Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers bekend over 2015.

KerncijfersHoofdpunten
  • Netto-omzet stijgt 3% naar EUR 86,1 miljoen
  • Toename bedrijfsresultaat met 27% naar EUR 3,4 miljoen
  • Netto resultaat stijgt met 42% naar EUR 2,4 miljoen
  • Vermindering (netto) bankschuld met EUR 0,5 miljoen van EUR 3,2 miljoen ultimo 2014 naar EUR 2,7 miljoen ultimo 2015
  • Vermindering earn out-verplichtingen van EUR 1,4 miljoen ultimo 2014 naar EUR 1,0 miljoen ultimo 2015
  • Verbetering solvabiliteit naar 33,7% per ultimo 2015 ten opzichte van 31,1% ultimo 2014
  • Hervatting dividend met voorstel van EUR 0,06 per gewoon aandeel
  • Voortzetting opgaande lijn in 2016 met verwachte verdere stijging van resultaat 

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:

“In 2015 is de opgaande lijn verder gecontinueerd ondanks de nog steeds lastige ICT services markt. Door alert te sturen op marge en door kosten te beheersen, is het bedrijfsresultaat gestegen met ruim EUR 0,7 miljoen naar EUR 3,4 miljoen. Door het verder uitbouwen van marktkennis en specifieke expertise hebben we in lijn met de strategie onze oplossingen en templates verder geoptimaliseerd. Daarnaast had de verdere integratie van verschillende bedrijfsonderdelen een positief effect op onze resultaten.

Ctac Nederland, veruit onze grootste business unit, heeft zich in 2015 positief ontwikkeld. Het aandeel van Cloud Services nam significant toe. De Consultancy activiteiten op het gebied van onder meer SAP- en Microsoft expertise, verbeterden de resultaten. Ook de detacheringsactiviteiten onder Consultancy droegen positief bij aan de resultaten. De positieve ontwikkeling van de genoemde activiteiten biedt een goed perspectief voor 2016.

De resultaten van Ctac België zijn nagenoeg break even. De progressie die is gemaakt nadat in februari 2015 het management is vervangen, stemt tot tevredenheid. De zwakke start van de eerste twee maanden is in de rest van 2015 gecompenseerd. Naar verwachting kan de ingezette lijn van progressie in 2016 worden doorgezet.  

De resultaten van Ctac Frankrijk waren negatief. Een gedeelte van het verlies is toe te schrijven aan de gevolgen van de bewuste keuze voor een hernieuwde start van Ctac Frankrijk, wat extra kosten met zich meebrengt. Het grootste gedeelte van het verlies is te wijten aan één specifiek project. Tijdens de uitvoering van dit project bleek de juridische reikwijdte van gemaakte afspraken onvoldoende duidelijk in het contract te zijn verwoord. Ondanks dat het contract niet onder zijn verantwoordelijkheid is afgesloten, heeft de directeur van Ctac Frankrijk, Thierry Ouillon, besloten zijn carrière buiten onze onderneming voort te zetten. Ctac dankt hem voor de getoonde inzet. Hij wordt voorlopig (ad interim) vervangen door de heer Eric Mahieux.  

Naar aanleiding van het behaalde resultaat en de verbetering van de balans zal, in lijn met ons dividendbeleid, aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om over 2015 een dividend uit te keren van EUR 0,06 per (gewoon) aandeel.

De voortgaande verbetering van de operationele prestaties was in 2015 zichtbaar in alle vier kwartalen. De gerealiseerde progressie vormt een goed uitgangspunt om de opgaande lijn in 2016 verder voort te zetten. Voor geheel 2016 verwachten we daarom een hoger resultaat dan in 2015.”

Lees het volledige persbericht op de website van Ctac.


###

Over Ctac
Ctac helpt als innovatieve Total Solution Provider klanten bij het realiseren van hun ambities. Dat doen we door het ontwikkelen en implementeren van branchegerichte oplossingen die exact inspelen op de bedrijfsprocessen van klanten in uiteenlopende markten. Met een passie voor technologie en een scherp oog voor bedrijfsprocessen werken we dagelijks op het snijvlak van business en ICT. De branchegerichte totaaloplossingen voor onder meer retail, wholesale, manufacturing, real estate en professional services zijn samen met klanten ontwikkeld. We completeren onze branchegerichte composed solutions met een volwaardig pakket van diensten, variërend van business consultancy tot Cloud services en softwareontwikkeling tot diensten als mobility en in-memory computing. Daarbij kiezen we altijd voor een professionele benadering, een innovatieve invalshoek en transparant, persoonlijk contact.

Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC). Bij het bedrijf werken per ultimo december 2015 479 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Voor meer informatie: www.ctac.nl.

Voor meer informatie:

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl 

Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf – CFO
T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl