www.marcommit.nlwww.lubbersdejong.nlContentbureauHerken zakelijke websitebezoekers

2514 volgers @ICTberichten
Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.Herken zakelijke websitebezoekers
Deel dit nu via
Datum: (5 jaar en 23 dagen geleden)
Bedrijf:

Best Practise Prisma: hoge medewerkertevredenheid, optimale flexibilisering, met cliënt als uitgangspunt

“Vanuit strak opgezette roosterstructuur is er nu ruimte voor minder regels, en nog meer flexibilisering”

Waalwijk/Moordrecht, 26 augustus 2016

Het klinkt bijna tegenstrijdig: een strakke organisatiestructuur om flexibeler te kunnen inspelen op de wensen van de cliënt. “Dat heeft alles te maken met het duidelijk inrichten van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor medewerkers, en het zorgvuldig herinrichten van onze flexibele schil,” zo verklaart Carol Verzeijl, teamleider van de afdeling planning van Prisma. “En bovendien blijken we het aantoonbaar goed te doen, als het gaat om medewerkertevredenheid. We doen daar zelf periodiek onderzoeken naar, deels verzorgd door Effectory. Zodat we tijdig signalen kunnen opvangen en er op kunnen inspelen. Medewerkers ervaren minder werkdruk, omdat ze zelf meer controle hebben over het indelen van hun werk, en meer invloed hebben op de afstemming werktijd-vrijetijd. Die invloed op de werk-privé-balans wordt erg gewaardeerd.”
Dat bleef niet onopgemerkt, want vorig jaar werd Prisma genomineerd voor de beste werkgever van Nederland.Reden genoeg om Carol te vragen hoe Prisma tot deze positieve resultaten is gekomen, en de balans eens op te maken. Zij geeft direct aan dat de balans zeker nog niet in evenwicht is, omdat Prisma wil blijven innoveren. Maar ze legt graag uit welke keuzes zijn gemaakt, en wat de ‘lessons learned‘ zijn. Naast die terugblik schetst ze een beeld van de plannen die in nauwe samenwerking met HRM op stapel staan. “Ik kan alvast benadrukken dat we geen vast recept hebben, of dat de ene maatregel of inzet van middelen direct heeft geleid tot deze resultaten. Het is een samenspel van factoren, steeds gericht op een betere zorgverlening aan onze cliënten.”

Strakke inzet op roostermethodiek en inrichting centrale flexpool
Enkele jaren geleden startte Prisma met de herinrichting van het planningsproces, om enerzijds de zorg nauwkeuriger op de cliënt te kunnen afstemmen en anderzijds beter tegemoet te komen aan de wensen van medewerkers. “De keuze voor een roostermethode is een belangrijke, want roosters liggen immers op het snijvlak van werk en vrije tijd.  In samenwerking met Ayton werd gekozen voor een basisroostermethodiek, met nieuwe roosterprocedures. “Daarin hebben we alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de medewerkers omschreven. Zodat ieders rol in het planningsproces duidelijk was. Tegelijkertijd hebben we het beheer en de inzet van onze flexpool centraal ondergebracht, zodat onze flexers overal inzetbaar waren. Dat vergt een zorgvuldige opbouw van de flexpool, zodat alle functies en vaardigheden goed vertegenwoordigd zijn.”

Roosterprocedures en software-ondersteuning
Om de planning en flexibilisering goed te borgen en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van de Aysist planningssoftware. Daarmee hebben alle medewerkers toegang tot hun rooster via het Medewerkerportaal. “Het was een grote verandering, en we hebben redelijk strak ingezet op de afspraken en de roosterprocedures”, aldus Carol. “De implementatie van zowel methodiek als software verliep daardoor volgens plan. Ook hebben we veel tijd besteed aan de uitleg van zo’n basisrooster. Inmiddels is dat principe ‘ingeburgerd’. Ook omdat medewerkers zien dat ze hiermee continuïteit kunnen creëren in de zorg voor hun cliënten. En dat ze niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het invullen van roosterverstoringen. Deze planningsvorm en de inzet van de flexpool wordt ook vanuit de software ondersteund.”

Maar Carol geeft aan, dat juist die flexpool toch een ‘hick-up’ werd. “Eigenlijk was de flexpool té succesvol. Op enig moment hadden we 400 flexers. Dan kun je dat niet meer managen zoals je dat zou willen. In ons streven naar open communicatie en het zorgen voor optimale betrokkenheid van elke medewerker met de organisatie, lukte dat niet meer. Flexers voelden zich niet meer ‘gehoord’. Dat moesten we dus veranderen.”

