EURid bevestigt zijn groene aanpak voor de volgende drie jaar

Brussel, 12 oktober 2015 – Sinds 2011 past EURid het Environmental Management System (EMS) toe - gecertificeerd door ISO 14001:2004 en EMAS (Verordening nr. 1221/2009/EG).  Hierdoor kan EURid de milieu-impact van haar activiteiten correct evalueren, en de naleving van haar beleidsregels en procedures opvolgen. EURid is trots dat het haar milieu-engagement opnieuw bevestigt voor de volgende drie jaar. Het herziene Milieubeleid 2015 heeft tot doel de inspanningen van de drie voorbije jaren voort te zetten en verder te ontwikkelen.

'Wij willen duurzaamheidsprincipes invoeren in zoveel mogelijk beslissingen en activiteiten, ook wanneer ze in onze opdracht worden uitgevoerd. Wij blijven jaarlijkse streefdoelen bepalen waarbij duurzaamheid centraal staat”, zegt Giovanni Seppia, External Relations Manager.

EURid neemt talloze initiatieven voor een minimale negatieve impact op het milieu. Voorbeelden zijn de invoering van maatregelen voor energie- en waterbesparing in het hoofdkwartier van EURid en het efficiënte gebruik van producten en materialen zoals papier, en de selectie, waar mogelijk, van dagelijkse items met een minimale milieu-impact bij de winning of sourcing van materialen, hun fabricage, gebruik en afvoer. Ook deelt EURid de beste milieupraktijken met collega's in de sector, en vermindert de organisatie de carbon footprint door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor de volledige Milieuverklaring 2015-2017, met inbegrip van de doelstellingen en acties voor de volgende jaren, volgt u de link: http://eurid.eu/en/about-us/going-green