Gemiddelde (€) donatie op dieptepunt

Zeeland, 13 januari 2014. Uit doorlopend onderzoek van Stichting GeefGratis blijkt dat het gemiddelde online donatiebedrag aan goede doelen in 2013 op het laagste niveau is uitgekomen sinds de meting van het online geefgedrag in 2006 werd gestart. Het gemiddelde online donatiebedrag aan goede doelen lag in 2013 op €42,19.

Ondanks de crisis blijven Nederlanders vrijgevig en wordt er vaker dan voorheen online gedoneerd maar gemiddeld per donatie is er dus een nieuw dieptepunt in euro’s bereikt. Dit dieptepunt is voornamelijk toe te schrijven aan de kredietcrisis. Eerder gaf VU-hoogleraar Theo Schuyt het als volgt aan: "De economische crisis duurt al langer, maar de effecten op het geefgedrag worden nu pas duidelijk".

Wie is vrijgeviger? - trend online geefgedrag man vs. vrouw -

Voor zowel vrouwen als mannen geldt dat het gemiddelde donatiebedrag op het laagste niveau is uitgekomen sinds de meting in 2006 werd gestart. Maar wie is in de strijd der seksen nu vrijgeviger, de man of de vrouw?

Mannen blijken in vergelijking tot vrouwen in absolute donatiebedragen online meer te doneren aan goede doelen. Het jaar 2013 is hier geen uitzondering op. Mannen gaven in 2013 gemiddeld per donatie €55,24 en vrouwen €34,75. Uit voorgaande blijkt dat mannen in absolute donatiebedragen vrijgeviger zijn dan vrouwen.Vrouwen geven echter in absolute aantallen vaker en dus sneller aan goede doelen in vergelijking tot mannen. In 2013 werd in totaal 12.899x online gedoneerd door vrouwen en 9.476x door mannen. Vrouwen zijn hierdoor op hun beurt vrijgeviger dan mannen. De geef indexcijfers zijn hierdoor op twee manieren te interpreteren en er kan niet duidelijk aangegeven worden of de man of de vrouw in de strijd der seksen het meest vrijgevig is.

Verantwoording cijfers online geefgedrag

Het geef indexcijfer man vs. vrouw is gebaseerd op meer dan 125.000+ online donaties tussen 2006 en 2013 aan meer dan 3.000 goede doelen in Nederland en betreft dus de feitelijke online geldtransacties via bijvoorbeeld iDEAL, PayPal, creditcard, etc. Dit onderzoek is gebaseerd op feiten (transacties) en is niet opgesteld op basis van een telefonisch onderzoek via een enquête waarbij er een schatting gemaakt wordt op basis van een representatieve groep mensen.

Het gehele geef indexcijfer onderzoek met alle cijfers en grafieken sinds 2006 is in te zien en te downloaden via de website van Stichting GeefGratis, zie: www.geefgratis.nl/images/geefgedrag/geefgratis_geef_indexcijfers_2013.pdf.

Over Stichting GeefGratis
Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en biedt gratis te gebruiken internet diensten aan goede doelen in Nederland en is een particulier initiatief. Stichting GeefGratis heeft als non-profit geen winstoogmerk. Gezamenlijk hebben alle donaties via de donatiemodule van GeefGratis begin 2014 een waarde van meer dan 7+ miljoen euro bereikt en is er 125.000+ keer online gedoneerd (inclusief anonieme donaties waarbij het geslacht niet bekend is). Stichting GeefGratis presenteert ieder jaar het geef indexcijfer man vs. vrouw. Het volgende en volledige rapport "geef indexcijfer 2014 man vs. vrouw" zal in 2015 verschijnen.

------------------------------------------------------------------------------------------
*** EINDE PERSBERICHT ***
------------------------------------------------------------------------------------------

NOOT VOOR REDACTIE:

Voor verdere informatie, of een interview kunt u contact opnemen met:

Marko van Bergen
Voorzitter Stichting GeefGratis
E-mail: marko@geefgratis.nl
Telefoon: +31 6 5534 40 69

Stichting GeefGratis
Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland (N.Br.)

Internet: www.geefgratis.nl | www.geef.nl
E-mail: marko@geefgratis.nl