Axira kiest voor planningssoftware van Intus

Axira, samenwerkingsverband tussen Ambulance Oost, Ambulancezorg Fryslân, Ambulancezorg Limburg-Noord, GGD Zuid Limburg, RAV IJsselland, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en UMCG Ambulancezorg, heeft na een uitgebreid selectietraject gekozen voor de personeelsplanningsoplossing van Intus.

Selectietraject
In 2012 zijn de eerste leden van Axira gestart met het selectietraject. In 2013 groeide de scope van het traject tot alle leden van Axira. Er werd gezocht naar een flexibele leverancier die kan meegroeien met de wensen en ambities van Axira. Ook werd veel belang gehecht aan functionaliteit waarmee de planner op een intelligente manier wordt ondersteund in zijn werk. Tenslotte was het vergroten van de invloed van de medewerkers op hun rooster een belangrijke overweging.

Na een uitgebreid selectietraject, met als doel een nieuwe integrale planningsoplossing te selecteren voor alle ambulancevoorzieningen, heeft Axira gekozen voor de oplossing van Intus.

mevrouw A.J. van Tilborgh over de keuze: “De reden dat wij gekozen hebben voor Intus, is dat zij te boek staat als een dynamische en innovatieve leverancier. Verder beschikt Intus over een Nederlandstalig ontwikkelteam dat bereid is om het product op de wensen van Axira af te stemmen”.

Zelfregie
Zelfregie bij medewerkers neemt een belangrijke plaats in binnen de visie van Intus op personeelsplanning. Ook de leden van Axira hechten hier veel waarde aan. Er is dus sprake van een gedeelde visie, dit vormt een solide basis voor een succesvolle samenwerking.

Axira en Intus zullen binnenkort starten met de implementatie van het systeem. De komende tijd zal het systeem uitgerold worden over de verschillende ambulancevoorzieningen in heel Nederland.

Axira
Axira is een landelijke coöperatie van en voor zelfstandige regionale organisaties voor ambulancezorg. Axira staat voor vernieuwing, kwaliteit, efficiency en continuïteit. Alle Axira leden werken dagelijks aan de verbindende doelstelling: het leveren van de beste, de meest uitgebreide en(kosten)efficiënte ambulancezorg.

Intus
Intus Planning is een personeelsplanningsoplossing, die uitgaat van de  eigen regie en eigen kracht van zorgmedewerkers. Dit vanuit de overtuiging dat regie over werk en privé leidt tot meer werkplezier en zo bijdraagt aan leefplezier van cliënten en een gezonde en flexibele bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot innovatieve webgebaseerde producten voor personeelsplanning, waarin een grote mate van zelfregie mogelijk is.

Intus is actief binnen verschillende branches, waaronder de gezondheidszorg met klanten in de V&V, thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg en ambulancevoorzieningen.Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Intus
Anjo Schaafsma, a.schaafsma@intus.nl , tel. 030 – 82 00 315

Afbeelding: RAV IJsselland nachtopname.