Herinrichting van de flexibele schil
Desgevraagd legt Carol uit wat er is veranderd. “In de praktijk bleek dat veel flexers vaak op dezelfde locaties werden ingezet. Dat is ook wenselijk, omdat we streven naar zo veel mogelijk vaste gezichten voor onze cliënten. Flexers hoorden formeel bij het flexbureau, maar voelden zich vooral verbonden met hun locatie en de teamleider aldaar. Dat is ook logisch. Toch wil je als planningsafdeling flexibiliteit  kunnen blijven leveren. Daarom hebben we de inrichting van onze flexibele schil veranderd. De grote groep die in feite overal inzetbaar was, hebben we opgesplitst en gekoppeld aan clusters van woonvoorzieningen. Aan elk cluster is nu een aantal vaste flexers toegekend, die zorgen voor opvang van langdurige afwezigheid van vaste medewerkers. Dat zijn dus flexers met vaste uren, die in het basisrooster flexibel kunnen worden ingezet. Zij worden nauw betrokken bij de betreffende woonvoorziening en de cliënten aldaar. We merken dat zij nu veel meer het gevoel hebben dat ze ‘er bij horen en toe doen’. Daarnaast is er nog natuurlijk nog steeds een centrale flexpool van flexers die overal inzetbaar is voor het opvangen van acute verstoringen. Een hele verbetering, die zorgt voor meer rust, voor medewerkers en cliënten.”       

Verminderen van regels, van structuur naar cultuur
Met de cliënt als uitgangspunt blijft Prisma zoeken naar verbeteringen in de organisatiestructuur. Verbeteringen die bijdragen aan nog meer medewerkertevredenheid, en aan de organisatie-doelstellingen. “Het is nog niet helemaal uitgewerkt, maar we denken dat we er aan toe zijn om per team een paar kaders te stellen, die we in samenspraak vaststellen. Dat kan tot gevolg hebben, dat de uitvoering van alle roosterregels verminderd wordt. Uiteindelijk heeft dan de structurele verandering echt gezorgd voor de beoogde cultuuromslag. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken,” zo stelt Carol.Prisma
Prisma is al meer dan 100 jaar actief in de zorg voor verstandelijk gehandicapten in Noord Brabant. Het hoofdkantoor is gevestigd in Waalwijk, en er zijn zo’n 200 locaties, van waaruit zorg wordt geboden aan mensen van alle leeftijden met alle soorten beperkingen. Bij Prisma zijn 2400 medewerkers werkzaam en bijna 800 vrijwilligers. www.prismanet.nl

Ayton. Software met ambitie
Ayton is gespecialiseerd in het organiseren en automatiseren van personeelsplanning in de Zorg. Ayton biedt zorginstellingen zowel het advies als de systemen om te komen tot efficiënte en effectieve personeelsinzet. Hieraan ligt een unieke visie ten grondslag; de inzet van medewerkers beweegt mee met de zorgvraag, met een uitgekiende flexibilisering van de personeelsinzet als basisprincipe. Parallel daaraan zorgt de Aysist® software voor de borging van alle vergaarde gegevens en mutaties. Dat biedt de zorgorganisatie real-time financieel inzicht, tot op afdelingsniveau. www.ayton.nlVoor meer informatie:


Ayton, Mark Beek, Salesmanager
Mail info@ayton.nl  Tel. (0182) 377222
Laatste van Ayton  
Geplaatst:
Verstreken tijd: 5 jaar en 23 dagen
Ayton contact  

Logo Ayton

  070 – 357 0800
  info@ayton.nl
  www.ayton.nl
Ayton sociaal  


Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo  Fundaments, Expert in Clouds
Logo Login Consultants
Logo Elbo Technology
Logo iSOC24
Logo Vabi
Logo Brixxs
Logo SoftApp BV
Logo MatrixMind
Logo Nice to Meat
Logo Fullstaq B.V.
Logo Stichting ITdonations
Logo Jortt BV
Logo NPRM NV
Logo Stylonic.nl
Logo VPNdiensten.nl
Logo PlanMen
Logo Facilitor
Logo VPNdiensten.nl
Logo Techone B.V.
Logo Yenlo
Logo E-mergo
Logo Orange Cyberdefense
Logo Boys with Brains
Logo MCS B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Medius
Logo Spryng
Logo Medius
Logo Orange Cyberdefense
Logo GrassGreener Europe
Logo Workday
Logo NorthC Datacenters
Logo Extreme Networks
Logo Experis
Logo Vertiv
Logo Visma | Raet
Logo Kaspersky
Logo Kaspersky
Logo Uniserver
Logo reichelt elektronik
Logo Barracuda Networks
Logo Citrix
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Eenmalig publiceren
- Persbericht aanleveren

Regelmatig publiceren
- Bedrijfsabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 92064 persberichten
- 6045 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10755 tags

Publicatiekenmerken
+ Behouden tekstopmaak
+ Foto/illustratie/logo
+ Downloadbare bijlages
+ Profiel met socials
 
www.marcommit.nlwww.lubbersdejong.nlwww.LVTPR.comHerken zakelijke websitebezoekers