Transparantere telecommarkt dankzij wetswijzigingsinitiatief telecomprovider Message To The Moon

Amsterdam, 27 september 2016 - “De aangepaste telecomwet is een goede eerste stap tegen het misbruik door KPN van haar machtspositie als oligopolist en aanmerkelijke marktmacht”, aldus ondernemer Hans-Willem de Lint, eigenaar van de zakelijke telecomprovider Message to the Moon (MTTM). Op mede-initiatief van MTTM is de Telecommunicatiewet aangepast; de zakelijke telecommarkt is aanzienlijk transparanter geworden. De nieuwe wet doet haar intrede per 1 oktober.

Aanbieders van zakelijke telecomdiensten moeten onder meer hun abonnees vanaf nu duidelijker gaan informeren over wijzigingen in hun contract en mogen er niet langer zonder meer vanuit gaan dat een zwijgende klant automatisch instemt met een wijziging. “Een goede zaak,” stelt De Lint. “Dit betekent het einde van de slotnota die veel MKB’ers van KPN kregen wanneer zij wilden overstappen naar een andere provider.”

Scherper toezicht
Iedereen met een zakelijk telefoonabonnement moet erop kunnen vertrouwen dat zijn telecomaanbieder goede informatie geeft over wijzigingen in het contract. Met de nieuwe regels in de hand verscherpt De Autoriteit Consument en Markt (ACM) het toezicht op de werkwijze van telecomaanbieders en treedt het op tegen telecomaanbieders die zich niet aan regels houden.

In de nieuwe regels is vastgelegd dat telecomaanbieders een abonnee minimaal een maand van tevoren duidelijk moeten informeren over de inhoud van een voorgenomen wijziging. Vanaf 1 oktober moet het voor de klant dus altijd duidelijk zijn wat de einddatum van het lopende contract is.

Gedupeerde ondernemer
De onduidelijkheid over de einddatum van het contract zorgde in de praktijk met name voor veel onduidelijkheid wanneer klanten wilden overstappen van KPN naar een andere provider. “Het kwam nogal eens voor dat een mkb’er zijn contract bij KPN wilde opzeggen, maar opeens een opzegvergoeding moest betalen: de zogenaamde slotnota. De looptijd van de overeenkomst bleek dan door KPN gewijzigd te zijn zonder dat de ondernemer daarover duidelijk was geïnformeerd,” vertelt De Lint. “Belde je als gedupeerde ondernemer vervolgens KPN om opheldering, dan werd je doorverbonden naar de salesafdeling om de overstap ongedaan te maken. Er werd gezegd: als u terugkeert, dan crediteren wij de slotnota. Dat is natuurlijk misbruik van een machtspostitie.”

Grote doorbraak
Het gewijzigde artikel is mede tot stand gekomen in samenspraak met volksvertegenwoordigers Bart de Liefde (VVD) en Agnes Mulder (CDA). En in afstemming met de taskforce Zakelijk Overstappen met daarin vertegenwoordigd Tele2, Esprit en diverse andere telecom partijen.

De nieuwe wet is volgens De Lint een grote doorbraak in de markt voor zakelijke afnemers van telefonie en hij is trots dat zijn initiatief tot bloei is gekomen: “Al sinds de oprichting van Message To The Moon hebben we de ambitie om grenzen te verleggen in telecom. Dan is het fijn om te zien dat dat ook echt lukt en de zakelijke telecomgebruiker meer keuzevrijheid en transparantie krijgt. Er bestonden aanzienlijke obstakels bij het overstappen naar een andere provider, die met deze wetswijziging tot het verleden gaan behoren. We verwachten dan ook dat de zakelijke telecommarkt flink in beweging gaat komen na 1 oktober. Wij zijn in ieder geval zelf al begonnen en hebben aan al onze klanten een duidelijke einddatum gecommuniceerd.”

Toelichting
De wijziging is ook van toepassing op contracten die reeds stilzwijgend zijn verlengd. Dit betekent dat de zakelijke klanten die:
  1. Voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
  2. na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd; of
  3. zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur
te allen tijde kosteloos kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Over MTTM
Message To The Moon (MTTM) levert telefonie en internet aan bedrijven in Nederland. Ontstaan vanuit de droom om als eerste telecom-aanbieder een sms naar de maan te sturen en grenzen te verleggen in de markt van zakelijke telecommunicatie. En met de heilige missie om ondernemers in het hele omniversum te ondersteunen met telecommunicatie diensten. Inmiddels is Message To The Moon één van de grootste, zelfstandige ondernemers in de markt voor zakelijke telecom.

MTTM op Linkedin
Website MTTM

###

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pride PR
E: mttm@pridepr.nl
T: 071 - 5680028
Jannemiek Starkenburg/ Wilco Rutenfrans