Ezwim voor derde jaar op rij opgenomen in Main Software 50

(Engelse  versie onderaan - English version below)

Ezwim, de wereldwijde leider in Telecom Expense Management (TEM) technologie, is voor het derde jaar op rij opgenomen in de Main Software 50. Omzetgroei, kwaliteit en mate van internationalisatie zijn de belangrijkste criteria voor vermelding op deze lijst.

Ezwim heeft zich in 2014 gericht op het ontwikkelingen van marktconforme en innovative producten en diensten. Ezwim rTEM+, GIP en Lean Telecom Management zijn hier goede voorbeelden van. Tevens heeft Ezwim haar footprint in het buitenland verder uitgebreid. Inmiddels wordt de Ezwim applicatie in meer dan 45 landen gebruikt.

“We zijn trots dat wij wederom in deze lijst zijn opgenomen. Wij hebben goed naar de markt gekeken en geluisterd naar de wensen van onze klanten om blijvende waarde te creeren op het gebied van Telecom Expense Management” zegt Bram Cool, CEO van Ezwim. “Niet alleen onze klanten zijn belangrijk voor ons, ook onze partners. De afgelopen maanden hebben wij met hen gesproken over hun wensen en hoe zij hun werk kunnen verbeteren. Wij blijven producten lanceren die onze partners helpen succesvol te zijn.”

Over Main Software 50
Main Software 50 (http://mainsoftware50.com/) is een jaarlijkse ranking van de meest succesvolle onafhankelijke Nederlandse software bedrijven. Net als in voorgaande jaren is het doel van de Main Software 50 om meer zichtbaarheid te geven aan de 50 meest succesvolle Nederlandse software bedrijven en om de software sector als geheel een duidelijker profiel te geven.

De ICT industrie is een voor Nederland zeer belangrijke sector met een jaarlijkse omzet van ongeveer EUR 34 miljard (2013: 5.6% BNP), gerealiseerd door 25.000 ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan 265.000 mensen (Nederland ICT, 2014).

Main Software 50 is een initiatief van Main Capital Partners, een ervaren fondsmanager met een dedicated focus op de software industrie.

Over  Ezwim
Ezwim (www.ezwim.com) is wereldwijd marktleider op het gebied van TEM-Technologie. Ezwim biedt een uitgebreid portfolio van Telecom Expense Management applicaties via het internet (Software as a Service). Met haar TEM applicaties ondersteunt Ezwim bedrijven om telecomkosten volledig inzichtelijk te maken, te verlagen en de efficiency van bijbehorende processen te vergroten. Het betrekken van medewerkers en vergaande selfservice opties zijn onderscheidende factoren voor Ezwim. Het flexibele karakter van de bewezen Ezwim technologie maakt het uitermate geschikt voor alle typen bedrijven; groot, klein, nationaal en internationaal. Sinds 2001 werkt Ezwim met tevreden klanten over de hele wereld.

Voor meer informatie:
Ezwim
Bram Cool, CEO
Mobile: +31 619781727
Office: +31 88 8884300
Email: bcool@ezwim.com
Ezwim headquarters:
Science Park 404
1098 XH Amsterdam
The Netherlands
www.ezwim.com

Gerelateerd persbericht:  Persbericht Main Software 50(English version - Engelse versie)

Ezwim: Third consecutive listing in Main Software 50 

Ezwim, the global leader in Telecom Expense Management (TEM) technology, has been listed in the Main Software 50, for the third year in row. Inclusion is awarded for outstanding revenue growth, quality and level of internationalization.

In 2014 Ezwim has focused on the development of market-based and innovative products and services, such as Ezwim RTEM +, GIP and Lean Telecom Management. Ezwim has also expanded its footprint abroad. The Ezwim application is now being used in over 45 countries worldwide.

"We are proud to be on this list once again. We have looked closely at the market and have listened to the wishes of our customers to delivery lasting value in de Telecom Expense Mangement field" says Bram Cool, CEO of Ezwim. "Not only are our customers important to us, but also our partners. In recent months, we have talked with them about their needs and how they can improve their work. Soon, we will launch a product that will help them realize this. "

About Main Software 50
Main Software 50 (http://mainsoftware50.com/) is an annual ranking of the most successful independent Dutch software companies. Just as with previous editions, this 2014 Main Software 50 edition will provide more visibility to the 50 most successful Dutch software companies and moreover to the software industry as a whole.

The ICT industry is a key sector for the Netherlands with an annual turnover of approximately EUR 34 million (2013: 5.6% of GBP), realized by 25,000 companies that provide employment to 265,000 people (Nederland ICT, 2014).

Main Software 50 is an initiative of Main Capital Partners, an experienced fund manager with a dedicated focus on the software industry.

About Ezwim
Ezwim (www.ezwim.com) is global leader in TEM technology. Ezwim offers a comprehensive portfolio of Telecom Expense Management applications over the Internet (Software as a Service). With its TEM applications Ezwim helps companies, carriers, and TEM firms make their telecom costs fully transparent, to reduce these costs and increase efficiency of related processes. Involving employees and extensive self-service options are distinguishing factors of Ezwim. The flexible nature of the proven Ezwim technology makes it easy to work with for all types of businesses; large, small, nationally and internationally. Since 2001, Ezwim has satisfied customers all over the world.

For more information:
Ezwim
Bram Cool, CEO
Mobile: +31 619781727
Office: +31 88 8884300
Email: bcool@ezwim.com
Ezwim headquarters:
Science Park 404
1098 XH Amsterdam
The Netherlands
www.ezwim.com

Related Press Release (Dutch only): Persbericht Main Software 50