Herken zakelijke websitebezoekerswww.marcommit.nlwww.LVTPR.comwww.lubbersdejong.nl
2496 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (6 jaar en 62 dagen geleden)
Bedrijf:

Ordina publiceert bevindingen onderzoek

 • Omvangrijk onderzoek afgerond
 • Eén case met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid
 • Geen aanwijzingen van structurele onregelmatigheden
 • Enkele gevallen van ongepast gedrag bij beperkt aantal personen
 • Gevallen hebben betrekking op periode 2005-2010
 • Integriteitsprogramma geïntensiveerd, compliance kader aangescherpt
Vandaag publiceert Ordina de bevindingen¹ van het afgeronde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. In de bevindingen van het onderzoek, uitgevoerd door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, worden acht cases beschreven. In het onderzoek zijn circa 1,5 miljoen data-items betrokken en circa 65 interviews gehouden. De data-items zijn ontsloten met behulp van forensische IT-expertise van Fox-IT. Daarnaast is de bedrijfscultuur en omgang met klanten binnen de afdeling Commercie tot heden onderzocht. Uit het onderzoek komt één case naar voren met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Verder is de Raad van Bestuur van mening dat in een aantal gevallen sprake is geweest van ongepast gedrag bij een beperkt aantal personen. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden. Niet is gebleken van een praktijk van excessief relatiebeheer, zoals dure geschenken of buitensporige evenementen. Ook zijn geen aanwijzingen aangetroffen van omkoping of ongeoorloofde afstemming met concurrenten.

Algemene bevindingen cases
In de bevindingen van het onderzoek worden acht cases beschreven, waarvan zes naar aanleiding van vragen van het programma Zembla zoals eerder uiteengezet in ons persbericht van 9 oktober 2014. Onderzoek naar de overige twee cases is geïnitieerd naar aanleiding van additionele signalen van mogelijke onregelmatigheden die in het kader van het onderzoek naar boven kwamen. Gedetailleerde informatie over de cases is terug te vinden in de aandeelhouderscirculaire.

De Raad van Bestuur betreurt het dat in één case een duidelijke aanwijzing is gevonden van een mogelijke onregelmatigheid en dat in een aantal gevallen sprake is geweest van ongepast gedrag bij een beperkt aantal personen. Met ongepast gedrag bedoelen wij gedrag dat wij niet vinden passen bij de normen en waarden van ons bedrijf.

Eén mogelijke onregelmatigheid
 • De case, waarin een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid is gevonden, betreft  een raamovereenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) uit 2009. Na voorlopige gunning van de aanbesteding aan Ordina lijkt een medewerker van de klant aan Ordina verzocht te hebben om de prijsstelling van de offerte aan te passen. Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten. Wij hebben over dit geval inmiddels contact opgenomen met het OM in haar hoedanigheid van opdrachtgever.
Overige bevindingen
 • In vier cases (driemaal bij de IND en eenmaal bij de Gemeente Rotterdam) betreft het situaties waarin contacten hebben plaatsgevonden met opdrachtgevers gedurende een aanbesteding of waarin (vertrouwelijke) informatie is of kan zijn gedeeld. Daarbij is op grond van het onderzoek niet vastgesteld dat die contacten of informatiedeling onregelmatig zijn geweest. Een aantal situaties kan wel vragen oproepen en in enkele gevallen vinden wij dat sprake is geweest van ongepast gedrag van onze (voormalige) medewerkers.
 • Een andere case, bij het ICT-bedrijf van de rechterlijke organisatie ICTRO, heeft betrekking op de verlenging van een raamovereenkomst op initiatief van de opdrachtgever. Daarbij is het de vraag of de overeenkomst op deze wijze nog verlengd had mogen worden.
 • Bij de overige twee cases (een bij Defensie en een bij het OM) lijkt geen sprake te zijn geweest van onregelmatigheden maar van reguliere informatiedeling.
De genoemde aanbestedingen en opdrachten hebben betrekking op de periode 2005 - 2010. Veel van de betrokken medewerkers, waaronder een aantal zzp'ers, zijn de afgelopen jaren bij Ordina vertrokken. Van één medewerker die nog bij Ordina werkzaam was, is inmiddels afscheid genomen. Op basis van de recente onderzoeksresultaten beraadt de Raad van Bestuur zich op disciplinaire maatregelen tegen een beperkt aantal individuen.

Informele cultuur
Ordina stelt op basis van het onderzoek vast dat de cultuur binnen de afdeling Commercie zich in die tijd kenmerkte door een ondernemende en informele gang van zaken, waarbij veel werd overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Een klein aantal personen binnen het team dat zich bezighield met overheidsopdrachtgevers vormde een subgroep, met een eigen taalgebruik en wijze van opereren. Voor hen had iedere potentiële opdracht topprioriteit. Deze subgroep presenteerde informatie intern soms interessanter dan de inhoud vermoedelijk rechtvaardigde, om zo potentiële opdrachten intern te verkopen. Het gehanteerde taalgebruik kon daarbij de situatie anders doen overkomen dan dat ze in werkelijkheid was. Deze gang van zaken is op zijn minst onhandig, ongelukkig en in enkele gevallen ongepast geweest.

