Zorggroep Elde kiest voor Intus Planning

Zorggroep Elde, uitgeroepen tot één van de koplopers in de zorg in Nederland, gaat haar volledige personeelsplanning optimaliseren met Intus. Zorggroep Elde kiest voor Intus vanwege de geïntegreerde mogelijkheden voor zelfroosteren, dienstroosterplanning en flexpool en vanwege de technische voorsprong van Intus.

Zelfregie voor medewerkers
“Zorggroep Elde hecht groot belang aan het feit dat werknemers een actieve rol kunnen hebben in het vinden van een balans tussen werk en privé. Dit belang wordt ook onderstreept in de cao voor verpleging- en verzorgingshuizen, waarin cao partners toezeggen om pilots met zelfroosteren te starten. De Ondernemingsraad van Zorggroep Elde heeft zich achter dit standpunt geschaard en heeft gevraagd om met zelfroosteren binnen Zorggroep Elde te starten. We hebben er daarom voor gekozen om organisatiebreed Intus Planning te gaan gebruiken. We zijn gestart met enkele pilotafdelingen en in de loop van 2014 gaan alle medewerkers plannen met de zelfroostermodule”  aldus locatiedirecteur Ruud Broeksteeg.

Intus Planning onderscheidt zich op een zeer positieve manier in gebruikersgemak. Ruud Broeksteeg: “Het pakket is erg eenvoudig te gebruiken door medewerkers, ook door mensen die geen of weinig computerervaring hebben. De beschikbaarheid van een app en daardoor het kunnen gebruiken van het pakket op een iPad of mobiele telefoon spreekt de jonge medewerkers bijzonder aan. In het proces van zelfroosteren wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de medewerker en het team. Ook dit principe spreekt Zorggroep Elde bijzonder aan. Wij kiezen in de vastgestelde leiderschapsstijl voor (duidelijk omlijnde) verantwoordelijkheden voor de medewerker.”

Zorggroep Elde
Zorggroep Elde is met name actief in de ouderenzorg en biedt wonen met zorg en tal van andere zorgvormen. De zorggroep bestaat uit acht woon-zorgcentra, een gecombineerd centrumverpleeghuis en thuiszorg voor zorgvragers van alle leeftijden. Ruim 1200 medewerkers staan ten diensten van een groot aantal cliënten in een ruim gebied in en rondom Boxtel. Met hoge rapportcijfers uit tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers is Zorggroep Elde in 2012 voor de 2e maal op een rij uitgeroepen tot één van de koplopers in de zorg in Nederland.

Intus
Intus Planning gaat uit van de  eigen regie en eigen kracht van zorgmedewerkers. Dit vanuit de overtuiging dat regie over werk en privé leidt tot meer werkplezier en zo bijdraagt aan leefplezier van cliënten en een gezonde en flexibele bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot innovatieve webgebaseerde producten voor personeelsplanning, waarin een grote mate van zelfregie mogelijk is.

Binnen de gezondheidszorg is Intus actief in de V&V, thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ en gehandicaptenzorg. Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zorggroep Elde, Ruby van der Sande, r.van.der.sande@zge.nl, tel. 0411 – 63 42 44

Of met Intus, Anjo Schaafsma, a.schaafsma@intus.nl , tel. 030 – 82 00 315

Bijlage: Afbeelding locatie van Zorggroep Elde.