Datum: (696 dagen oud)
Bedrijf:
PR: ItsaRep

Microsoft SQL Server meest voorkomende DBMS-systeemBreda, 23 augustus 2016 – Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 werknemers of meer gebruikt een Microsoft SQL Server-oplossing. Daarmee is het met voorsprong het meest voorkomende databasemanagementsysteem. Bij multinationals en in het publieke domein ligt het aandeel van Microsoft net iets lager dan bij national enterprises en medium sized businesses. In de twee eerst genoemde deelmarkten kent Oracle haar grootste aandeel. Vooral binnen de overheid kent Oracle, met 45 procent, een relatief groot aandeel. Dit blijkt uit analyse van circa 6.000 gesprekken die Computer Profile heeft gevoerd met IT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) over het gebruik van systeem- en managementsoftware.Naast Oracle 12 (en de voorgaande versies) is Oracle ook eigenaar van MySQL, dat mee overgenomen werd in de inboedel van Sun Microsystems. Deze open source database vormt met 7 procent de derde grootste groep van alle DBMS-systemen. Het aandeel van IBM is de laatste jaren teruggelopen en ligt nu op 3 procent, gelijk aan het aandeel van Progress.

Ontwikkeling laatste vijf jaar
Het percentage locaties (penetratie) dat Microsoft SQL Server gebruikt, on premise of hosted in een datacenter, blijft vrij stabiel op 56 procent. Van de Microsoft SQL Server-toepassingen betreft ongeveer de helft een SQL Server 2008-versie, ongeveer 28 procent een SQL Server 2012-versie en ongeveer 4 procent de meest recente versie, SQL Server 2014. Het restant betreft SQL server 2005 of eerder.Ook Oracle en MySQL kennen een penetratie die de laatste jaren vrijwel ongewijzigd blijft. IBM betreft vrijwel alleen nog DB2 (varianten). Informix komt bijna niet meer terug.

Van on premise naar hosted
Van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers gebruikt 60 procent een DBMS-systeem on premise of hosted. De afgelopen jaren is het percentage locaties met een on premise DBMS aan het afnemen, terwijl het percentage locaties met een hosted DBMS-systeem in de lift zit. Overall is het percentage locaties met een lokaal DBMS-systeem de laatste drie jaar gedaald van 47 procent naar 39 procent. Het zijn met name de kleinere bedrijven die nog steeds lokaal DBMS-systemen draaien. Het percentage bedrijfsvestigingen met hosted DBMS-systemen is in dezelfde periode gestegen van 16 procent naar 23 procent. Het gebruik van hosted DBMS-systemen komt het meest voor bij multinationals. -----------------
Noot voor de redactie:
Bijschrift bij afbeeldingen:
Figuur 1: Installed base DBMS per marktsegment
Figuur 2: Penetratie DBMS
Figuur 3: Penetratie on premise DBMS

Over Computer Profile
Computer Profile is de strategische marketingpartner voor ICT-bedrijven die data omzet in business en meetbare resultaten. Alle relevante gegevens over de doelgroepen worden op permanente basis geactualiseerd, met als resultaat de meest rijke en inzichtelijke data over de IT- en telecomwereld. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste organisaties binnen het bedrijfsleven en de overheid in de Benelux en biedt actuele inzichten in hun ICT-projecten op basis van 180.000 contacten.

Op basis van deze data voert Computer Profile snelle en doeltreffende analyses uit waardoor ICT-organisaties de meest relevante doelgroep kunnen benaderen. Daarnaast kan een team van gekwalificeerde telemarketing agents worden ingeschakeld bij het vinden van relevante projecten door inbound en outbound Demand Generation-activiteiten. De bestaande expertise wordt bovendien aangewend voor het ontwikkelen en op de markt brengen van eigen softwaretools.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda en biedt, als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG), dezelfde standaard in kwaliteit en uitvoering ook in andere Europese landen. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Meer informatie:
Marcommit
Rosalie Hage
035-5822730
computerprofile@marcommit.nl