IFS PRESENTEERT GLOBAL CHANGE SURVEY: 93 PROCENT VAN BEDRIJVEN ZIET VERANDERING ALS KANS

In de Benelux is werknemersgedrag met 44 procent de belangrijkste factor bij de verandering en beïnvloeding van bedrijven.

IFS, wereldwijd leverancier van bedrijfsapplicaties, publiceert de resultaten van een enquête onder meer dan duizend IT-beslissers in veertien landen. De ondervraagden zijn werkzaam bij bedrijven in diverse branches, waaronder industriële productie, bouw en retail. 93 procent van de respondenten staat open voor verandering en ziet het als kans voor zijn bedrijf.

Twee derde van de respondenten is het erover eens dat de volgende factoren de grootste impact hebben op de sturing van veranderingen binnen het bedrijf: de gewenste koers van het bedrijf, duidelijke bedrijfsdoelen en effectief leiderschap. Respondenten werd ook gevraagd om uit een lijst de meest invloedrijke veranderingen in de markt of sociale veranderingen die invloed hebben op hun bedrijf, te selecteren. Met 68 procent van de stemmen lijkt er wereldwijd consensus te bestaan dat verandering in vraag vanuit de klant de factor is, die hedendaagse bedrijven verreweg het meest beïnvloedt. Bedrijfsbeslissers op C-level werden door 37 procent van de respondenten als op één na meest belangrijke factor gezien, gevolgd door beschikbaarheid van goederen en diensten met 29 procent.

Het onderzoek laat wel een verschil van mening zien tussen respondenten in verschillende delen van de wereld en verschillende branches als het gaat over factoren die van invloed zijn op verandering. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende.
  • In de Benelux en Noorwegen legt het werknemersgedrag bij bedrijven het meeste gewicht in de schaal. In beide regio’s koos bijna de helft voor deze factor als belangrijk voor bedrijfsverandering (vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 28 procent).
  • In China vindt twee derde van de ondervraagden dat bedrijfsbeslissers op C-level zeer veel invloed hebben (vergeleken met 37 procent wereldwijd).
  • In Duitsland geeft bijna de helft van de respondenten aan dat nieuwe, baanbrekende technologieën veel invloed hebben op bedrijfsveranderingen. Wereldwijd koos gemiddeld slechts één op de vier respondenten voor deze factor.
  • Van de ondervraagde respondenten in alle landen zei meer dan driekwart van de Braziliaanse respondenten dat lokale veranderingen door de overheid en lokale wetten en regelgeving een grote impact hebben op verandering, vergeleken met 38 procent wereldwijd. Dit staat in schril contrast met Duitsland, waar deze factoren in slechts twee procent van de gevallen als zeer belangrijk worden gezien.
  • Spanje vindt als enige land het C-level even belangrijk als de vraag van de klant; beide zijn door 59 procent van de respondenten gekozen.
De rol van baanbrekende technologieën is opvallend in de productiesector, waar respondenten de factor schalen als de op één na invloedrijkste factor in bedrijfsverandering. Aan de andere kant van de schaal in de productiebranche staat het C-level: door slechts vier procent van de respondenten gekozen als belangrijkste stimulus, vergeleken met de veel hogere twintig procent in de bouw en retail.

Mark Boulton, CMO van IFS: “De vorm die nieuwe technologieën aannemen, is constant aan verandering onderhevig, en bij IFS houden we de gevolgen hiervan scherp in de gaten. Dit om er zeker van te zijn dat we met onze expertise op het gebied van technologie en de branche voorop blijven lopen, en dat we onze klanten kunnen blijven begeleiden bij het maken van de juiste beslissingen. De resultaten van dit klantenonderzoek stellen ons in staat om ondersteuning voor elke branche en iedere klant op maat te maken. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar door dat te accepteren, kunnen bedrijven zich wel voorbereiden op flexibel zijn en gebruik maken van de zakelijke mogelijkheden die verandering vaak brengt.”

Over het onderzoek
Meer dan duizend respondenten in veertien landen (Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Frankrijk, Brazilië, Groot-Brittannië, Noorwegen, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Spanje, China, Polen) zijn ondervraagd om inzicht te verkrijgen in hun mening over verandering binnen bedrijven. Respondenten zijn onder andere de belangrijkste IT-beslissers, onder wie CIO’s en CTO’s, uit een breed scala van branches waarmee IFS werkt – waaronder industriële productie, bouw en aannemers, en retail en groothandel.

Over IFS
IFS™ is wereldwijd een erkend leider in het leveren van enterprise-software op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM) en Enterprise Service Management (ESM). IFS brengt zijn klanten in specifieke sectoren dichterbij hun business en helpt hen zich slagvaardiger te maken om optimaal te kunnen inspelen op veranderingen. IFS is een beursgenoteerde onderneming (XSTO: IFS), opgericht in 1983, met meer dan 2.800 medewerkers. IFS ondersteunt meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd vanuit een netwerk dat bestaat uit lokale vestigingen en een groeiend ecosysteem met partners. Meer informatie is te vinden op www.ifsworld.com. Contactinformatie

IFS

Petra Tuitert
Marketing Manager Benelux
+31 (0)40 292 32 92
Petra.tuitert@ifsworld.com

LVTPR
Metta van Straten/ Marcel Klein
+31 (0)30 656 50 70
Ifs@lvtpr.nl