Datum: (848 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Marcommit

Organisaties maken effectiever gebruik van externe kennis bij inhuur zp’erAmsterdam, 24 februari 2016 – Inkoopprofessionals zetten steeds vaker kennis in van sourcingpartijen voor het benchmarken van tarieven van externe IT-professionals. Waar voorgaande jaren slechts 23 procent gebruikmaakte van de kennis van sourcingpartijen, is dit afgelopen jaar bijna verdubbeld naar 44 procent. Organisaties zien in dat de ervaring van deze partijen waardevol is voor het inschatten van de juiste tarieven. Bovendien blijken de kosten die dit met zich meebrengt in de praktijk lager dan aanvankelijk gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau METRI en sourcingpartner FastFlex onder 25 organisaties uit de top 100 meest inhurende bedrijven in Nederland.

Naast het bepalen van tariefhoogtes benaderen inkoopprofessionals ook steeds vaker sourcingpartijen voor contractonderhandelingen. Zo belegde afgelopen jaar 26 procent van de inkoopprofessionals de contractonderhandeling bij een broker of een andere partij. Eerder lag dit percentage nog op 10 procent. Organisaties worden steeds bewuster wat betreft externe inhuur van IT-professionals. Naast het raadplegen van derden is ook een groei in volwassenheid zichtbaar bij organisaties, die de activiteiten rondom externen zelf regelen. Het percentage dat het uurtarief baseerde op basis van eigen administratie en ervaring steeg van 40 naar 68 procent.

Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex: “Het is goed te zien dat extra dienstverlening van bemiddelingsbureaus, zoals het geven van advies, steeds minder onterecht bestempeld wordt als te duur. Organisaties zijn zich ervan bewust dat het zelf in-house afhandelen van taken, omtrent de inhuur van IT-externen tijd, energie, kennis en kostbare middelen met zich meebrengt. Vergeleken met vijf jaar geleden zien organisaties, die niet over de juiste resources beschikken, nu wel de toegevoegde waarde in het inschakelen van een derde partij om de kwaliteit en kennis te borgen. Dat is een ontwikkeling die de inhuurmarkt alleen maar ten goede komt.”

Whitepaper
FastFlex schreef een whitepaper over het benchmarkonderzoek en de tarieven van externe IT-professionals. Het whitepaper ‘Externe inhuur binnen het IT-domein’ is te downloaden via: http://www.fastflex.nl/nl-nl/media/whitepapers/whitepaper-benchmarking-2015-2016

-------

Over FastFlex
FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management. Hierbij streeft FastFlex naar een zo’n kort mogelijke keten, met een transparante kostenstructuur. Zo weten het inhurende bedrijf én de professional altijd waar zij aan toe zijn. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contract gerelateerde zaken. Voor advies over de inrichting van de flexibele schil tot het selecteren van professionals. Daarnaast biedt FastFlex innovatieve en duurzame aanvullende oplossingen voor de professionals, zoals e-invoicing en digital contract signing. FastFlex gaat voor een langdurig partnership en helpt opdrachtgevers het hoogste rendement te behalen. FastFlex is gevestigd in Amsterdam en tevens actief in België. Kijk voor meer informatie op www.fastflex.nl.

Meer informatie
Marcommit
Bob Bruinenberg
035-5822730
fastflex@marcommit.nl