Datum: (751 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Marcommit

Jonge zelfstandige zit niet te wachten op hiërarchie

Onderzoek FastFlex laat verschillen tussen generaties zelfstandigen zienAmsterdam, 31 mei 2016 – Jonge generaties zelfstandige professionals (zp’ers) gaan vaak als zp’er aan de slag om weg te blijven bij hiërarchische organisaties. 63 procent van de zp’ers van Generatie Y en Z geeft aan dit als grootste reden te hebben om als zelfstandige aan de slag te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van sourcingpartner FastFlex onder ruim 660 zp’ers. Ook meer vrijheid en flexibiliteit zijn voor hen belangrijke drijfveren om als zelfstandige aan de slag te gaan. Dit staat in contrast met oudere generaties zp’ers, die aangeven met name zelfstandigheid (82%) een cruciaal aspect te vinden.

Mate van succes
Bij zelfstandigen van Generatie Y en Z speelt geluk een belangrijke rol. Een meerderheid van 91 procent vindt de mate van succes inherent aan de mate van geluk. Gevolgd door het hebben van tevreden klanten (64%). Het onderzoek laat daarnaast zien dat jongere generaties zp’ers een stuk minder bezig zijn met de toekomst dan oudere generaties. Van de oudere generatie geeft 38 procent aan dat succesvol zijn samenhangt met genoeg geld kunnen sparen voor de oude dag. Ook financiële onafhankelijkheid (71%) is voor deze generatie belangrijk bij het behalen van succes. Aspecten die bij zelfstandigen van Generatie Y en Z bijna niet van belang zijn.

Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex: “Geluk staat centraal voor de jongste generatie zelfstandige professionals en gelukkig zijn in wat zij doen staat gelijk aan succes. In het onderzoek is een duidelijk verschil op te merken. De generaties onderling hebben een ander idee van wat zij verstaan onder succesvol zijn. Oudere generaties zp’ers zien bijvoorbeeld tevreden klanten als teken van succes. De manier van werken verandert continu voor zelfstandigen en contractvorm wordt steeds minder belangrijk. Generatie Z wordt gezien als dé generatie die veel aan de slag gaat als hybride professional: zij werken zowel op vaste- als op flexibele basis. Van organisaties wordt verwacht dat zij meegaan met deze transitie. Het draait niet meer om binden, maar om verbinden.”

Wet DBA
Huismans stelt dat de invoering van de Wet DBA weinig effect zal hebben op deze ontwikkeling. “De Wet DBA geeft naast een grotere verantwoordelijkheid juist ook meer vrijheid aan zelfstandige professionals. Zelfstandige professionals moeten door de wet wel meer zelfstandigheid pakken. Hierdoor zijn zij wel in staat om meer de rol van ‘externe’ te pakken en zorgen met een frisse blik voor vernieuwing. Deze innovatie en vernieuwing is essentieel voor het succes van organisaties”, aldus Huismans.

-------

Over FastFlex
FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management. Hierbij streeft FastFlex naar een zo’n kort mogelijke keten, met een transparante kostenstructuur. Zo weten het inhurende bedrijf én de professional altijd waar zij aan toe zijn. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contract gerelateerde zaken. Voor advies over de inrichting van de flexibele schil tot het selecteren van professionals. Daarnaast biedt FastFlex innovatieve en duurzame aanvullende oplossingen voor de professionals, zoals e-invoicing en digital contract signing. FastFlex gaat voor een langdurig partnership en helpt opdrachtgevers het hoogste rendement te behalen. FastFlex is gevestigd in Amsterdam en tevens actief in België. Kijk voor meer informatie op www.fastflex.nl.

Meer informatie
Marcommit
Dionne Knooren
035-5822730
fastflex@marcommit.nl