Nieuwe training Data Privacy

Breda, 15 oktober 2015Heliview Conferences & Training BV introduceert een nieuwe tweedaagse training “Data Privacy’. Deze training heeft zij samen met Duthler Associates ontwikkeld en bereidt organisaties voor op de nieuwe Europese wetgeving.

Kim Lucassen, training producer bij Heliview over deze nieuwe training:

Veel bedrijven zijn nog niet klaar voor de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Naast de meldplicht datalekken zijn organisaties straks verplicht om een interne functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Aan de professionele kwaliteiten van de FG worden nogal wat eisen gesteld. Hij of zij dient niet allen te beschikken over juridische deskundigheid, maar moet ook verstand hebben van ICT, informatiebeveiliging, governance en compliance. Een echte duizendpoot dus. In deze training leren de deelnemers hoe zij een goede FG worden en hoge boetes kunnen voorkomen.

Voor wie is deze training bestemd?
Deze training is bestemd voor iedereen die volledig op de hoogte wil zijn van het wettelijk kader en de te nemen maatregelen op het gebied van gegevensbescherming en voor degenen die willen weten wat er precies van een FG verwacht wordt.

Te denken valt aan functies als privacy officers, compliance officers, IT managers en managers legal affairs.

De trainers
De trainingen worden gegeven door een viertal experts uit het vakgebied.

Anne-Wil Dutler,
Anne-Wil is advocaat en partner bij First Lawyers. Zij is tevens lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de vaste commissie veiligheid en justitie van de Eerste Kamer, treedt op als arbiter bij automatiseringsgeschillen en heeft verschillende bestuurs- en toezichtsfuncties.

Henk van der Linde
Henk is managing partner bij Europe Compliance. Hij helpt organisaties en instellingen weerbaar te maken voor de komende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

Philip Coté
Philip is juridisch adviseur bij Duthler Associates. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn: privacybescherming, governance, compliance, due diligence, auteursrecht, ict-recht en bestuurlijk-juridische vraagstukken.

André Biesheuvel
André is managing partner bij Duthler Associates. Hij combineert zijn kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie en accountancy met die van ICT. Hij is de bedenker van het concept van Standard Business Reporting (SBR).

Voor meer informatie over deze training verwijs ik u graag naar dataprivacy.heliview.nl

Over Heliview & Conferences & Training BV
Heliview Conferences & Training BV is organisator van congressen, trainingen, evenementen en vakbeurzen. Met haar trainingen richt Heliview zich vooral op segmenten zoals IT security, contractmanagement, data analyse en wagenparkbeheer. Voor meer informatie: www.heliview.nl/training

******************EINDE PERSBERICHT*********************************

Voor meer informatie over deze training, kunt u contact opnemen met:
 
Kim Lucassen
Training producer
Heliview Conferences & Training BV
E-mail: kim.lucassen@heliview.nl
Tel: +31 (0)76 – 548 40 00