Datum: (1044 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Presstige Public Relations & Marketing Communicatie

Familiegeschiedenis en InternetWat doe je met familiegegevens? De tijd dat mensen die in de geschiedenis van hun familie geïnteresseerd waren de gevonden gegevens in een kaartsysteem en geboorte-, trouw- en rouwkaarten in schoenendozen bewaarden ligt al jaren achter ons. Vandaag de dag zijn er genoeg mogelijkheden om gegevens over een familie digitaal te verwerken, te bewaren en te publiceren. Daarover organiseert de interessegroep Genealogie van de Hobby Computer Club op zaterdag 26 september a.s. in Het Brandpunt in Baarn een bijeenkomst.

“Toch komen we nog steeds mensen tegen die over veel gegevens beschikken maar niet of niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de computer en internet”, zegt Cees Heystek, voorzitter van de interessegroep Genealogie van de Hobby Computer Club (HCC). “Dat weerhoudt ze er van die gegevens openbaar te maken en dat is nu juist de bedoeling van onderzoek naar de geschiedenis van je familie. Aan ons de taak hen daarbij wat op weg te helpen en ze daarbij de juiste middelen en methoden aan te reiken”, bevestigt hij. Ook mensen die zijn vastgelopen in hun onderzoek kunnen voor advies deze middag in Baarn terecht.

Aldfaer
In de eerste presentatie gaat Johan van Hassel in op het gratis Nederlandse genealogische computerprogramma Aldfaer. Zo’n 40 procent van mensen die aan stamboomonderzoek doen gebruiken dit programma. Computerprogramma’s zijn onderhevig aan veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, reden om de nieuwste versie van dit programma en vooral de diverse mogelijkheden van uitvoer (rapportage) eens nader te belichten.
Ook zal de samenwerking met MyHeritage aan de orde komen. Dit is een website waarop men de zelf gemaakte stambomen kan publiceren. Het voordeel is dat de dan nieuw ingebrachte namen (van personen) worden vergeleken met wat er al in de database van MyHeritage staat. Met 75 miljoen gebruikers over de hele wereld en 27 miljoen stambomen een niet onbelangrijke bron van informatie.
Sinds deze samenwerking zien Aldfaer-gebruikers wanneer ze hun programma opstarten nu ook een melding wanneer er in de database van MyHeritage eenzelfde naam is gevonden. Dat kan soms aanvullende informatie opleveren en zelfs nieuwe nog onbekende familieleden of familiebanden.
De spreker geeft door middel van een demonstratie een rondleiding door Aldfaer. Onder andere komen aan de orde de installatie en veel tips voor het gebruik van dit programma. Deze presentatie is bestemd voor zowel degenen die overwegen om met Aldfaer te starten als voor degenen die er al korte of langere tijd mee werken.

Geneaal
In de middag geeft Harry van Binsbergen een presentatie over het gratis Nederlandstalige programma Geneaal. Dat is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Dat kan in MS-Word, OpenOffice/LibreOffice, RTF- of PDF. Maar ook het met dit programma genereren van een eigen website behoort tot de mogelijkheden.
Verder zijn lijsten van personen en relaties te maken, en kunnen de gegevens als een zogenaamd GEDCOM-bestand worden uitgevoerd. Dit is een internationale standaard en is in te laden in andere genealogische computerprogramma’s. Handig wanneer men van programma zou willen wisselen. In dit geval behoeven de gegevens niet opnieuw te worden ingevoerd, maar kopieert men ze als het ware van het oude naar het nieuw te gebruiken programma.
Daar waar Aldfaer een relatie heeft met MyHeritage, zo heeft de nieuwe versie 9.0 van Geneaal de mogelijkheid documenten naar Genealogie Online te verzenden. Dit is een Nederlandse website waarop mensen hun stambomen kwijt kunnen en die met andere gebruikers kunnen delen.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bij-voorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 26 september a.s. in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, aanvang 11 uur, de toegang is gratis.