Datum: (1731 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

Partners HealthCare kiest voor InterSystems platform voor coördinatie van zorgprocessen

HealthShare® integreert klinische en financiële informatiesystemenBOSTON, oktober 2013 - InterSystems, wereldwijd toonaangevend in IT-oplossingen voor de zorg,  ziet haar product InterSystems HealthShare geselecteerd worden door Partners HealthCare als een bedrijfsbreed platform voor het op elkaar afstemmen van uiteenlopende IT-zorgprocessen. Ook in de Amerikaanse zorgsector is integratie van zorgapplicaties van strategisch belang.  Partners Healthcare is een zorginformatiesysteem, geïnitieerd  door twee vooraanstaande academische zorgcentra in de Verenigde Staten: Brigham and Women’s Hospital en Massachusetts General Hospital.  Daarnaast omvat het systeem een netwerk, gevormd door  reguliere ziekenhuizen, special klinieken, zorgcentra, huisartsenposten en andere zorgverleners . Partners is als non-profit organisatie één van de toonaangevende biomedische onderzoekinstellingen in de Verenigde Staten en tevens een onderwijsinstituut, gelieerd aan de Harvard Medical School. Meer informatie is te vinden onder  http://www.partners.org.

De gevanceerde software technologie van InterSystems gaat verschillende bestaande integratie oplossingen vervangen en stelt de verschillende gebruikers van Partners HealthCare in staat om hun financiële en klinische informatiesystemen te bundelen. Het doel is om te komen tot één platform, waarin per patiënt overzichtelijk en toegankelijk alle relevante informatie is opgenomen in een zogeheten ’electronic health record’ (EHR).

In juli 2012, kondigde Partners HealthCare de implementatie aan van een EHR gebaseerd informatiesysteem bij alle op het partnernetwerk aangesloten zorgverleners in 2017. Dit strategische initiatief, aangeduid als Partners eCare, is in zijn soort  het meest omvangrijk van alle tot nu toe binnen Partners HealthCare uitgevoerde programma’s. Cruciaal voor de innovatiekracht van het samenwerkingsverband is het herontwerpen van een model voor  patiëntenzorg, het inrichten van geavanceerde zorgvoorzieningen voor grote bevolkingsgroepen en ervoor zorgen dat mensen zich medische hulp kunnen veroorloven. Daarnaast wordt er naar gestreefd om de beleving van de zorg bij de patiënten te verbeteren en vooral ook de mantelzorg te versterken die vanuit een gezin of woongemeenschap aan een patiënt kan worden geleverd.

De InterSystems technologie moet ervoor zorgen dat de informatiestroom ongehinderd langs alle bij de zorgverlening betrokken schakels verloopt volgens het Partners eCare principe van één patient, één dossier, één team van behandelaars en één diagnose en behandelverslag . Administratieve en medische informatie, afkomstig van derde partijen komen samen in één dossier, waardoor de coördinatie van zorgverlening mogelijk is, onnodige onderzoeken zijn te vermijden en de kwaliteit van de zorg en de kosten beter in balans zijn te brengen. 

InterSystems is gekozen vanwege de bewezen technologie van de database en de integratie oplossing. InterSystems Caché en InterSystems Ensemble  worden nu reeds binnen het Partners HealthCare netwerk toegepast als achterliggende technologie van honderden applicaties die duizenden ziekenhuismedewerkers dagelijks gebruiken.

”Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten in de hand te houden zullen we in de zorg de processen beter op elkaar af moeten stemmen en meer moeten standaardiseren. Met een lappendeken van losstaande informatiesystemen is dat niet mogelijk,” zegt Steven Flammini, Chief Technology Officer, Partners HealthCare. “Doordat ze al intensief samenwerken met onze EHR leverancier Epic Systems heb ik er alle vertrouwen in dat we met InterSystems ons doel gaan bereiken.”

“ Zowel patienten als de op ons network aangesloten zorgverleners hebben er belang bij dat wij de cycli van economische en medische informatieverwerking  integreren,” zegt John Pappas, Associate Director van Clinical Systems Integration bij Partners HealthCare. “Wanneer de patiënten de uiteenlopende dienstverlening  onder de Partners paraplu ondergaan, zijn ze verzekerd van een enkelvoudig en volledig samengesteld dossier dat hen overal volgt en dus de consistente verklaringen bevat van de betrokken zorgverleners.”

“Interoperabiliteit is van strategische waarde binnen het Partners eCare initiatief.  Wij werken al tientallen jaren samen met het zorgnetwerk bij elk traject, gericht op het verbeteren van de resultaten en het beheersen van de zorgkosten. Die samenwerking zetten we voort bij hun keuze voor HealthShare, waardoor de organisatie een holistische kijk krijgt op zowel individuele patiënten als op groepen van patiënten binnen het gehele netwerk,”  aldus Paul Grabscheid, Vice President Strategic Planning bij InterSystems. 

InterSystems
InterSystems Corporation is wereldwijd marktleider in de levering van software voor innoverende processen in de zorg. Het hoofd­kantoor van de onderneming staat in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vesti­gingen in 25 landen. InterSystems HealthShare is een strategisch platform voor informatiesystemen in de gezondheidszorg.  Het staat organisaties toe gegevens over patiënten te vergaren en te delen. De oplossing voorziet tevens in de functionaliteit voor real-time analyse. Op basis daarvan zijn acties te initiëren via ziekenhuisnetwerken, locale zorggemeenschappen dan wel via regionale of landelijke zorgnetwerken.  InterSystems CACHÉ is mondiaal het meest gebruikte databasesysteem voor zorgaplicaties. InterSystems Ensembleis een platform voor het snel integreren en ontwikkelen van genetwerkte applicaties.

Meer informatie is te vinden op www.intersystemsbenelux.com of te verkrijgen bij:

David Majster
Marketing Manager Benelux & France
InterSystems Benelux BV
Tel. +32-(0)2-464.97.28 / Mobile +32-(0)475-27.28.38