GEMIDDELD ONLINE DONATIEBEDRAG KLIMT UIT DAL

We gaven in 2015 gemiddeld € 42,49 per donatie aan goede doelen. Dalende trend gestopt.

Zeeland, 19 januari 2015. Uit doorlopend onderzoek van Stichting GeefGratis blijkt dat het gemiddelde online donatiebedrag aan goede doelen in 2015 hoger is dan in 2014. In 2014 was het gemiddelde online donatiebedrag op het laagste niveau uitgekomen sinds de meting van het onlinegeefgedrag in 2006 werd gestart. Het gemiddelde online gegeven donatiebedrag aan goede doelen lag in 2015 op € 42,49 t.o.v. € 39,62 in 2014. Een stijging van gemiddeld bijna 3 euro per donatie. Eerder in 2013 gaf VU-hoogleraar Theo Schuyt het als volgt aan: "De economische crisis duurt al langer, maar de effecten op het geefgedrag worden nu pas duidelijk". In 2015 lijkt de dalende trend stopgezet en geldt dat het gemiddelde (online) donatiebedrag weer stijgende is.

Wie is vrijgeviger? - trend onlinegeefgedrag man vs. vrouw -
Voor zowel vrouwen als mannen geldt dat het gemiddelde donatiebedrag in 2015 hoger lag dan het laagste gemiddelde donatiebedrag in 2014. Maar wie is in de strijd der seksen nu vrijgeviger, de man of de vrouw?

Mannen geven gemiddeld per donatie meer
Mannen blijken in vergelijking tot vrouwen in absolute donatiebedragen online meer te doneren aan goede doelen. Het jaar 2015 is hier geen uitzondering op. Mannen gaven in 2015 gemiddeld per donatie € 55,91 (t.o.v. € 51,53 in 2014) en vrouwen € 31,77 (t.o.v. € 30,39 in 2014). Uit voorgaande blijkt dat mannen in absolute donatiebedragen vrijgeviger zijn dan vrouwen.

Vrouwen geven vaker
Vrouwen geven echter in absolute aantallen vaker en dus sneller aan goede doelen in vergelijking tot mannen. In 2015 werd in totaal 11.102x online gedoneerd door vrouwen en 10.473x door mannen. Vrouwen zijn hierdoor op hun beurt vrijgeviger dan mannen. De geef indexcijfers zijn hierdoor op twee manieren te interpreteren en er kan niet duidelijk aangegeven worden of de man of de vrouw in de strijd der seksen het meest vrijgevig is.

Verantwoording cijfers onlinegeefgedrag
Het geef indexcijfer man vs. vrouw is gebaseerd op meer dan 195.000+ online donaties tussen 2006 en (tot) 2016 aan meer dan 3.500 goede doelen in Nederland en betreft dus de feitelijke online geldtransacties via bijvoorbeeld iDEAL, PayPal, creditcard, etc. Dit onderzoek is gebaseerd op feiten (transacties) en is niet opgesteld op basis van een telefonisch onderzoek via een enquête waarbij er een schatting gemaakt wordt op basis van een representatieve groep mensen. Het gehele geef indexcijfer onderzoek met alle cijfers sinds 2006 is in te zien en te downloaden via de website van Stichting GeefGratis, zie: http://www.geefgratis.nl/images/geefgedrag/geefgratis_geef_indexcijfers_2015.pdf

Over GeefSamen via Geef.nl van Stichting GeefGratis
Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en biedt gratis te gebruiken internetdiensten aan goede doelen, particulieren en bedrijven in Nederland op GeefSamen via Geef.nl en is een particulier initiatief. Stichting GeefGratis heeft als non-profit geen winstoogmerk. Gezamenlijk hebben alle donaties via de donatiemodule van GeefGratis begin 2016 een waarde van meer dan 9+ miljoen euro bereikt en is er 195.000+ keer online gedoneerd (inclusief anonieme donaties waarbij het geslacht niet bekend is). Stichting GeefGratis presenteert ieder jaar het geef indexcijfer man vs. vrouw. Het volgende en volledige rapport "geef indexcijfer 2016 man vs. vrouw" zal in 2017 verschijnen.

------------------------------------------------------------------------------------------
*** EINDE PERSBERICHT ***
------------------------------------------------------------------------------------------

NOOT VOOR REDACTIE:
Voor verdere informatie, of een interview kunt u contact opnemen met:

Marko van Bergen
Voorzitter Stichting GeefGratis
E-mail: marko@geef.nl  
Telefoon: +39 0721977724

GeefSamen via Geef.nl | Stichting GeefGratis
Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland (N.Br.)
(i)  www.geef.nl  
(e) marko@geef.nl