Datum: (970 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Media Profiler

BIMlink laat bedrijven online samenwerken bij bouw en gebouwbeheer

Bouwkundig advies- en tekenbureau B+M Den Haag ontwikkelt onafhankelijk interactief platform voor het delen van cruciale informatie over gebouwenDen Haag, 18 november 2015 – BIMlink lanceert vandaag een interactief online platform waar alle bouwkundige informatie over een gebouw kan worden geraadpleegd en beheerd. BIMlink is een onafhankelijk instrument voor partijen die betrokken zijn bij de bouw en het beheer van gebouwen.

BIMlink is een initiatief van bouwkundig advies- en tekenbureau B+M Den Haag en is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de bouw en het beheer van gebouwen. Met BIMlink kunnen zij eenvoudig online alle cruciale informatie over het gebouw delen en beheren zonder de aanschaf van software. Na een zorgvuldige pilotperiode met enkele gerenommeerde bedrijven en partners is BIMlink deze week beschikbaar voor alle gebruikers. Ook bedrijven zonder een directe relatie met B+M kunnen het platform gebruiken.
“BIMlink overbrugt het gat tussen complexe gebouwinformatie vanuit diverse bouwkundige disciplines en de informatiebehoefte van projectontwikkelaars en gebouwbeheerders”, aldus directeur en mede-eigenaar Ronald Boersen van BIMlink. “Binnen veel bouwprojecten ontbreekt vaak de centrale informatiebron die cruciaal is voor een succesvol bouwproject. BIMlink is die centrale informatiebron voor de hele levensduur van het gebouw.”

Complexe processen
Het concept van BIMlink is ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring van B+M met complexe processen in de bouwsector. Het platform is doorontwikkeld in samenwerking met DeltaPi (bouwkundige software voor CAD en BIM) en Post & Eger (hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangscontroleoplossingen). “De kracht van het platform is dat alle gebouwinformatie, zoals gebouwmodellen, oppervlaktestaten, productinformatie, veiligheidscertificaten en bouwvergunningen online beschikbaar is voor alle deelnemers in het bouwproces. In de nabije toekomst gaan we daar ook financiële analyses en planningen aan toevoegen”, zegt Roy van der Velden, eveneens directeur en mede-eigenaar van BIMlink. “Op deze manier beschikken alle betrokken partijen te allen tijde over de meest recente informatie over het gebouw. Ook na de oplevering van het gebouw kan BIMlink worden gebruikt omdat het complete revisiemodel is gevuld door alle partners in het bouwproces.”

Vijf pijlers
BIMlink is gebaseerd op vijf pijlers in het bouw- en gebruiksproces zodat alle betrokkenen input kunnen leveren of de voor hen relevante informatie uit het model kunnen halen.
  • Ontwikkeling: oppervlaktestaten genereren voor ondermeer haalbaarheidsstudies en NEN 2850-meetstaten.
  • Ontwerp: bestanden delen, inclusief versiebeheer, waarbij de deelnemers in het bouwproces de ontworpen oppervlakten kunnen herijken.
  • Realisatie: alle digitale data van het pand (zoals geometrie, documentatie en certificaten) vastleggen op ruimte- en onderdeelniveau.
  • Beheer: BIMlink wordt direct en leveranciersonafhankelijk gevoed door lokale modellen zodat beheerders het centrale model in BIMlink kunnen bekijken, aanpassen en synchroniseren zonder tussenkomst van een architect, andere partijen of aanvullende software.
  • Gebruik: koppelingen maken met software voor facility management en informatie voor huurders en gebruikers raadplegen.
Modulaire opbouw
BIMlink heeft een modulaire opbouw zodat modules per fase kunnen worden in- of uitgeschakeld. Alle verzamelde gegevens worden naar de achtergrond verplaatst waardoor alleen de strikt noodzakelijke informatie voor de gebruikers zichtbaar is. In het geval van een toekomstige verbouwing is alle data weer direct beschikbaar door de betreffende module aan te zetten. Hierdoor hebben alle partijen inzicht in de data die voor hun werkzaamheden relevant is.

###

Over BIMlink
BIMlink is een initiatief van bouwkundig advies- en tekenbureau B+M Den Haag en helpt iedereen die betrokken is bij het bouwen en beheren van gebouwen door cruciale informatie over het gebouw online te delen. Het platform is onafhankelijk en kan zonder de aanschaf van software worden gebruikt. B+M heeft ruim 25 jaar ervaring met de technische uitwerking van bouwprojecten op diverse niveaus. B+M bezit uitgebreide kennis op het gebied van bouwtechniek, detaillering, bouwbesluiten, regelgeving, CAD en BIM. Het bedrijf heeft veel specifieke ervaring met de begeleiding en coördinatie van processen tussen partijen in de bouwsector. BIMlink is ontwikkeld in samenwerking met DeltaPi (bouwkundige software voor CAD en BIM) en Post & Eger (hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangscontroleoplossingen).
Info: bimlink.eu

-----

Voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over BIMlink of voor foto’s, portretten, screenshots of ander beeldmateriaal naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Roy van der Velden (BIMlink)
Telefoon: 070 219 0800
Mail: roy@bimlink.eu

Kantoor BIMlink
Zwaardstraat 16
2584 TX Den Haag
www.bimlink.eu

PR-contacten:
Rene Frederick (Media Profiler)
Telefoon: 088 776 3434
Mail: bimlink@mediaprofiler.nl