De compliance-richtlijnen van Ordina boden in die periode onvoldoende richtsnoeren wat in enkele cases heeft geleid tot ongepast gedrag in de omgang met klanten en met betrekking tot het delen van vertrouwelijke informatie.

Geen structurele onregelmatigheden
Op basis van de bevindingen van het onderzoek concludeert Ordina dat er geen aanwijzingen zijn gevonden van structurele onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. Uit het onderzoek is niet gebleken van een praktijk van excessief relatiebeheer, zoals dure geschenken of buitensporige evenementen. Ook zijn geen aanwijzingen aangetroffen van omkoping of ongeoorloofde afstemming met concurrenten.

Integriteitsprogramma
De Raad van Bestuur heeft maatregelen getroffen om haar bestaand beleid en interne procedures rond integriteit en controle nadrukkelijk te intensiveren. Het integriteitsprogramma heeft drie hoofdbestanddelen:
 • aangescherpte interne gedragsrichtlijnen onder meer op het gebied van vertrouwelijke informatie, relatiebeheer en belangenverstrengeling;
 • vergroten van bewustwording op het gebied van compliance, integriteit en transparantie zoals specifieke trainingen en Dilemma's & Vragen-bijeenkomsten om in dialoog een open cultuur te creëren; en
 • compliance als integraal onderdeel van het werkproces zoals het 'vier-ogenprincipe' bij aanbestedingen of offertes en aandacht voor individuele verantwoordelijkheid voor naleving van regels en afspraken.
Stépan Breedveld, CEO Ordina: "Wij staan voor Ordina als een integer bedrijf en veroordelen elke vorm van ongepast gedrag. Wij beseffen dat de bevindingen impact hebben op onze klanten, medewerkers en aandeelhouders. Al onze stakeholders moeten blind op ons kunnen vertrouwen. Terecht verwachten zij dat wij de hoogste standaarden hanteren in de beoordeling van gewenst en ongewenst handelen. Wij hebben de ambitie gesteld om onszelf positief te onderscheiden op het gebied van integriteit, compliance en transparantie. Ons integriteitsprogramma vervult daarin een cruciale rol."

¹Een uitvoerige aandeelhouderscirculaire met de bevindingen van de Raad van Bestuur van Ordina naar aanleiding van het onderzoek van De Brauw Blackstone Westbroek is beschikbaar op de website van Ordina.

# # #

OVER ORDINA
Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met ruim 2900 medewerkers. Wij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen voor organisaties bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen écht verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door samen met onze klanten duurzaam te innoveren.

Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2013 behaalde Ordina een omzet van EUR 377 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.com.

Voor meer informatie:
Media:
Jeroen Hellenberg, directeur Communicatie
Tel: +31(0)306638557
jeroen.hellenberg@ordina.nl
www.ordina.com
Laatste van Ordina  
Resultaten derde kwartaal 2019 Ordina N.V.

Ordina Massive Open Online Course DevOps groot succes

Resultaten eerste kwartaal 2016 Ordina N.V.; Verbeterd resultaat
Geplaatst:
Verstreken tijd: 6 jaar en 62 dagen
Ordina contact  

Logo Ordina

  +31(0)30 663 7000
  info@ordina.nl
  www.ordina.nl
Ordina sociaal  


Ordina tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo Intergrid
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo Pegamento
Logo QuandaGo
Logo Humanwave B.V.
Logo RockingRobots
Logo Distology Nederland B.V.
Logo Signet
Logo SRC System Integrators BV
Logo Relined Fiber Network
Logo Salure
Logo Hyarchis
Logo Enable-U
Logo Fullstaq B.V.
Logo Nalanda Technology
Logo MCS B.V.
Logo Yenlo
Logo MCS B.V.
Logo SCOS Software bv
Logo Kannegieter
Logo MCS B.V.
Logo Boys with Brains
Logo MCS B.V.
Logo MCS B.V.
Logo MCS B.V.
Logo SCOS Software bv
Logo Techone B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Eaton
Logo ilionx
Logo Schneider Electric
Logo USoft
Logo Diamanti
Logo Extreme Networks
Logo Extreme Networks
Logo Ivanti
Logo Workfront
Logo Descartes
Logo Flanderijn
Logo Online Academy
Logo Red Hat, Inc.
Logo XpertHR
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 89806 persberichten
- 5832 bedrijfsprofielen
- 61 PR-bureauprofielen
- 9144 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
Herken zakelijke websitebezoekerswww.marcommit.nlwww.LVTPR.comwww.lubbersdejong.nl