Datum: (1385 dagen oud)
Bedrijf:
PR: ItsaRep

DBMS-markt wordt aangevoerd door MicrosoftBreda, 6 oktober 2014 – Uit analyse van Computer Profile blijkt dat de Nederlandse zakelijke markt voor DBMS-software een beperkt aantal aanbieders heeft. Slechts vijf leveranciers, namelijk Microsoft, Oracle, IBM, Progress en SAP/Sybase, hebben een gebruikersgroep die groter is dan 1 procent van de bedrijfsvestigingen. De meest voorkomende DBMS-toepassing is Microsoft SQL Server (67%). Dit blijkt uit de analyse van ruim 5.500 interviews over het gebruik van DBMS-oplossingen, met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers.

Binnen alle vier de onderscheiden marktsegmenten vormen de Microsoft-oplossingen de grootste groep. Ongeveer de helft van de installed base van Microsoft is SQL Server 2008, iets minder dan een derde is SQL Server 2005 en ongeveer 10 procent SQL Server 2012. DBMS-oplossingen van Oracle zijn binnen de vier marktsegmenten telkens de nummer twee meest voorkomende systemen. Voor de oplossingen van Oracle geldt dat circa een kwart een MySQL-installatie is.Trendlijn afgelopen vier jaar
Uit de penetratieontwikkeling van de afgelopen jaren wordt de sterke positie van Microsoft nog duidelijker. In 2010 gaf 61 procent van de bedrijfsvestigingen aan 1 of meerdere SQL Server-systemen te gebruiken. Medio 2014 is dit percentage 74 procent. In 2006 gaf 20 procent aan een Oracle DBMS te gebruiken. Dit aandeel is in de daarop volgende jaren stabiel gebleven, maar met de overname van MySQL heeft Oracle een groter aandeel weten te vergaren. De stijging naar de huidige 33 procent is dan ook voor een belangrijk deel te wijten aan MySQL. Voor zowel IBM, Progress als SAP/Sybase zijn er vooralsnog nauwelijks veranderingen waar te nemen in het percentage vestigingen dat gebruikmaakt van hun databasesystemen.Locatie van de DBMS-oplossing
Steeds vaker zien we dat bedrijven er voor kiezen om software niet langer op de eigen locatie te laten draaien, maar om dit onder te brengen op een externe locatie. Voor de gebruikte DBMS-oplossingen heeft Computer Profile onderzocht of deze toepassing op de eigen locatie draait, op een andere locatie maar wel binnen de eigen organisatie (hoofdkantoor/centraal datacenter) of dat hiervoor gebruik wordt gemaakt van een datacenter van een externe dienstverlener. Hieruit blijkt dat 54 procent van de DBMS-oplossingen nog altijd op de eigen locatie draait. Ten opzichte van 2013 is dit een daling van 6 procent. Voor circa 30 procent van de DBMS-systemen geldt dat ze binnen de eigen organisatie draaien, maar wel op een andere locatie en 16 procent van de toepassingen draait binnen de omgeving van een externe dienstverlener, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar.-----------------

Noot voor de redactie:
Bijschriften bij afbeeldingen:
Figuur 1: Installed base DBMS-oplossingen per segment
Figuur 2: Ontwikkeling penetratie DBMS
Figuur 3: Locatie van de DBMS-oplossing

Over Computer Profile
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
035-5822730
computerprofile@marcommit.nl
Tags