Datum: (1292 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

Homerton University Hospital NHS Foundation Trust gebruikt HealthShare voor integratie met informatie van kinderbescherming in EngelandETON, Verenigd Koninkrijk, December 2014 – InterSystems, wereldwijd marktleider in software voor connected care, leverde aan Homerton University Hospital NHS Foundation Trust InterSystems HealthShare®. Dit platform vormt de basis van een omvangrijk zorginformatiesysteem, dat recent operationeel in gebruik is genomen. Daarmee zal het ziekenhuis een nieuw nationaal project ondersteunen voor het delen van informatie tussen zorgverleners en instanties voor de kinderbescherming. Het project  Child Protection-Information Sharing (CP-IS) moet ervoor zorgen dat zorgverleners in de eerste- en tweedelijnszorg, waar door kinderen ongepland een beroep op wordt gedaan, niet medische informatie  van deze  kwetsbare patiëntengroep kunnen raadplegen.

CP-IS is een belangrijk initiatief van de National Health Service (NHS) in Engeland en het Health and Social Care Information Centre (HSCIC). Tot de Instanties, die op ad hoc basis met kinderen te maken kunnen krijgen, behoren: lokale  jeugdzorginstanties; eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen; eerste hulp posten; ambulancediensten;  huisartsenposten  en instellingen voor verloskunde en kraamzorg.

Het nationale system registreert de details van de bezoeken van de kinderen, die vallen onder een beschermingsplan of een voogdijregeling, aan één of meer van bovengenoemde instellingen. Alleen NHS-medewerkers, betrokken bij de zorgverlening  aan een bepaald kind, hebben toegang tot diens niet medische gegevens. De toegang verloopt via beveiligde elektronische weg  volgens een strak protocol, dat voorschrijft wie inzage heeft in de aanwezigheid van bepaalde informatie.  

De landelijke uitrol van het CP-IS project zal volgens plan in 2018 zijn voltooid.  Dan zal het systeem 1,230 NHS contacten omvatten en 152 aanspreekpunten van lokale autoriteiten, die zich bezighouden met de bescherming van kwetsbare kinderen in Engeland.

Homerton is de eerste aanbieder van NHS-zorg die aan de slag gaat met de real-time toegang tot het nationale CP-IS register. De informatie uit het informatiesystem van de kinderbescherming wordt via beveiligde lijnen vanuit de IT-systemen van lokale autoriteiten naar het centrale schakelpunt van NHS gestuurd. InterSystems HealthShare wordt in Homerton gebruikt om toegang tot het schakelpunt te krijgen en de CP-IS data te integreren in het werkproces met de berichten, die zorgverleners informeren wanneer zij met kinderen uit het beschermingsprogramma van doen hebben. 

InterSystems HealthShare is een platform, dat de techniek faciliteert waarmee zorginformatie conform de gangbare standaardprotocollen wordt uitgewisseld. Voor de schakelfunctie omvat het platform een zogeheten Spine Mini Services Provider (SMSP) met toegang tot de demografische informatie uit de NHS Personal Demographics Service. In lijn met de implementatie van het proefproject bij Homerton, is de HealthShare SMSP nu uitgebreid met de toegangsfunctionaliteit tot CP-IS. 

HealthShare SMSP is de eerste op de markt verkrijgbare oplossing, die alle stappen van het HSCIC Common Assurance Process (CAP) voor toegang tot CP-IS ondersteunt. De medewerkers van de administratieve organisatie achter de Homerton Stichting hebben daarbij nauw samengewerkt met InterSystems zodat de controle op de processen en de informatie voldoet aan de strenge eisen van toegang tot gevoelige persoonsgebonden gegevens en het gebruik daarvan binnen het uitvoeringsorgaan. 

Homerton selecteerde  InterSystems HealthShare aan de hand van een grondige evaluatie van diverse opties voor toegang tot het CP-IS systeem. HSCIC biedt een webgebaseerde oplossing, waarmee  behandelaars toegang hebben tot de centraal opgeslagen CP-IS informatie van een bepaalde patiënt. Bij het stichtingsbureau gaf men de voorkeur aan de mogelijkheid om CP-IS data op lokaal niveau binnen te halen en te integreren met de informatieprocessen van de eigen operationele systemen. Die werkwijze is minder kostbaar en neemt minder tijd in beslag dan wanneer voor elke individuele IT-applicatie een CP-IS koppeling moet worden ontwikkeld en gevalideerd. 

HealthShare SMSP biedt nu een enkelvoudige, gecertificeerde toegang tot CP-IS data. De implementatie van deze nieuwe dienst verliep vlot zonder onderbreking van de operationele processen en zonder aanvullende scholing van het medisch personeel.  Wanneer een gebruiker de basis demografische gegevens van een kind oproept in een locaal informatiesysteem, wordt automatisch de CP-IS informatie weergegeven.

Volgens Steve Ouko, manager systeemintegratie bij  Homerton University NHS Foundation Trust is zijn organisatie overtuigd van de waarde van de data in het CP-IS project en nemen ze graag het voortouw in de nationale uitrol van het informatiesysteem.” InterSystems HealthShare zorgde ervoor dat ons eigen IT-team in de gelegenheid was om samen met de HSCIC een toepassing te ontwikkelen en te implementeren, die zorgverleners  de vereiste functionaliteit biedt en tegelijkertijd onze regiefunctie waarborgt.” 

Steve Garrington, Vice President, International, InterSystems, vult aan: “InterSystems is verheugd over de keuze van HealthShare door Homerton al het strategische platform voor interoperabiliteit voor het implementeren van het Child Protection-Information Sharing project. We hopen dat veel organisaties Homerton volgen in dit belangrijke nationale initiatief voor het beschermen van kwetsbare kinderen in het Verenigd Koninkrijk.” 

Meer information over  InterSystems HealthShare en de Spine Mini Services Provider (SMSP) oplossing voor  HSCIC CP-IS, is te vinden onder  Ukmarketing@InterSystems.com.