) en Loctite (kleefstof) genereerden een gecombineerde omzet van meer dan 6 miljard euro.

Bij Henkel werken wereldwijd ongeveer vijftigduizend mensen. Zij vormen een gepassioneerd en zeer divers team dat wordt verbonden door een sterke bedrijfscultuur, een gezamenlijk doel om duurzame waarde te creëren en gedeelde waarden. Als erkend leider op het gebied van duurzaamheid bekleedt Henkel topposities in verschillende internationale indexen en rankings. Henkels preferente aandelen zijn genoteerd aan de German Stock Index DAX.

In de Benelux bevinden de filialen van Henkel zich in Brussel, Drogenbos en Westerlo (België) en in Nieuwegein, Amsterdam en Scheemda (Nederland). In 2016 realiseerde Henkel in de Benelux (excl. Amsterdam) een omzet van meer dan 500 miljoen euro met ongeveer 700 medewerkers. Meer informatie is te vinden op www.henkel.nl.

Dit persbericht is een vertaling van het originele Engelse persbericht. Het volledige Engelstalige persbericht kan je hier lezen.

Contact
Henkel Benelux
Corporate Communications
Maud Collée

Phone : +32 2 421 28 84
Mobile : +32 470 92 55 63
E-mail: maud.collee@henkel.com

LVTPR
Joyce Aerts
Telefoon: 030-65 65 070
E-mail: henkel@lvtpr.com

Tags bij dit bericht  
Deel dit bericht  
Twitter Facebook LinkedIn
Eerder van Henkel  


Reacties  
Er zijn nog geen reacties. Om te reageren moet u inloggen
Geplaatst:
Verstreken tijd: 942 dagen
PR contact  
Logo LVTPR
Henkel contact  
Logo Henkel
  +31-30-607-3911
  henkel@lvtpr.nl
  www.henkel.nl
Henkel sociaal  
Henkel tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.
 Spotlight  
Logo Data Matters BV
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo Kopano
Logo Jet-Stream
Logo Avinty
Logo Cacholong
Logo Comarch AG
Logo Xinno
Logo Leadgate Europe
Logo NewChannel
Logo Enable-U
Logo Sooda internetbureau
Logo Click&Boat
Logo Portiva
Logo Fairbanks
Logo Keeping
Logo PQR B.V.
Logo Rittal bv
Logo Spryng
Logo CLOUDOE BV
Logo Belcentrale.nl
Logo Broad Horizon
Logo CloudSuite B.V.
Logo Medius
Logo Postex Nederland B.V.
Logo SCOS Software bv
Logo Software Improvement Group (SIG)
Logo Curvature
Logo Mansystems Nederland B.V.
Logo CloudSuite B.V.
Logo NETGEAR
Logo Barracuda Networks
Logo Cegeka
Logo Poly
Logo commercetools
Logo Schneider Electric
Logo ISBW
Logo WIBU-SYSTEMS
Logo Interxion
Logo SAP Concur
Logo Red Hat, Inc.
Logo AvePoint
Logo Valid
Logo TomTom Telematics
Logo Descartes
 
www.EVENTIVE.nlwww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlwww.marcommit.nl