Ratho B.V. per 1 mei officieel koppelpartner van de Stichting Basispoort

Ratho B.V. is de zesde officiële koppelpartner geworden van de Stichting Basispoort! Naast Skool Control, QL-Online (van participant de Rolf groep), MOO (van participant Heutink ICT), EDUgrip (van Unilogic) en Cloudwise, zal per 1 augustus 2016 ook de schoolnetwerkomgeving van Ratho gekoppeld zijn met Basispoort! Met deze oplossing loggen leerkrachten en leerlingen via de schoolnetwerkomgeving van Ratho slechts één keer in, bij Ratho.  Al het digitale lesmateriaal waarvoor de school een licentie heeft bij  de aangesloten uitgeverijen is dan direct vanuit de omgeving van Ratho toegankelijk (Single Sign On). Op deze manier wordt voldaan aan een van de speerpunten van de PO-Raad, namelijk het zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken van het gebruik van digitale materialen.

Geen schil, maar flexibiliteit
Ratho is sinds 2005 actief als ICT dienstverlener in het PO en voortgezet (speciaal) onderwijs. De opdrachtgever staat al sinds het allereerste begin centraal. Dit blijkt onder andere uit het feit dat Ratho niet werkt met een dichtgetimmerde “schil”, maar dat zij de flexibiliteit in het netwerk van de school zo veel mogelijk willen behouden. Dat betekent dat het ook voor leerkrachten en leerlingen mogelijk moet zijn om flexibel te werken. 
“We luisteren altijd naar de input van bestaande opdrachtgevers en zijn momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een compleet nieuwe en innovatief onderwijsconcept. Hier maakt de koppeling met Basispoort onder andere deel van uit. Verder is het voor ons als laagdrempelige organisatie vrij eenvoudig om nieuwe functionaliteit, die we al dan niet samen met onze opdrachtgevers bedenken, snel te implementeren.” aldus Thomas Schepers, directeur van Ratho B.V.

Automatische koppeling met de werkplekomgeving én Office 365 
Er is veel vraag naar een koppeling tussen leerlingvolgsystemen enerzijds en de werkplekomgeving anderzijds, zodat scholen dezelfde gebruikersgegevens maar één keer in hoeven te voeren. Thomas Schepers zegt hierover: “Wij zorgen ervoor dat de gebruikersomgeving automatisch ingericht wordt in bijvoorbeeld de werkplekomgeving en office 365, nadat deze binnen het leerling  administratie systeem zijn aangemaakt. Door de koppeling met Basispoort wordt dit nu enorm vereenvoudigd. Door de gekozen opzet van de koppeling, kunnen wij daarnaast deze functionaliteit ook beschikbaar stelen voor stichtingen die het technisch beheer in eigen hand willen houden en dus niet kiezen voor een vast beheerconcept.”

Onze visie en de toekomst van ons onderwijs 2032
Dit nieuwe concept is slechts een klein onderdeel in het geheel waarmee scholen stichtingsbreed optimaal online kunnen (samen) werken en waarmee gebruikers daadwerkelijk in een omgeving kunnen werken, waarin gepersonaliseerd leren centraal staat.  “Met ons nieuwe, innovatieve concept, laten we zien dat onze (toekomstige) opdrachtgevers met vertrouwen met ons de visie en uitdaging van het toekomstgerichte onderwijs van 2032 aan kunnen gaan. Ook zullen we ons vanaf komend jaar actief op de aanbestedingsmarkt gaan begeven!”Over Ratho B.V.
Ratho is al ruim 10 jaar dé ICT beheerder voor het onderwijs, midden- en kleinbedrijf en ZZP'er. Wij zijn gespecialiseerd in: Beheer | VoIP | Wi-Fi | Cloud & Internet | Security | Advies & Automatisering. www.ratho.nl

Over de Stichting Basispoort
De Stichting Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vijf schoolleveranciers te weten: Ratho B.V. | Heutink Primair Onderwijs BV | de Rolf groep | L.C.G. Malmberg BV | Noordhoff Uitgevers | Reinders Oisterwijk BV | ThiemeMeulenhoff BV | Uitgeverij Zwijsen BV.

Het doel van de Stichting is een Single Sign On omgeving te bieden voor de software van de aangesloten partners. Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt.

De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.