Samenwerking retailers resulteert in 60% CO2-reductie

Nabuurs zet nieuwe stap in uitrol GROEI-Netwerk FMCG producenten

Daar waar logistieke samenwerking onder retailers jarenlang een heikel punt leek, worden sinds begin dit jaar de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar met dezelfde wagen bevoorraad. Twee keer per week doet een LZV van PLUS beide vestigingen aan met gecombineerde vracht van verladers H.J. Heinz, Hero en SCA.    
 
Dit gebeurt binnen het kader van het zogeheten GROEI-netwerk, welke Nabuurs samen met de genoemde verladers heeft opgezet. In nauwe samenwerking met betrokken retailers wordt dit netwerk stapsgewijs uitgebouwd. PLUS is, net als groothandel Sligro en retailketen EMTÉ, al langer betrokken bij projecten van het GROEI-Netwerk; voor SPAR was dit het eerste project. 

Zelfde leverfrequentie, 60% minder CO2-uitstoot
Het gaat om twee leveringen per week, op maandag en woensdag, die met een LZV van PLUS en onder regie van Nabuurs, worden uitgevoerd. De leverfrequentie per verlader is gelijk gebleven, terwijl het totale aantal leveringen in dit project werd gereduceerd met ruim 30%. De totale CO2-uitstoot is door het initiatief met meer dan 60% teruggedrongen.
  
GROEI-Netwerk
Het GROEI-Netwerk is een initiatief van Nabuurs, ondersteund door adviesbureau Pure Birds, dat bedoeld is om logistieke netwerken van leveranciers en retailers te bundelen en zo overbodige  bewegingen te elimineren. De eerste stap hierin werd begin 2014 in samenwerking met Sligro, EMTE en PLUS gezet door synchronisatie van de afleverdagen van de betrokken leveranciers op de locaties van de deelnemende retailers. De vervolgstap was het optimaliseren van de gezamenlijke beladingsgraad, om volle wagens te kunnen leveren. De derde stap is het gecombineerd beleveren van verschillende retailers. Met het beleveren van de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar is dit project nu succesvol uitgerold.

De reden dat mede-initiatiefnemer groothandel Sligro en retailketen EMTE nu niet kon aanhaken heeft zijn oorsprong in geografische ligging. Deze locaties liggen te ver uit elkaar om succesvolle combinaties te maken. Bij SPAR Alkmaar en PLUS Midden Beemster is dit goed te doen. In de toekomst zal opgeschaald worden met andere partijen zodat meerdere locaties aan kunnen sluiten op het GROEI-Netwerk.

Reactie PLUS   
Rowell Versleijen, directeur logistiek: “De resultaten zijn ronduit super, en dat kan alleen als alle partijen hun steentje bijdragen en alle beren op de weg worden weggevaagd. Daarbij moet je altijd de hele keten in ogenschouw blijven nemen.  Een van onze doelstellingen voor 2015 is het nog verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer potentie zit in ketenbreed samenwerken en ik zie dit traject als een mooie start en voorbeeld voor anderen.”  

Reactie SPAR Nederland
Edwin Brekelmans, supply chain manager: “Een project als dit kan alleen tot stand komen als je op voorhand bereid bent er tijd en energie in te steken. Ook moet je de flexibiliteit willen opbrengen om in je eigen organisatie aanpassingen door te voeren die in dienst staan van het totale project. We tonen aan dat je door samenwerking tot kilometerreductie, CO2-reductie en uiteindelijk tot kostenreductie en efficiency in de keten kunt komen. Zeker in deze tijd, waarin retailers alert moeten zijn op kosten, is dit een prachtig resultaat.”  

Reactie FMCG-producenten
Customer logistics manager Gretta Schoonderbeek (SCA), mede namens H.J. Heinz en Hero: “Wij zijn als verladers erg enthousiast over deze volgende stap. We streven ernaar om gezamenlijk volle wagens te leveren. Dat dit nu is gelukt over twee retailers heen is uniek. Dat er bovendien gebruik wordt gemaakt van elkaars transportcapaciteit is een mooi voorbeeld van de manier waarop we samen de beschikbare middelen beter kunnen benutten. Door met de LZV van PLUS ook het distributiecentrum van SPAR te beleveren halen we fysiek een wagen van de weg.”

Reactie Nabuurs
Operationeel directeur Tjebbe Nabuurs: “Het bijzondere van het GROEI-Netwerk is dat we ons niet laten leiden door eigen belang. We creëren de beste weg voor de producten door een neutrale benadering van de totale supply chain. We verbinden op basis van gelijkwaardige samenwerking, door elkaars middelen in te zetten binnen één netwerk. Hierdoor kunnen we echt een bijdrage leveren aan een duurzamere logistiek en profiteren uiteindelijk alle deelnemers van het GROEI-Netwerk.”      

//////////////////////////////////////

Over Nabuurs
Met 21 vestigingen, 1.150 medewerkers en een jaaromzet van ruim 115 miljoen euro behoort de Nabuurs Groep tot de 15 grootste logistieke dienstverleners van Nederland. Nabuurs ontwikkelt en implementeert innovatieve supply chain concepten voor Fast Moving Consumer Goods (specialisatie Food) binnen de Benelux. Doel: de beste weg voor producten vinden, in termen van kosten, service en duurzaamheid. Nabuurs werkt onder andere voor H.J. Heinz, Hero Benelux, SCA Hygiene Products, Refresco, Danone en AB InBev. Zie ook www.nabuurs.nl.

Over PLUS Retail
PLUS Retail is met 254 supermarkten een belangrijke speler op de Nederlandse levensmiddelenmarkt. Deze organisatie van zelfstandige supermarktondernemers onderscheidt zich door haar coöperatieve structuur. Bij PLUS staan de merkwaarden Aandacht, Kwaliteit, Lokaal en Verantwoord centraal. De PLUS Retail organisatie bestaat uit het servicekantoor in Utrecht, drie regionale distributiecentra in Haaksbergen, Ittervoort en Hendrik-Ido-Ambacht en een landelijk distributiecentrum in Middenbeemster. Zie ook www.plus.nl/over-plus.

Over SPAR
Met meer dan  12.000 winkels in 30 landen en een totale winkelomzet van € 28,5 miljard is SPAR een van de grootste foodretailers ter wereld. De basis van de SPAR organisatie in Nederland wordt gevormd door ruim 260 zelfstandige SPAR winkels en 105 Attent winkels. Al deze winkels worden beleverd vanuit twee distributiecentra: DC Noord in Alkmaar en DC Zuid in Waalwijk. SPAR is eigendom van Sligro (45%), Sperwer (45%) en de lokale ondernemers.

//////////////////////////////////////

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met Tjebbe Nabuurs. Telefoon: 0485-395600. E-mail: tjebbe@nabuurs.nl.