Zorgon en drie ziekenhuizen ontwikkelden platform voor beter informatiebeheer

Rotterdam, 12 december 2013 Zorgon ontwikkelde samen met Zorgcombinatie Noorderboog en twee andere ziekenhuizen een online platform ter vereenvoudiging en professionalisering van het informatiebeheer binnen zorginstellingen.

Het platform, Zorgon Supportbook, vormt de verbindende schakel tussen instellingen die gebruik maken van eenzelfde informatiesysteem. Op het platform wisselen de aangesloten partijen op gestructureerde wijze kennis, ervaring, inzichten en best practises rondom de beheercyclus van het informatiesysteem eenvoudig met elkaar uit. Daarnaast biedt de applicatie functionaliteiten die de verschillende beheerprocessen naar een hoger niveau tillen.

De kracht van Zorgon Supportbook
“Via Zorgon Supportbook staan de applicatiebeheerders van de verschillende instellingen rechtstreeks met elkaar in verbinding”, stelt Janine de Graaf-Klunder, hoofd Bedrijfsinformatie Ziekenhuiszorg van Zorgcombinatie Noorderboog. “Belangrijke informatie over incidenten en workarounds, maar ook nieuwe testresultaten, tips en trucs worden nu snel en efficiënt met elkaar gedeeld. Daar heeft iedereen profijt van en het helpt bij het voorkomen van dubbele analyses. De applicatie sluit naadloos aan op de verschillende beheerprocessen. Informatie wordt hierdoor veel bruikbaarder en toegankelijker dan wanneer er onderling gecommuniceerd wordt via e-mail of via minder gestructureerde systemen, zoals discussiegroepen of fora.”

De Graaf-Klunder roept collega-instellingen op om het initiatief te beoordelen op bruikbaarheid en toepasbaarheid. “Als efficiëntie, doelmatigheid en werkplezier belangrijk zijn, is Zorgon Supportbook daadwerkelijk een support. Hier helpen we elkaar als instellingen verder mee.”

Bereiken van kwaliteit en efficiency
Bas van Dijk, directeur van Zorgon, ziet veel kansen en mogelijkheden om het beheer van informatiesystemen binnen de instellingen goedkoper, slimmer en zelfs leuker te maken. “We werken voor diverse instellingen in geheel Nederland. Het is soms verbazingwekkend dat waardevolle ervaringen, kennis en inzichten waarover instellingen beschikken, andere zorginstellingen niet of nauwelijks bereiken. Dat is zonde. Met de grote homogene gebruikersgroepen die de zorgmarkt rijk is, kunnen we elkaar nog veel meer helpen bij het bereiken van kwaliteit en efficiency.”

Zorgon positioneert de toepassing als een praktische tool voor professionalisering, samenwerking en risicobeheersing in het informatiebeheer van landelijk gebruikte zorginformatiesystemen.

Per januari 2014 wordt het platform opengesteld voor ziekenhuizen die gebruik maken van het ZIS/ EPD van ChipSoft. Parallel hieraan worden implementaties van Zorgon Supportbook onderzocht voor andere veelgebruikte informatiesystemen als USER, Klinicom, Cura, iSOFT of EPIC, die mogelijk later in de tijd zullen volgen.

###

Over Zorgcombinatie Noorderboog
Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. De kracht van Noorderboog is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes. Zorgcombinatie Noorderboog omvat het Diaconessenhuis, vier verpleeghuislocaties en drie verzorgingshuislocaties in de regio’s Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Met ongeveer 2.600 medewerkers staan we voor betrokken, betrouwbare en deskundige zorg- en dienstverlening aan cliënten en patiënten.

Over Zorgon
Zorgon ondersteunt vanuit haar uitgebreide kennis van de zorgprocessen en de bijbehorende wet- en regelgeving zorginstellingen bij de implementatie en doorontwikkeling van hun organisatie- en informatiesystemen. Zorgon zorgt voor professionele oplossingen aan de hand van onze grondige kennis op het gebied van bedrijfskunde en ICT, uitgebreide kennis en ervaring met de financieringssystematiek in de zorg, en kennis van het Ziekenhuis Informatie Systeem / Elektronische Patiënten Dossier, in het bijzonder van ChipSoft EZIS.

Meer Informatie:
Explainer-video over Zorgon Supportbook
http://zorgon.nl/blog/nieuw-zorgon-supportbook/

Contactpersonen
Bas van Dijk, directeur Zorgon
06-27054087
bas@zorgon.nl

Janine de Graaf-Klunder
Hoofd Bedrijfsinformatie Ziekenhuiszorg
Diaconessenhuis Meppel / Stichting Zorgcombinatie Noorderboog
0522-233323
degraaf@noorderboog.nl