Uitvoering van de wet meldplicht datalekken roept nog veel vragen op

Nieuwegein, 7 april 2016 – In veel organisaties leven nog tal van vragen over de uitvoering van de wet meldplicht datalekken. Dit bleek tijdens een middagseminar rond dit thema dat IT-dienstverlener Fastbyte op 31 maart organisseerde in Houten. Kernvragen zijn: Wanneer een incident nu eigenlijk als datalek moet worden aangemerkt, wanneer melding daarvan wettelijk verplicht is en wanneer niet en hoe de organisatie zodanig kan worden ingericht dat snel en doelmatig op lekken kan worden gereageerd.

Een peiling onder de deelnemers wees uit dat een ruime meerderheid (80 procent) inmiddels in grote lijnen op de hoogte is van de risico's op boetes die datalekken met zich meebrengen nu de nieuwe wet op 1 januari dit jaar in werking is getreden. Veel organisaties hebben dan ook technische maatregelen getroffen, zoals multifactor authentication, identity management, advanced malware protection en encryptie van data en folders. Verder bleek dat zes van de tien organisaties inmiddels over een beleidsplan beschikken om te kunnen (gaan) voldoen aan de eisen die de wet stelt.

Wat opviel was dat nog slechts een kleine minderheid van de organisaties (13 procent) real-time monitoring toepast, terwijl dit een basisvoorwaarde is om adequaat te reageren op inbreuken op de informatiebeveiliging. Hetzelfde geldt voor het inzetten van auditing tools (eveneens 13 procent).

Chris Franso, CTO van Fastbyte, sloot de bijeenkomst af door te signaleren dat er nog veel vragen bestaan over de meldplicht. “Dit is was ons tweede seminar over dit onderwerp. Het eerste vond plaats op 8 oktober vorig jaar en ging vooral over de risico's. Nu vormde de feitelijke aanpak de kern. Het bleek opnieuw dat er veel behoefte is aan verdiepende informatie over informatiebeveiliging. Wij zullen die ook In de toekomst blijven aanbieden aan onze klanten.”

Lees hier het inhoudelijk verslag van het seminar van 31 maart.

Over Fastbyte
Fastbyte is specialist in ICT-Infrastructuren voor de zakelijke markt. De focus ligt op het snel, veilig en consistent beschikbaar stellen van applicaties en data met een optimale gebruikerservaring. Wij zoeken daarbij altijd naar de juiste balans tussen innovatieve en beproefde technologie.