Snow Software geeft tips voor een 2016 zonder compliancy-problemen

Software Asset Management voorkomt compliancy-problemen, imagoschade en naheffingen

Haarlem, 14 januari 2016 - Om compliancy-problemen, naheffingen en imagoschade te voorkomen, is het voor organisaties erg belangrijk om te voldoen aan de licentievoorwaarden van softwareleveranciers. Het IT-landschap ontwikkelt zich continu en deze ontwikkelingen hebben veel invloed op de manier waarop organisaties met Software Asset Management (SAM) om moeten gaan. Snow Software zet de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied op een rij:  

Aantal software audits blijft stijgen
Voorheen zorgde met name een pijnlijke audit-ervaring er bij veel organisaties voor dat er prioriteit werd gegeven aan SAM. Tegenwoordig zijn steeds meer organisaties zich bewust van het belang van SAM. Dit komt mede door de ontwikkeling dat softwareleveranciers hun klanten in toenemende mate ondersteunen bij compliance-vraagstukken. De kans dat organisaties worden gecontroleerd door ten minste één softwareleverancier wordt steeds groter. Het gaat er niet meer om óf een organisatie wordt gecontroleerd door een softwareleverancier, maar wanneer een controle plaatsvindt. 

Licentiecomplexiteit neemt toe
De voortdurende introductie van nieuwe contractvormen draagt bij aan de licentiecomplexiteit waarmee organisaties worden geconfronteerd. De invoering van nieuwe contractvormen betekent namelijk dat de lijst met contracten die beheerd moeten worden langer wordt. Oude licenties kunnen niet terug worden verkocht aan leveranciers. Hierdoor stapelen de licenties die beheerd moeten worden zich op en neemt de licentiecomplexiteit toe. 

Complexiteit van IT-omgevingen wordt steeds groter
Een lange tijd stond SAM voor veel organisaties gelijk aan ‘inventariseren’. Als een organisatie de softwarelicenties die op het netwerk waren geïnstalleerd goed beheerde, was alles onder controle wanneer een audit plaatsvond. Inmiddels is er veel veranderd. Door investeringen in virtualisatietechnologieën, thin client computing en cloud-gebaseerde applicaties zijn traditionele inventarisatie-tools achterhaald. Als een organisatie niet volledig zicht heeft op de software die zowel op fysieke als op virtuele apparatuur aanwezig is, is het vrijwel onmogelijk om te berekenen en te bewijzen dat de juiste licentiemodellen worden gebruikt. 

Zakelijk gebruik van mobiele devices neemt toe
Werknemers werken steeds vaker plaats-, tijd- en apparaat- onafhankelijk. Mobiele IT biedt een enorm potentieel om de productiviteit van werknemers te verbeteren. Organisaties voorzien hun werknemers daarom van smartphones en tablets voor zakelijk gebruik of werknemers gebruiken hier hun eigen, persoonlijke devices voor. Het is duidelijk dat de overgang naar het ‘nieuwe werken’ ook nieuwe uitdagingen voor IT met zich meebrengt. Alle mobiele apparatuur die zakelijk wordt gebruikt door werknemers, bevat bijvoorbeeld zakelijke apps. Organisaties die deze apps niet als onderdeel van hun bredere software-beleid beschouwen, lopen kostenbesparingen mis en kunnen onvoorziene naheffingen tegemoet zien. 

Groeiende focus op het kopen van juiste licenties
Veel organisaties besteden te veel geld aan de aankoop en ondersteuning van software. Het is duidelijk dat organisaties moeten betalen voor voor de software die ze gebruiken. Er ontstaat nu een groeiende focus op het aanschaffen van de juiste licenties, op het juiste moment, voor de juiste prijs. Doordat het aantal softwareleveranciers stijgt, groeit vanzelfsprekend de behoefte aan SAM.

“We zijn blij dat er binnen organisaties steeds meer aandacht is voor het professionaliseren van het beheer van softwaregebruik”, aldus Angus Cameron, Regional Business Manager Snow Software. “Organisaties kunnen compliancy-problemen voorkomen als ze goed inzicht hebben in hun softwaregebruik. Ook voorkomt een organisatie op die manier naheffingen en imagoschade.”