Datum: (5863 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Steijger.communications BV

SCARLET BV BEHAALDE GOEDE RESULTATEN IN 2001Lelystad, 27 juni 2002 -- Scarlet B.V., een telecom organisatie in Nederland opererend onder de merken One.Tel en Scarlet, behaalde in 2001 een belangrijke resultaatverbetering. De omzet bedroeg in 2001 EUR 47 miljoen (2000 EUR 10 miljoen). Het resultaat steeg met bijna 15 miljoen naar een netto winst van EUR 8,5 miljoen (2000 EUR - 6,22 miljoen). Mede op grond van deze ontwikkelingen heeft de directie haar winstverwachting voor geheel 2002 naar boven bijgesteld.

De stijging van het resultaat is vooral te danken aan de schaalvoordelen (klanten database van 1,2 miljoen) die behaald konden worden na de integratie van de activiteiten van One.Tel eind 2001. Scarlet B.V. heeft als resultaat van de integratie toegang tot een switching systeem, geïntegreerd facturatie systeem en een Customer Relationship Management platform.
Raymond Schrama zegt hierover: "Ik ben bijzonder trots op deze resultaten, en daarnaast heeft Scarlet als een van de weinige telecom ondernemingen een positief eigen vermogen, wat een hele prestatie mag worden genoemd".

Vooruitzichten
Op grond van de resultaten over het eerste halfjaar en de gunstige vooruitzichten voor de komende 6 maanden verwacht de directie voor geheel 2002 een verdere stijging van het resultaat.
Dit komt doordat One.Tel en Scarlet in staat zijn om de aanmelding voor Carrier Preselectie (CPS) te vergemakkelijken voor de eindgebruiker door deze voor de klant te verzorgen. Dit betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige aanmeldingssysteem, waarbij de klant zelf zijn aanmelding moet verzorgen. De ‘One.Tel/Scarlet’ methode voldoet aan de voor dergelijke methoden door OPTA opgestelde regels. Daarnaast zal ook het lokale verkeer met ingang van 1 augustus aanstaande via CPS kunnen verlopen.


Raymond Schrama
Managing Director

###

Scarlet B.V.
Scarlet is sinds 1992 actief op de Nederlandse telecommarkt. Scarlet B.V. - dat in Nederland de merken One.Tel en Scarlet en in België het merk Netnet hanteert - bedient in de Benelux ruim 1,2 miljoen klanten en heeft ruim 200 werknemers in dienst.
One.Tel Nederland B.V. en Scarlet Telecom B.V. zijn Nederlandse dochterondernemingen van Scarlet B.V. Zowel One.Tel Nederland B.V. als Scarlet Telecom B.V. bieden de zakelijke en particuliere gebruiker een omvangrijk dienstenpakket aan. Dit bestaat uit vaste telefoniediensten (lokaal, nationaal en internationaal ), internetdiensten (provider, breedband-IP, web- en serverhosting) en een internationale telefoonkaart (Home or Away Calling Card).

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Sandra Ottens    
Scarlet Telecom B.V.
(0320) 294 494
pr@onetelnet.nl